EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1745-20210626

Consolidated text: Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/2021-06-26

02003R1745 — SV — 26.06.2021 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1745/2003

av den 12 september 2003

om tillämpningen av minimireserver (kassakrav)

(ECB/2003/9)

(EGT L 250, 2.10.2003, p.10)

Upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 av den 22 januari 2021

L 73

1

3.3.2021

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02003R1745-20161214
Top