Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2013J0018

Domstolens dom av den 6 december 2013 i mål E-18/13 — Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island (Underlåtenhet av avtalsslutande part att uppfylla sina skyldigheter – Direktiv 2001/81/EG – Underlåtet genomförande)

OJ C 88, 27.3.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 88/17


DOMSTOLENS DOM

av den 6 december 2013

i mål E-18/13

Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island

(Underlåtenhet av avtalsslutande part att uppfylla sina skyldigheter – Direktiv 2001/81/EG – Underlåtet genomförande)

2014/C 88/14

Domstolen meddelade den 6 december 2013 dom i mål E-18/13, Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Republiken Island genom att underlåta att inom föreskriven frist anta eller till Eftas övervakningsmyndighet anmäla de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att i sin nationella lagstiftning införliva den rättsakt som det hänvisas till i punkt 21ar i bilaga XX till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 till detta, underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rättsakten och artikel 7 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (referent) and Páll Hreinsson, domare. Domslutet lyder:

Domslutet lyder:

1.

Republiken Island har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 21ar i bilaga XX i EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 till detta, och enligt artikel 7 i avtalet, genom att underlåta att inom föreskriven frist anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra rättsakten.

2.

Republiken Island ska ersätta rättegångskostnaderna.


Top