EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D2323-20200212

Consolidated text: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2323 av den 19 december 2016 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/2020-02-12

02016D2323 — SV — 12.02.2020 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2323

av den 19 december 2016

om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 345 20.12.2016, s. 119)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/684 Text av betydelse för EES av den 4 maj 2018

  L 116

47

7.5.2018

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1478 Text av betydelse för EES av den 3 oktober 2018

  L 249

6

4.10.2018

 M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1906 Text av betydelse för EES av den 30 november 2018

  L 310

29

6.12.2018

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/995 Text av betydelse för EES av den 17 juni 2019

  L 160

28

18.6.2019

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/95 Text av betydelse för EES av den 22 januari 2020

  L 18

6

23.1.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2323

av den 19 december 2016

om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar enligt artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska fastställas i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M5
BILAGA

EUROPEISK FÖRTECKNING ÖVER FARTYGSÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 16 I FÖRORDNING (EU) nr 1257/2013

DEL A

Fartygsåtervinningsanläggningar i en medlemsstatAnläggningens namn

Återvinningsmetod

Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas

Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall

Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för den behöriga myndighetens godkännande av fartygets återvinningsplan (1)

Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i ton lätt deplacement (ldt) som återvunnits under ett visst år i den anläggningen (2)

Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Gent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tfn +32 92512521

E-post: peter.wyntin@galloo.com

Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 265 meter

Bredd: 37 meter

Djupgående: 12,5 meter.

 

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar.

34 000  (4)

31 mars 2025

DANMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Danmark

www.fayard.dk

Tfn +45 75920000

E-post: fayard@fayard.dk

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 415 meter

Bredd: 90 meter

Djupgående: 7,8 meter.

Fartygsåtervinningsanläggningen regleras i enlighet med gällande lagstiftning och de villkor som anges i miljötillståndet av den 7 november 2018 utfärdat av Kerteminde kommun. I miljötillståndet ingår villkor om drifttider, särskilda driftsförhållanden, hantering och lagring av avfall samt ett villkor om att verksamheten ska utföras i torrdocka.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

(5)

7 november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenå

Danmark

www.fornaes.dk

Tfn +45 86326393

E-post: recycling@fornaes.dk

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 6 meter

Bruttodräktighet: 10 000 .

Kommunen Norddjurs har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

30 000  (6)

30 juni 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danmark

Internet: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-post: kim@mars-eu.dk

På slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 290 meter Bredd: 90 meter Djupgående: 14 meter.

Villkoren för fartygsåtervinningsanläggningens drift anges i det miljötillstånd av den 9 mars 2018 som utfärdats av kommunen Frederikshavn.

Frederikshavns kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar, i enlighet med fartygsåtervinningsanläggningens miljötillstånd.

Anläggningen får inte lagra farligt avfall mer än ett år.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

(7)

23 augusti 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danmark

www.smedegaarden.net

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 170 meter

Bredd: 40 meter

Djupgående: 7,5 meter.

 

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

20 000  (8)

15 september 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danmark

Tfn +45 20699190

Internet:

https://www.stenarecycling.dk/

E-post: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 40 meter Bredd: 40 meter Djupgående: 10 meter.

Villkoren för fartygsåtervinningsanläggningens drift anges i det miljötillstånd av den 5 oktober 2017 som utfärdats av Esbjergs kommun.

Esbjergs kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar, i enlighet med fartygsåtervinningsanläggningens miljötillstånd.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

(9)

7 februari 2024

ESTLAND

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Estland

Tfn +372 6102933

Fax +372 6102444

E-post: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Flytande vid kajen och i flytdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 197 meter

Bredd: 32 meter

Djupgående: 9,6 meter

Bruttodräktighet: 28 000 .

Avfallstillstånd nr L.JÄ/327249. Tillstånd för hantering av farligt avfall nr 0222. Vene-Balti hamns bestämmelser, handbok för återvinning av fartyg, MSR-Refonda. Miljöledningssystem, avfallshantering EP 4.4.6–1-13.

Anläggningen kan endast återvinna de farliga material för vilka den har tillstånd.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar.

21 852  (10)

15 februari 2021

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L.

Hamnen ”El Musel”

Gijón

Spanien

Tfn +34 630144416

E-post: abarredo@ddr-vessels.es

Nedmonteringsramp

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 169,9 meter.

(fartyg över den storleken som kan garantera noll eller negativ krängning på rampen kan godkännas, beroende på resultatet av en detaljerad genomförbarhetsstudie)

Begränsningarna ingår i det samordnade miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är Harbour Masters Office.

(11)

28 juli 2020

FRANKRIKE

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait, Frankrike

Tfn +33 769791280

E-post:

patrick@demonaval-recycling.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 140 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 5 meter.

