EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R0659-20151014

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/2015-10-14

1999R0659 — SV — 14.10.2015 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 659/1999

av den 22 mars 1999

om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(EGT L 083, 27.3.1999, p.1)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015

L 248

9

24.9.2015

Top