EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995L0018-20150617

Consolidated text: Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/2015-06-17

01995L0018 — SV — 17.06.2015 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV 95/18/EG

av den 19 juni 1995

om tillstånd för järnvägsföretag

(EGT L 143, 27.6.1995, p.70)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012

L 343

32

14.12.2012

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430
Top