EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0599

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 {SEK(2004) 1144}

/* KOM/2004/0599 slutlig - COD 2004/0217 */

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.