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

(12)

11 december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Frankrike

Tfn +33 235951634

E-post: infos@gardet-bezenac.com

Flytande och på slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 18 meter

Djupgående: 7 meter

Ldt: 7 000 .

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

16 000  (13)

30 december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Frankrike

Tfn +33 556905800

E-post: maintenance@bordeaux-port.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 240 meter

Bredd: 37 meter

Djupgående: 17 meter.

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

18 000  (14)

21 oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Frankrike

Tfn +33 298011106

E-post: navaleo@navaleo.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 225 meter

Bredd: 34 meter

Djupgående: 27 meter.

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

5 500  (15)

24 maj 2021

ITALIEN

San Giorgio del Porto SpA.

Calata Boccardo 8

16128 Genua

Italien

Tfn+39 10251561

E-post:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 350 meter

Bredd: 75 meter

Djupgående: 16 meter

Bruttodräktighet: 130 000 .

Begränsningarna och restriktionerna ingår i det samordnade miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande.

38 564  (16)

6 juni 2023

LETTLAND

A/S ”Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44 Liepaja, LV-3402

Lettland

Tfn +371 63401919

E-post:

shipyard@tosmare.lv

Utmed kaj (vattenkajplats), torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 165 meter

Bredd: 22 meter

Djupgående: 7 meter

Bruttodräktighet: 12 000 .

Se nationellt tillstånd nr LI10IB0024.

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

(17)

11 juni 2020

”Galaksis N”, Ltd

Kapsedes iela 2D

Liepāja, LV – 3414

Lettland

Tfn +371 29410506

E-post: galaksisn@inbox.lv

Utmed kaj (vattenkajplats), torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 165 meter

Bredd: 22 meter

Djupgående: 7 meter

Bruttodräktighet: 12 000 .

Se nationellt tillstånd nr LI12IB0053

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

(18)

17 juli 2024

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kajplats 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 46365776

Fax +370 46365776

E-post: uab.apk@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 130 meter

Bredd: 35 meter

Djupgående: 10 meter

Bruttodräktighet: 3 500 .

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–15/2015

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

1 500  (19)

17 mars 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kajplatserna 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 68532607

E-post: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner (kajplats 127A):

Längd: 80 meter

Bredd: 16 meter

Djupgående: 6 meter

Bruttodräktighet: 1 500 .

Maximala fartygsdimensioner (kajplats 131A):

Längd: 80 meter

Bredd: 16 meter

Djupgående: 5 meter

Bruttodräktighet: 1 500 .

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–16/2015 (kajplats 127A).

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–51/2017 (kajplats 131 A).

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

3 910  (20)

17 mars 2020

(kajplats 127A)

19 april 2022

(kajplats 131A)

UAB Demeksa

Nemuno g. 42a (kajplats 121), LT 93277 Klaipėda

Litauen

Tfn +370 63069903

E-post: uabdemeksa@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 58 meter

Bredd: 16 meter

Djupgående: 5 meter

Bruttodräktighet: 3 500 .

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–64/2019.

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

(21)

22 maj 2024

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kajplatserna 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

E-post: refonda@wsy.lt

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: 55 meter

Djupgående: 14 meter

Bruttodräktighet: 70 000 .

Se nationellt tillstånd nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015.

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

20 140  (22)

21 maj 2020

NEDERLÄNDERNA

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nederländerna

Tfn +31 181234353

E-post: praveen.badloo@damen.com

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 405 meter

Bredd: 90 meter

Djupgående: 11,6 meter.

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Uttryckligt godkännande.

52 000  (23)

21 juli 2021

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nederländerna

Tfn +31 113351710

E-post: slf@sagro.nl

Förberedande åtgärder längs kajen, upplyftning på land för skrotning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 120 meter

Bredd: 20 meter

Djupgående: 6 meter.

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Uttryckligt godkännande.

15 000  (24)

28 mars 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Nederländerna

Tfn +31 786736055

E-post: info@sloperij-nederland.nl

Förtöjning och slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 200 meter

Bredd: 33 meter

Djupgående: 6 meter

Höjd: 45 m (Botlekbridge).

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Förberedande åtgärder längs kajen tills skrovet kan bogseras till slipanläggningen med en vinsch med dragkapacitet på 2 000 ton.

Uttryckligt godkännande.

9 300  (25)

27 september 2021

NORGE

ADRS Decom Gulen

Anläggningens adress:

Sløvågen 2

5960 Dalsøyra

Norge

Kontorsadress:

Statsminister Michelsens vei 38

5230 Paradis

Norge

https://adrs.no/

Utmed kaj, slip, torrdocka/våtdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 360 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning.

