EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0989

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/989 av den 27 april 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser och bilagor från de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

C/2020/2561

OJ L 221, 10.7.2020, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/989/oj

10.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/989

av den 27 april 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser och bilagor från de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (1), särskilt artikel 50.1, och

av följande skäl:

(1)

Unionen är part i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (nedan kallad Nafo-konventionen), som godkändes genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 (2).

(2)

Europaparlamentet och rådet antog förordning (EU) 2019/833 i syfte att införliva Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i unionsrätten.

(3)

Enligt artikel 50 i förordning (EU) 2019/833 ska kommissionen anta en delegerad akt för att komplettera den förordningen med bestämmelserna i och bilagorna till Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter, som det hänvisas till i bilagan till den förordningen.

(4)

Genom artikel 50 i förordning (EU) 2019/833 ges kommissionen också befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51 för efterföljande ändringar av den delegerade akten.

(5)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 (3) kompletterades förordning (EU) 2019/833 med ett antal av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

(6)

Vid sitt årliga möte i september 2019 ändrade Nafo nio bilagor till sina bevarande- och tillämpningsföreskrifter, nämligen förteckningen över indikatorarter för känsliga marina ekosystem (del VI i bilaga I.E), formaten för anmälan och godkännande av fartyg (bilaga II.C), förteckningen över arter (bilaga I.C), de godkända övre slitskydden/distanskedjorna (bilaga III.B), formatet för fångstrapporten (bilaga II.D), formatet för annullering av fångstrapporter (bilaga II.F), standardmallen för observatörsrapporter (bilaga II.M), observatörsrapporten (bilaga II.G) och inspektionsrapporten (bilaga IV.B). Dessa bilagor blev bindande för unionen den 3 december 2019.

(7)

Dessa ändringar bör också införlivas i unionsrätten. Delegerad förordning (EU) 2020/124 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till delegerad förordning (EU) 2020/124 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EGT L 378, 30.12.1978, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 av den 15 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (EUT L 34 I, 6.2.2020, s. 1).


BILAGA

Bilagan till delegerade förordning (EU) 2020/124 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Del VI i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artiklarna 3.21, 21.2 och 27.11 a i) i förordning (EU) 2019/833

Förteckning över indikatorarter för känsliga marina ekosystem

Namn och TREBOKSTAVSKOD ENLIGT FAO – ASFIS

Taxon

Familj

TREBOKSTAVSKOD ENLIGT FAO – ASFIS

Stora svampdjur (SPO)

(PFR – Porifera)

Asconema foliatum

Rossellidae

ZBA

Aphrocallistes beatrix

Aphrocallistidae

 

Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri

Cladorhizidae

ZAB (Asbestopluma)

Axinella sp.

Axinellidae

 

Chondrocladia grandis

Cladorhizidae

ZHD (Chondrocladia)

Cladorhiza abyssicola

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Cladorhiza kenchingtonae

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Craniella spp.

Tetillidae

ZCS (Craniella spp.)

Dictyaulus romani

Euplectellidae

ZDY (Dictyaulus)

Esperiopsis villosa

Esperiopsidae

ZEW

Forcepia spp.

Coelosphaeridae

ZFR

Geodia barrette

Geodiidae

 

Geodia macandrewii

Geodiidae

 

Geodia parva

Geodiidae

 

Geodia phlegraei

Geodiidae

 

Haliclona sp.

Chalinidae

ZHL

Iophon piceum

Acarnidae

WJP

Isodictya palmata

Isodictyidae

 

Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata

Coelosphaeridae

ZDD

Mycale (Mycale) lingua

Mycalidae

 

Mycale (Mycale) loveni

Mycalidae

 

Phakellia sp.

Axinellidae

 

Polymastia spp.

Polymastiidae

ZPY

Stelletta normani

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stelletta tuberosa

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stryphnus fortis

Ancorinidae

WPH

Thenea muricata

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Thenea valdiviae

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Weberella bursa

Polymastiidae

 

 

 

 

 

Stenkoraller (CSS - Scleractinia)

Enallopsammia rostrata*

Dendrophylliidae

FEY

Lophelia pertusa*

Caryophylliidae

LWS

Madrepora oculata*

Oculinidae

MVI

Solenosmilia variabilis*

Caryophylliidae

RZT

 

 

 

 

Små gorgoniska koraller

(GGW)

Acanella arbuscula

Isididae

KQL (Acanella)

Anthothela grandiflora

Anthothelidae

WAG

Chrysogorgia sp.

