Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0228

Mål C-228/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 12 maj 2014 – DHL Hub Leipzig GmbH mot Hauptzollamt Braunschweig

OJ C 303, 8.9.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 12 maj 2014 – DHL Hub Leipzig GmbH mot Hauptzollamt Braunschweig

(Mål C-228/14)

2014/C 303/09

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: DHL Hub Leipzig GmbH

Svarande: Hauptzollamt Braunschweig

Tolkningsfrågor

Ska mervärdesskatt vid import av varor som har återexporterats som icke-gemenskapsvaror under tulltillsyn, men för vilka det på grund av ett åsidosättande av en skyldighet enligt artikel 204 i tullkodexen (1) – nämligen underlåtelse att i rätt tid avsluta förfarandet för extern gemenskapstransitering genom att visa upp varorna på behörigt tullkontor för import i tredje land – har uppkommit en tullskuld, inte erläggas enligt bestämmelserna i artikel 236.1 i tullkodexen jämförd med bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG (2), åtminstone inte när den som bär ansvaret för åsidosättandet av skyldigheten ska anses som debitor utan att vederbörande förfogade över varorna?


(1)  Rådets förordning (EEG) Nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4)

(2)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1)


Top