EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TO0655

Beslut av tribunalens ordförande av den 23 februari 2021.
Symrise AG mot Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).
Interimistiskt förfarande – Reach – Ämnet 2-etylhexylsalicylat – Kontroll av att registreringsanmälan uppfyller kraven – Skyldighet att inkomma med vissa uppgifter som förutsätter djurförsök – Ansökan om interimistiska åtgärder – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte.
Mål T-655/20 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:98

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.