Chrysogorgiidae

FHX

Metallogorgia melanotrichos*

Chrysogorgiidae

 

Narella laxa

Primnoidae

 

Radicipes gracilis

Chrysogorgiidae

CZN

Swiftia sp.

Plexauridae

 

 

 

 

 

Stora gorgoniska koraller

(GGW)

Acanthogorgia armata

Acanthogorgiidae

AZC

Calyptrophora sp.*

Primnoidae

 

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

COR (Corallium)

Corallium bayeri

Coralliidae

COR (Corallium)

Iridogorgia sp.*

Chrysogorgiidae

 

Keratoisis cf. siemensii

Isididae

 

Keratoisis grayi

Isididae

 

Lepidisis sp.*

Isididae

QFX (Lepidisis)

Paragorgia arborea

Paragorgiidae

BFU

Paragorgia johnsoni

Paragorgiidae

BFV

Paramuricea grandis

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea placomus

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea spp.

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Parastenella atlantica

Primnoidae

 

Placogorgia sp.

Plexauridae

 

Placogorgia terceira

Plexauridae

 

Primnoa resedaeformis

Primnoidae

QOE

Thouarella (Euthouarella) grasshoffi*

Primnoidae

 

 

 

 

 

Sjöpennor (NTW – Pennatulacea)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

AJG (Anthoptilum)

Distichoptilum gracile

Protoptilidae

WDG

Funiculina quadrangularis

Funiculinidae

FQJ

Halipteris cf. christii

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Halipteris finmarchica

Halipteridae

HFM

Halipteris sp.

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Kophobelemnon stelliferum

Kophobelemnidae

KVF

Pennatula aculeata

Pennatulidae

QAC

Pennatula grandis

Pennatulidae

 

Pennatula sp.

Pennatulidae

 

Protoptilum carpenteri

Protoptilidae

 

Umbellula lindahli

Umbellulidae

 

Virgularia mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

 

Cylinderrosor

Pachycerianthus borealis

Cerianthidae

WQB

 

 

 

 

Upprätta mossdjur (BZN – Bryozoa)

Eucratea loricata

Eucrateidae

WEL

 

 

 

 

Sjöliljor (CWD – Crinoidea)

Conocrinus lofotensis

Bourgueticrinidae

WCF

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

Trichometra cubensis

Antedonidae

 

 

 

 

 

Sjöpungar (SSX – Ascidiacea)

Boltenia ovifera

Pyuridae

WBO

Halocynthia aurantium

Pyuridae

 

 

 

 

 

Följande påträffas troligen inte i trålar; endast observationer in situ:

Stora Xenophyophora

Syringammina sp.

Syringamminidae

 

2.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Format som föreskrivs i bilaga II.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artikel 4.2 a i förordning (EU) 2019/833

Anmälan och tillstånd för fartyg

(1)

Format för register över fartyg

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den sändande avtalsslutande partens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’NOT’ för anmälan av fartyg som får bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Flaggstat

FS

M

Stat där fartyget är registrerat

Internt referensnummer

IR

O (1)

Den avtalsslutande partens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Hamnens namn

PO

M

Registreringshamn eller hemmahamn

Fartygets ägare

VO

M (2)

Registrerad ägare och adress

Fartygets befraktare

VC

M (2)

Ansvarig för fartygets användning

Fartygstyp

TP

M

Fartygets FAO-kod (bilaga II.I)

Fartygets redskap

GE

O

FAO:s statistiska klassificering av fiskeredskap (bilaga II.J)

Fartygets tonnage

Mätmetod

Tonnage

VT

M

Fartygets tonnagekapacitet, parvis vid behov

’OC’ = Oslokonventionen 1947, ’LC’ = Londonkonventionen ICTM-69

Total kapacitet i ton

Fartygets längd

Mätmetod

Längd

VL

M

Längd i meter, parvis vid behov

’OA’ = överallt

Längd i meter

Fartygets maskinstyrka

Mätmetod

Effekt

VP

M

Motoreffekt, parvis vid behov, i ’KW’

PE = drivmotor

AE = hjälpmotorer, sammanlagt

Fartygets totala installerade motoreffekt mätt i ’KW’

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

(2)

Format för återkallande av fartyg från registret

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den sändande avtalsslutande partens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’WIT’ för återkallande av anmälda fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Den avtalsslutande partens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Datum då återkallandet träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

(3)

Format för tillstånd att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den sändande avtalsslutande partens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’AUT’ för tillstånd för fartyg att bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Den avtalsslutande partens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – datum då tillståndet börjar gälla

Slutdatum

ED

O

Licensuppgift – det datum då tillståndet löper ut. Maximal giltighetstid är 12 månader.

