EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01967L0227-20070101

Consolidated text: Rådets första direktiv av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (67/227/EEG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/227/2007-01-01

1967L0227 — SV — 01.01.2007 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV

av den 11 april 1967

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter

(67/227/EEG)

(EGT P 071, 14.4.1967, p.1301)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006

L 347

1

11.12.2006

Top