EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994D0262-20210805

Consolidated text: Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (94/262/EKSG, EG, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/262/2021-08-05

01994D0262 — SV — 05.08.2021 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 9 mars 1994

om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

(94/262/EKSG, EG, Euratom)

(EGT L 113, 4.5.1994, p.15)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets förordning (EU, Euratom) 2021/1163 av den 24 juni 2021

L 253

1

16.7.2021

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731
Top