Målarter och område

TA

M (3)

Licensuppgift – art och område som är tillåtna för riktat fiske. Reglerade arter i bilaga I.A eller I.B ska hänvisa till specifikationen av beståndet. För oreglerade arter kan delområde, sektion eller ’ANY’ användas. Det är möjligt att använda flera par av fält. t.ex. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

(4)

Format för indragning av tillståndet att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den sändande avtalsslutande partens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’SUS’ för indragning av tillstånd för fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Den avtalsslutande partens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – datum då indragningen träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

3.

Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11.

Bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artiklarna 13.2 d, 24.1 b och 25.6 andra stycket i förordning (EU) 2019/833

Artförteckning (4)

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Bottenlevande arter

Torsk

Gadus morhua

COD

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kungsfiskar

Sebastes sp.

RED

Större kungsfisk

Sebastes marinus

REG

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

REB

Akadisk kungsfisk

Sebastes fasciatus

REN

Silverkummel

Merluccius bilinearis

HKS

Skäggbrosme (*1)

Urophycis chuss

HKR

Gråsej

Pollachius virens

POK

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

PLA

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

YEL

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Vinterflundra

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Sommarvar

Paralichthys dentatus

FLS

Fönsterglasvar

Scophthalmus aquosus

FLD

Plattfiskar (ej spec.)

Pleuronectiformes

FLX

Amerikansk marulk

Lophius americanus

ANG

Knorrhanar

Prionotus sp.

SRA

Atlantisk frostfisk

Microgadus tomcod

TOM

Blå antimora

Antimora rostrata

ANT

Blåvitling

Micromesistius poutassou

WHB

Luring

Tautogolabrus adspersus

CUN

Lubb

Brosme brosme

USK

Uvak

Gadus ogac

GRC

Birkelånga

Molva dypterygia

BLI

Långa

Molva molva

LIN

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

LUM

Randig kungskväkare

Menticirrhus saxatilis

KGF

Fläckig blåsfisk

Sphoeroides maculatus

PUF

Ålbrosmar (ej spec.)

Lycodes sp.

ELZ

Västatlantisk ålbrosme

Macrozoarces americanus

OPT

Polartorsk

Boreogadus saida

POC

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

RNG

Långstjärt

Macrourus berglax

RHG

Tobisar

Ammodytes sp.

SAN

Rötsimpor

Myoxocephalus sp.

SCU

Scup

Stenotomus chrysops

SCP

Tautog

Tautoga onitis

TAU

Blå tegelabborre

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Vitbrosme (*1)

Urophycis tenuis

HKW

Longfin hake (svenskt namn saknas)

Urophycis chesteri

GPE

Tretömmad skärlånga

Gaidropsarus ensis

GDE

Havskatter (ej spec.)

Anarhichas sp.

CAT

Havskatt

Anarhichas lupus

CAA

Fläckig havskatt

Anarhichas minor

CAS

Blå havskatt

Anarhichas denticulatus

CAB

Bottenfisk (ej spec.)

 

GRO

Pelagiska arter

Sill/strömming

Clupea harengus

HER

Makrill

Scomber scombrus

MAC

Fläckig smörfisk

Peprilus triacanthus

BUT

Atlantisk menhaden

Brevoortia tyrannus

MHA

Makrillgädda

Scomberesox saurus

SAU

Amerikansk ansjovis

Anchoa mitchilli

ANB

Blåfisk

Pomatomus saltatrix

BLU

Gullöpare

Caranx hippos

CVJ

Fregattauxid

Auxis thazard

FRI

Kungsmakrill

Scomberomourus cavalla

KGM

Fläckig kungsmakrill

Scomberomourus maculates

SSM

Segelfisk

Istiophorus platypterus

SAI

Vit marlin

Tetrapturus albidus

WHM

Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

Svärdfisk

Xiphias gladius

SWO

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

ALB

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

BON

Tunnina

Euthynnus alletteratus

LTA

Storögd tonfisk

Thunnus obesus

BET

Atlantisk blåfenad tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Bonit

Katsuwonus pelamis

SKJ

Gulfenad tonfisk

Thunnus albacares

YFT

Makrillfiskar (ej spec.)

