EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0027-20091229

Consolidated text: Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/27/2009-12-29

1998L0027 — SV — 29.12.2009 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/27/EG

av den 19 maj 1998

om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen

(EGT L 166, 11.6.1998, p.51)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009

L 110

30

1.5.2009

Top