Se nationellt tillstånd nr 2019.0501.T.

Uttryckligt godkännande.

(26)

1 oktober 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

Norge

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Utmed kaj

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 290 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning.

Se nationellt tillstånd nr 2005.0038.T.

Uttryckligt godkännande.

31 000  (27)

28 januari 2024

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

Norge

www.greenyard.no

Torrdocka (inomhus), slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 20 meter.

Se nationellt tillstånd nr 2018.0833.T.

Större nedmonteringsarbeten ska utföras inomhus.

De enda nedmonterings- och skärningsarbeten som är tillåtna utomhus är mindre arbeten som är nödvändiga för att fartygen ska rymmas i inomhusanläggningen. Se tillståndet för närmare information.

Uttryckligt godkännande.

(28)

28 januari 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norge

www.kvaerner.com

Utmed kaj (vattenkajplats), slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning.

Se nationellt tillstånd nr 2013.0111.T.

Uttryckligt godkännande.

43 000  (29)

28 januari 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund

Norge

www.lutelandetoffshore.com

Utmed kaj

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning.

Se nationellt tillstånd

nr 2014.0646.T.

Uttryckligt godkännande.

14 000  (30)

28 januari 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

Norge

www.norscrap.no

Utmed kaj, flytande och på slip, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 34 meter

Djupgående: ingen begränsning.

Se nationellt tillstånd nr 2017.0864.T.

Maximalt 8 000 ldt flytande och på slip. När det gäller fartyg som överskrider 8 000 ldt måste vikten reduceras innan de dras in i slipen.

Uttryckligt godkännande.

4 500  (31)

1 mars 2024

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39 3811–901 Aveiro

Portugal

Tfn +351 234378970, +351 232767700

E-post: info@navalria.pt

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 104 meter

Bredd: 6,5 meter

Djupgående: 6,5 meter.

De villkor som gäller för verksamheten anges i specifikationer i bilaga till AL nr 5/2015/CCDRC, av den 26 januari 2016.

Dekontaminering och nedmontering sker på horisontellt plan och lutande plan, beroende på fartygets storlek. Det horisontella planet har en nominell kapacitet på 700 ton. Det lutande planet har en nominell kapacitet på 900 ton.

Uttryckligt godkännande.

1 900  (32)

26 juli 2020

FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Åbo Reparations Varv Ab)

Navirentie 21110 Nådendal

Finland

Tfn +358 244511

E-post: try@turkurepairyard.com

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 250 meter

Bredd: 40 meter

Djupgående: 7,9 meter.

Begränsningarna ingår i det nationella miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande.

20 000  (33)

1 oktober 2023

FÖRENADE KUNGARIKET

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Förenade kungariket

Tfn +44 1642806080

E-post: info@ableuk.com

Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid vattenkajplats

Alla fartyg inom de dimensioner som godkänns enligt tillståndet.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 337,5 meter

Bredd: 120 meter

Djupgående: 6,65 meter.

Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013.

Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/VP3296ZM) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige för anläggningen.

Uttryckligt godkännande.

66 340  (34)

6 oktober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Kontakt:

Tfn +44 1314543380

E-post:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid vattenkajplats

Alla fartyg upp till högst 7 000 ton.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 165 meter

Bredd: 21 meter

Djupgående: 7,7 meter.

Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013. Anläggningen har godkänts genom en licens (referens: WML L 1157331) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.

Uttryckligt godkännande.

7 275  (35)

2 november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Förenade kungariket

Tfn +44 2890458456

E-post: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid vattenkajplats

Alla fartyg med de dimensioner som anges i den överenskomna arbetsplanen.

Maximala fartygsdimensioner:

Den största dockan är 556 m x 93 m x 1,2 m DWT och kan ta fartyg upp till denna storlek. Denna största torrdocka är på 1,2 miljoner DWT.

Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013.

Anläggningen har godkänts genom ett avfallshanteringstillstånd (licens nr LN/07/21/V2) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.

Uttryckligt godkännande.

13 200  (36)

3 augusti 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Förenade kungariket

Tfn +44 1792654592

E-post: info@swanseadrydocks.com

Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid vattenkajplats

Alla fartyg inom de dimensioner som godkänns enligt tillståndet.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 200 meter

Bredd: 27 meter

Djupgående: 7 meter.

Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013.

Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/UP3298VL) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.

Uttryckligt godkännande.

7 275  (37)

2 juli 2020

(1)   Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

(2)   I enlighet med artikel 32.1 a tredje meningen i förordning (EU) nr 1257/2013.

(3)   Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen motsvarar sista giltighetsdag för anläggningens tillstånd eller auktorisering i medlemsstaten.