Scombridae

TUN

Pelagiska fiskar (ej spec.)

 

PEL

Övriga fiskar

Gumsill

Alosa pseudoharengus

ALE

Serioler

Seriola sp.

AMX

Amerikansk havsål

Conger oceanicus

COA

Amerikansk ål

Anguilla rostrata

ELA

Pirål

Myxine glutinosa

MYG

Vit staksill

Alosa sapidissima

SHA

Guldlaxfiskar (ej spec.)

Argentina sp.

ARG

Stubbkväkare

Micropogonias undulatus

CKA

Atlantisk nålgädda

Strongylura marina

NFA

Lax

Salmo salar

SAL

Nordlig silversida

Menidia menidia

SSA

Atlantisk trådsill

Opisthonema oglinum

THA

Bairds släthuvudfisk

Alepocephalus bairdii

ALC

Svart trumfisk

Pogonias cromis

BDM

Svart havsabborre

Centropristis striata

BSB

Blå staksill

Alosa aestivalis

BBH

Lodda

Mallotus villosus

CAP

Rödingar (ej spec.)

Salvelinus sp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Atlantisk pompano

Trachinotus carolinus

POM

Vimpelsill

Dorosoma cepedianum

SHG

Grymtor (ej spec.)

Pomadasyidae

GRX

Hickorysill

Alosa mediocris

SHH

Prickfisk

Notoscopelus sp.

LAX

Multefiskar (ej spec.)

Mugilidae

MUL

Skördefisk

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Åsnegrymta

Orthopristis chrysoptera

PIG

Regnbågsnors

Osmerus mordax

SMR

Röd trumfisk

Sciaenops ocellatus

RDM

Rödbraxen

Pagrus pagrus

RPG

Sträv taggmakrill

Trachurus lathami

RSC

Sandhavsabborre

Diplectrum formosum

PES

Fårhuvudfisk

Archosargus probatocephalus

SPH

Slätkväkare

Leiostomus xanthurus

SPT

Prickveka

Cynoscion nebulosus

SWF

Kungsveka

Cynoscion regalis

STG

Strimmig havsabborre

Morone saxatilis

STB

Störfiskar (ej spec.)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (= Megalops) atlanticus

TAR

Laxar och öringar (ej spec.)

Salmo sp.

TRO

Vitabborre

Morone americana

PEW

Beryxar (ej spec.)

Beryx sp.

ALF

Pigghaj

Squalus acanthias

DGS

Pigghajar (ej spec.)

Squalidae

DGX

Oxhaj

Odontaspis taurus

CCT

Håbrand

Lamna nasus

POR

Makrillhaj

Isurus oxyrinchus

SMA

Mörkhaj

Carcharhinus obscurus

DUS

Blåhaj

Prionace glauca

BSH

Pigghajartade hajar (ej spec.)

Squaliformes

SHX

Vitprickig spetsnoshaj

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Svart pigghaj

Centroscyllium fabricii

CFB

Håkäring

Somniosus microcephalus

GSK

Brugd

Cetorhinus maximus

BSK

Rockor (ej spec.)

Raja sp.

SKA

Igelkottsrocka

Leucoraja erinacea

RJD

Isrocka

Amblyraja hyperborea

RJG

Barndoor skate (svenskt namn saknas)

Dipturus laevis

RJL

Vinterrocka

Leucoraja ocellata

RJT

Klorocka

Amblyraja radiata

RJR

Smooth skate (svenskt namn saknas)

Malcoraja senta

RJS

Taggsvansrocka

Bathyraja spinicauda

RJQ

Fiskar (ej spec.)

 

FIN

Ryggradslösa djur

Långfenad bläckfisk (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Nordlig stjärtfenad bläckfisk (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Bläckfiskar (ej spec.)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Atlantisk knivmussla

Ensis directus

CLR

Hård venusmussla

Mercenaria mercenaria

CLH

Islandsmussla

Arctica islandica

CLQ

Sandmussla

Mya arenaria

CLS

Bränningsmussla

Spisula solidissima

CLB

Stimpsons bränningsmussla

Spisula polynyma

CLT

Musslor (ej spec.)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Vikkammussla

Argopecten irradians

SCB

Kalikåkammussla

Argopecten gibbus

SCC

Isländsk kammussla

Chlamys islandica

ISC

Atlantisk mantelkammussla

Placopecten magellanicus

SCA

Kammusslor (ej spec.)

