EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990L0396-20100105

Consolidated text: Rådets direktiv av den 29 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (90/396/EEG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/396/2010-01-05

1990L0396 — SV — 05.01.2010 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 29 juni 1990

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

(90/396/EEG)

(EGT L 196, 26.7.1990, p.15)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009

L 330

10

16.12.2009

Top