EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2000 av den 18 juli 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — SV — 04.06.2013 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1564/2000

av den 18 juli 2000

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

(EGT L 180 19.7.2000, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 441/2013 av den 7 maj 2013

  L 130

1

15.5.2013
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1564/2000

av den 18 juli 2000

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturenArtikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen får bindande tulltaxeupplysningar som meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av 60 dagar.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGAVarubeskrivning

Klassificering KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.  Handske av dukvara av bomullstrikå vars yttersida genom doppning belagts med naturgummi (latex).

Handsken är avsedd för hushållsbruk. (se foto nr 602) (*1)

6116 10 20

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a) till kapitel 40, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 4 a) till kapitel 59, anmärkning 1 till kapitel 61 och av texten till KN-nummer 6116 , 6116 10 och 6116 10 20 .

Se även förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 4015 och 6116 .

Med hänsyn till att vikten av den belagda dukvara, som handsken är tillverkad av, inte överstiger 1500 g/m2, skall handsken klassificeras som en handske av trikå enligt nr 6116 .

2.  Konfektionerad textilartikel: solskydd i form av ett stiliserat katthuvud, med avrundade hörn, mått cirka 44 x 39 cm.

Artikeln är gjord av transparent tätstickad dukvara av trikå tryckt med ett kattmotiv, vilken spänts och fästs kring en flexibel trådstomme. I mitten av den uppspända trikån finns en sugpropp av plast som gör det möjligt att fästa artikeln på en fönsterruta.

(Andra konfektionerade artiklar)

(Se foto nr 596) (*1)

6307 90 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, ►M1  anmärkning 7 f ◄ till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 10 .

Varan kan inte klassificeras enligt nr 8708 , ”delar och tillbehör till motorfordon”, efterom den på grund av sin form endast täcker en särskild del av ett fönster och därför inte uteslutande eller huvudsakligen är avsedd att användas med varor enligt kapiteln 86, 87 eller 88.

Varan omfattas inte av nr 6303 eller nr 6304 eftersom den varken utgör en rullgardin eller en inredningsartikel.

(*1)   Fotografierna är av rent vägledande karaktär.

image

image

Top