Pectinidae

SCX

Amerikanskt ostron

Crassostrea virginica

OYA

Blåmussla

Mytilus edulis

MUS

Hjälmsnäckor (ej spec.)

Busycon sp.

WHX

Strandsnäckor (ej spec.)

Littorina sp.

PER

Marina blötdjur (ej spec.)

Mollusca

MOL

Stenkrabba

Cancer irroratus

CRK

Amerikansk blåkrabba

Callinectes sapidus

CRB

Strandkrabba

Carcinus maenas

CRG

Nordlig krabbtaska

Cancer borealis

CRJ

Arktisk maskeringskrabba

Chionoecetes opilio

CRQ

Djuphavsrödkrabba

Geryon quinquedens

CRR

Stentrollkrabba

Lithodes maia

KCT

Marina krabbor (ej spec.)

Reptantia

CRA

Amerikansk hummer

Homarus americanus

LBA

Nordhavsräka

Pandalus borealis

PRA

Randig karamellräka

Pandalus montagui

AES

Penaeusräkor (ej spec.)

Penaeus sp.

PEN

Räkor

Pandalus sp.

PAN

Havskräftdjur (ej spec.)

Crustacea

CRU

Sjöborrar

Strongylocentrotus sp.

URC

Havsborstmaskar (ej spec.)

Polychaeta

WOR

Dolksvans

Limulus polyphemus

HSC

Marina ryggradslösa djur (ej spec.)

Invertebrata

INV

4.

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.

Bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) 2019/833

Tillåtna övre slitskydd/distanskedjor för räktrål

(1)   Övre slitskydd av ICNAF-typ

Övre slitskydd av ICNAF-typ är ett rektangulärt nätstycke som fästs på övre delen av lyftet på trålnätet för att minska och förebygga skador, förutsatt att nätet uppfyller följande villkor:

a)

Nätstycket får inte ha en mindre maskstorlek än den som gäller för lyftet enligt artikel 13.

b)

Nätstycket får vara fäst vid lyftet endast längs med sin framkant och sina sidor, och ska vara fäst på ett sådant sätt att det sträcker sig högst fyra maskor framför delningsstroppen och slutar minst fyra maskor framför lyftets bottenstropp; om delningsstropp inte används får nätstycket inte täcka mer än en tredjedel av lyftet mätt från minst fyra maskor framför bottenstroppen.

c)

Nätstyckets bredd ska vara minst en och en halv gång bredden på den täckta delen av lyftet, och bredden ska mätas i rät vinkel mot lyftets längdaxel.

Image 1

(2)   Övre slitskydd i flera stycken

Övre slitskydd i flera stycken definieras som nätstycken som i alla delar har maskor som inte är mindre än maskorna i lyftet, under förutsättning att

a)

varje nätstycke

är fäst med minst en meters mellanrum vid sin främre kant, tvärs över lyftet i rät vinkel mot dess längdaxel,

inte överlappar den främre kanten på nästa nätstycke (se illustrationen nedan),

är minst lika brett som lyftet (varvid bredden ska mätas vid fästpunkten i rät vinkel mot lyftets längdaxel), och

är tillverkat av ett flytande material av enkelt garn, och

b)

den sammanlagda längden av alla nätstycken som är fästa enligt ovan inte överstiger två tredjedelar av lyftets längd.

Image 2

(3)   Räktrål – förstärkande nätkasse till lyftet för fartyg som bedriver riktat fiske efter räkor i Nafos regleringsområde

En förstärkande nätkasse definieras som ett yttre täckande nätstycke som kan användas på en räktrål för att skydda och ge extra styrka till räktrålens lyft.

a)

Fartyg får inte använda en förstärkande nätkasse vars maskstorlek är mindre än 130 millimeter.

b)

Den förstärkande nätkassen får inte sträcka sig framför sorteringsristerna eller hindra dessa på något sätt.

c)

En förstärkande nätkasse får inte vara fäst på ett sätt som begränsar den tillåtna maskan eller täcker masköppningen.

d)

Fartyg får inte använda en förstärkande nätkasse samtidigt med något annat övre slitskydd.

Image 3

Distanskedjor för räktrål

Distanskedjor är kedjor eller rep eller en kombination av båda, som håller fast undertelnen vid den förstärkande linan eller bolshlinan med olika mellanrum.

Begreppen ’förstärkande lina’ och ’bolshlina’ betyder samma sak. Vissa fartyg använder endast en lina, medan andra använder både förstärkande lina och en bolshlina såsom visas på bilden.