(4)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(5)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 30 000 ldt per år.

(6)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(7)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 200 000 ldt per år.

(8)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(9)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 45 000 ldt per år.

(10)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 ldt per år.

(11)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 ldt per år.

(12)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 ldt per år.

(13)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 18 000 ldt per år.

(14)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 23 000 ldt per år.

(15)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 10 000 ldt per år.

(16)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 ldt per år.

(17)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 ldt per år.

(18)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 10 000 ldt per år.

(19)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 30 000 ldt per år.

(20)   Enligt tillstånden har anläggningen rätt att återvinna maximalt 12 000 ldt per år (6 000 ldt per kajplats).

(21)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 10 000 ldt per år.

(22)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 45 000 ldt per år.

(23)   Enligt tillståndet är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 ldt per år.

(24)   Enligt tillståndet är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 ldt per år.

(25)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 45 000 ldt per år.

(26)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 75 000 ldt per år.

(27)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 75 000 ldt per år.

(28)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 30 000 ldt per år.

(29)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 85 000 ldt per år.

(30)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 200 000 ldt per år.

(31)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 100 000 ldt per år.

(32)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 5 000 ldt per år.

(33)   Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 40 000 ldt per år.

(34)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 230 000 ldt per år.

(35)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 7 275 ldt per år.

(36)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 300 000 ldt per år.

(37)   Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 74 999 ldt per år.

DEL B

Fartygsåtervinningsanläggningar i ett tredjelandAnläggningens namn

Återvinningsmetod

Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas

Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall

Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för den behöriga myndighetens godkännande av fartygets återvinningsplan (1)

Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i ton lätt deplacement (ldt) som återvunnits under ett visst år i den anläggningen (2)

Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen (3)

TURKIET

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

Izmir 35800,

Turkiet

Tfn +90 2326182165

E-post: info@isiksangemi.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 75 meter

Djupgående: 17 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

91 851  (4)

7 juli 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 10 Aliağa

Izmir 35800,

Turkiet

Tfn +90 2326182162

E-post: pamirtaner@egecelik.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 50 meter

Djupgående: 15 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

55 503  (5)

12 februari 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3–4 Aliağa

Izmir 35800,

Turkiet

Tfn +90 2326182030

E-post: info@leyal.com.tr

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 100 meter

Djupgående: 15 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

55 495  (6)

9 december 2023

LEYAL-DEMTAȘ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ș.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliağa

Izmir 35800,

Turkiet

Tfn +90 2326182065

E-post: demtas@leyal.com.tr

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 63 meter

Djupgående: 15 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

50 350  (7)

9 december 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AȘ.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 23 Aliağa

Izmir 35800,

Turkiet

Tfn +90 2326182105

E-post: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 70 meter

Djupgående: 15 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

62 471  (8)

12 februari 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 8–9 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182092

E-post: info@sokship.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 90 meter

Djupgående: 15 meter.

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport, havsfrågor och kommunikation, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Farligt avfall hanteras av SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) som verkar under erforderlig licens utfärdad av ministeriet för miljö och stadsplanering.

Tyst godkännande.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

66 167  (9)

12 februari 2025

FÖRENTA STATERNA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Förenta staterna

Tfn +1 9568312299

E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 335 meter Bredd: 48 meter Djupgående: 9 meter.

De villkor under vilka anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet definieras i tillstånd, intyg och godkännanden som utfärdats för anläggningen av Förenta staternas miljövårdsmyndighet, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office och Förenta staternas kustbevakning.

Enligt Förenta staternas lag om kontroll av giftiga ämnen är det förbjudet att till Förenta staterna importera utlandsflaggade fartyg som innehåller PCB i koncentrationer som överstiger 50 ppm.

Anläggningen har två slipar med ramper för slutlig återvinning av fartyg (East Slip och West Slip). Fartyg som för en EU-medlemsstats flagg ska återvinnas enbart på East Slip.

I Förenta staternas lagstiftning finns för närvarande inget förfarande för godkännande av återvinningsplaner för fartyg

120 000  (10)

9 december 2023

(1)   Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

(2)   I enlighet med artikel 32.1 a tredje meningen i förordning (EU) nr 1257/2013.

(3)   Införandet av en fartygsåtervinningsanläggning belägen i ett tredjeland i den europeiska förteckningen är giltigt för en period av fem år från och med dagen för ikraftträdandet av kommissionens genomförandebeslut om införandet av anläggningen, om inte annat anges.

(4)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 120 000 ldt per år.

(5)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 60 000 ldt per år.

(6)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 80 000 ldt per år.

(7)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 60 000 ldt per år.

(8)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 90 000 ldt per år.

(9)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 100 000 ldt per år.

(10)   Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 120 000 ldt per år.

Top