Distanskedjans längd bör mätas från mitten av den kedja eller vajer som löper genom undertelnen (dess centrum) till den förstärkande linans undersida.

Bifogade bild visar hur distanskedjans längd ska mätas.

Image 4

”.

5.

Punkt 31 ska ersättas med följande:

”31.

Format för fångstrapport i bilaga II.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artiklarna 25.6, 25.8 och 26.9 b i förordning (EU) 2019/833

Format och protokoll för datautbyte

A.   Format för dataöverföring

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

(1)

Datatecken i enlighet med ISO 8859.1

(2)

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ’SR’ anger att en rapport påbörjas.

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med en datafältkod anger att ett dataelement påbörjas.

Ett enkelt snedstreck ”/” används för att skilja datafältkoden från efterföljande data.

Data som lämnas parvis ska åtskiljas av ett mellanslag.

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ’ER’ anger att rapporten är avslutad.

B.   Protokoll för datautbyte

Godkända protokoll för datautbyte vid elektronisk sändning av rapporter och meddelanden mellan de avtalsslutande parterna och sekretariatet ska uppfylla kraven i bilaga II.B, Regler om konfidentialitet.

C.   Format för elektroniskt utbyte av information om fiskerikontroll

(Det nordatlantiska formatet)

Kategori

Dataelement

Fältkod

Typ

Innehåll

Definitioner

System

Rapportstart

SR

 

 

Visar att rapporten har påbörjats

Uppgifter

Rapportslut

ER

 

 

Visar att rapporten är avslutad

Returstatus

RS

Char*3

Koder

ACK/NAK = Bekräftad/Ej bekräftad

Felnummer

RE

Num*3

001–999

Koder som vid mottagandet på den operativa centralen visar att ett fel uppstått, se bilaga II.D.D(2)

Meddelande

Destinationsadress

AD

Char*3

ISO-3166-adress

Adress till den part som tar emot meddelandet, för Nafo anges ’XNW’

Uppgifter

Avsändare

FR

Char*3

ISO-3166-adress

Den sändande avtalsslutande partens adress

Typ av Meddelande

TM

Char*3

Kod

Kod för typen av meddelande

Löpnummer

SQ

Num*6

NNNNNN

Löpnummer på meddelanden som skickats från ett fartyg till slutdestinationen (XNW). Numret är unikt för varje fartyg under ett kalenderår. I början av det innevarande året kommer detta värde att återställas till 1 för varje fartyg och sedan höjas stegvis för varje meddelande som skickas.

Rapportnummer

RN

Num*6

NNNNNN

Löpnummer på rapporter som skickats från ett centrum för fiskerikontroll till slutdestinationen (XNW). Numret är unikt för varje centrum för fiskerikontroll under ett kalenderår. I början av det innevarande året kommer detta värde att återställas till 1 och sedan höjas stegvis för varje rapport som skickas.

Rapporteringsdatum

RD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag i UTC från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

Num*4

TTMM

Timmar och minuter i UTC från centrumet för fiskerikontroll

Datum

DA

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag i UTC för den första sändningen När det gäller RET-meddelanden sker den första sändningen från ett centrum för fiskerikontroll, i alla andra fall sker den första sändningen från fartyget.

Tidpunkt

TI

Num*4

TTMM

Timmar och minuter i UTC för den första sändningen När det gäller RET-meddelanden sker den första sändningen från ett centrum för fiskerikontroll, i alla andra fall sker den första sändningen från fartyget.

Annullerad rapport

CR

Num*6

NNNNNN

Den annullerade rapportens registreringsnummer

Den annullerade rapportens år

YR

Num*4

NNNN

Den annullerade rapportens år i UTC

Fartyg

Radioanropssignal

RC

Char*7

IRCS-kod

Fartygets internationella radioanropssignal

Registrering

Fartygsnamn

NA

Char*30

 

Fartygets namn

Uppgifter

Distriktsbeteckning

XR

Char*14

 

Numret på fartygets sida

Flaggstat

FS

Char*3

ISO-3166

Registreringsstat

Den avtalsslutande partens interna referensnummer

IR

Char*3

Num*9

ISO-3166 + max. 9N

Unikt fartygsnummer som tilldelas av flaggstaten i enlighet med registreringen

Hamnens namn

PO

Char*20

 

Fartygets registreringshamn/hemmahamn

Fartygets ägare

VO

Char*60

 

Namn och adress för den som äger fartyget

Fartygets befraktare

VC

Char*60

 

Namn och adress för den som befraktar fartyget

Fartygets IMO-nummer

IMO-nummer

IM

Num*7

NNNNNNN

IMO-nummer för identifiering av fartyg

Fartygets egenskaper

Fartygets tonnageenhet

VT

Char*2

Num*4

’OC’/’LC’

Tonnage

Enligt ’OC’ – Oslokonventionen från 1947 eller ’LC’ – Londonkonventionen ICTM-69

Fartygets maskinstyrka

Enhet

VP

Char*2

Num*5

0–99999

Huvudmotorns totala effekt i ’KW’

Fartygets längd

VL

Char*2

Num*3

’OA’

Längd i meter

Enheten ’OA’ avser längd överallt.

Fartygets totala längd, avrundad till närmaste hela meter

Fartygstyp

TP

Char*3

Kod

Enligt förteckningen i bilaga II.I.

Fiskeredskap

GE

Char*3

Kod enligt FAO

Internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap enligt bilaga II.J

Uppgifter om tillstånd

Startdatum

SD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Licensuppgift – datum då tillståndet börjar gälla

Slutdatum

ED

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Licensuppgifter – datum då tillståndet löper ut

Målarter och område

TA

Char*3

Char*10

Specifikationer av bestånd

FAO:s artkod och Nafos definierade områdeskod eller ’ANY’

Art och område som är tillåtna för riktat fiske. Reglerade arter i bilaga I.A eller I.B ska hänvisa till specifikationen av beståndet. För oreglerade arter kan delområde, sektion eller ’ANY’ användas. Det är möjligt att använda flera par av fält. t.ex. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Verksamhet

Uppgifter

Latitud

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

t.ex. //LA/N6235 = 62°35′ N

Longitud

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

t.ex. //LO/W02134 = 21°34′ W

Latitud (med decimaler)

LT

Char*7

+/–DD.ddd

Negativt värde om latituden ligger på södra halvklotet  (5) (WGS84)

Longitud (med decimaler)

LG

Char*8

+/–DDD.ddd

Negativt värde om longituden ligger på västra halvklotet  (5) (WGS84)

Resans nummer

TN

Num*3

001–999

Fiskeresans nummer under innevarande år

Fångst

Art

Kvantitet

CA

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Daglig fångst per art och sektion som behålls ombord, i kg levande vikt

Kvantitet ombord

Art

Kvantitet

OB

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Total kvantitet per art ombord på fartyget vid det tillfälle då det berörda anropsmeddelandet skickas, i kg levande vikt

Arter som kastats överbord

Kvantitet

RJ

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Fångst som kastats överbord per art och sektion, i kg levande vikt

Fångst som inte uppfyller storlekskraven

Art

Kvantitet

US

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Fångst som inte uppfyller storlekskraven per art och sektion, i kg levande vikt

Överförda arter

Art

Kvantitet

KG

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Uppgifter om vilka kvantiteter som överförts mellan fartyg under verksamheten i regleringsområdet. Uppgifter ska lämnas för varje art och anges i kg levande vikt avrundat till närmaste 100 kg.

Berört område

Regleringsområde

Char*6

Ices-/Nafo-koder

Fiskeområdets kod

Målarter

DS

Char*3

FAO:s artkoder

Kod för målarten för fartygets fiske enligt artikel 5.2. Det är möjligt att ange flera arter separerade med mellanslag.

t.ex. //DS/art art art//

Observatör ombord

OO

Char*1

Ja eller Nej

En observatör som kontrollerar att fartyget uppfyller kraven är närvarande ombord

Omlastning från

TF

Char*7

IRCS-kod

Det levererande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning till

TT

Char*7

IRCS-kod

Det mottagande fartygets internationella radioanropssignal

Befälhavarens namn

MA

Char*30

 

Fartygsbefälhavarens namn

Kuststat

CS

Char*3

ISO-3166

Trebokstavskod

Landningshamnens kuststat

Planerat datum

PD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Planerat datum UTC när befälhavaren har för avsikt att anlända till hamnen

Planerad tidpunkt

PT

Num*4

TTMM

Planerad tidpunkt UTC när befälhavaren har för avsikt att anlända till hamnen

Hamnens namn

PO

Char*20

 

Namnet på den faktiska landningshamnen

Hastighet

SP

Num*3

Knots*10

t.ex. //SP/105 = 10,5 knop

Kurs

CO

Num*3

360°-skala

t.ex. //CO/270 = 270

Flaggstat i befraktningsavtal

CH

Char*3

ISO-3166

Flaggstat som är avtalsslutande part till befraktaren

Inträdesområde

AE

Char*6

Ices-/Nafo-koder

Nafo-sektion som inträdet sker i

Fiskedagar

DF

Num*3

1–365

Antal dagar som fartyget uppehållit sig i fiskezonen under resan.

Uppenbara överträdelser

AF

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan rapportera sina observationer

Maskstorlek

ME

Num*3

0–999

Genomsnittlig maskstorlek i mm

Produktion

PR

Char*3

Kod

Kod för produktionen enligt bilaga II.K

Loggbok

LB

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan bekräfta uppgifterna i fartygets loggbok

Anrop

HA

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan bekräfta de anrop som skickats från fartyget

Observatörens namn

ON

Char*30

Text

Namnet på observatören ombord

Fritext

MS

Char*255

Text

Verksamhetsuppgift – ytterligare anmärkningar från observatören

D.1.   Utformning av rapporter och meddelanden enligt föreskrifterna i bilaga II.E och II.F när de överförs av de avtalsslutande parterna till sekretariatet.

I tillämpliga fall ska varje avtalsslutande part återsända de rapporter och meddelanden som tagits emot från dess fartyg i enlighet med artiklarna 28 och 29 till sekretariatet, med följande ändringar:

a)

Adressen (AD) ska ersättas med adressen till sekreteraren (XNW).

b)

Följande dataelement ska läggas till: rapporteringsdatum (RD), rapporteringstid (RT), rapportnummer (RN) samt avsändare (FR).

D.2.   Returmeddelanden

På begäran av en avtalsslutande part ska sekreteraren skicka ett returmeddelande varje gång en elektronisk sändning av en rapport eller ett meddelande tas emot.

A)   Format för returmeddelanden:

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M)/Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination samt den avtalsslutande part som skickar rapporten

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – XNW är Nafo (som skickar returmeddelandet)

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’RET’ för returmeddelande

Radioanropssignal

RC

O

Rapporteringsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal, enligt den rapport som mottagits.

Löpnummer

SQ

O

Rapporteringsuppgift – löpnumret på rapporten från fartyget under berört år, enligt den rapport som mottagits.

Returstatus

RS

M

Rapporteringsuppgift – kod som visar om meddelandet tagits emot eller inte (’ACK’ eller ’NAK’)

Felnummer

RE

O

Rapporteringsuppgift – nummer som visar typen av fel. Se tabell B för felnummer.

Rapportnummer

RN

M

Rapporteringsuppgift – registreringsnummer för det meddelande som mottagits

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

B)   Felnummer

Ämne/Artikel

Felnummer

Felorsak

Avvisad (NAK: ej mottagen)

Uppföljande åtgärd krävs

Godtagen och lagrad (ACK: mottagen)

Uppföljande åtgärd krävs

Godtagen och lagrad (ACK: mottagen)

med varning

Kommunikation

101

 

 

Meddelandet är oläsligt

 

102

 

 

Datavärdet överskrider fältets storlek

 

104

 

 

Obligatoriska data saknas

 

105

 

 

Denna rapport är en duplikatrapport. Gör ett nytt försök att skicka en rapport som tidigare avvisats

 

106

 

 

Otillåten datakälla

 

 

 

150

Sekvensfel

 

 

 

151

Datum/tidpunkt i framtiden

 

 

 

155

Denna rapport är en duplikatrapport. Gör ett nytt försök att skicka en rapport som tidigare godtagits

Artikel 25

 

 

250

Försök att återkontakta ett fartyg

 

 

251

 

Fartyget har inte anmälts

 

 

252

 

Art är inte AUT eller SUS

 

 

 

 

 

Artikel 28

 

301

 

Fångst före fångst vid inträde

 

 

302

 

Omlastning före fångst vid inträde

 

 

303

 

Fångst vid utträde före fångst vid inträde

 

 

304

 

Positionsbestämning ej mottagen (CAT, TRA, COX)

 

 

 

350

Position utan fångst vid inträde

E.   Typer av rapporter och meddelanden

Bilaga

Bestämmelser

Kod

Meddelande/Rapport

Anmärkningar

II.C

Artikel 25.1 a

NOT

Anmälan

Anmälan av fiskefartyg

II.C

Artikel 25.1 b

WIT

Återkallande

Anmälan om återkallande av ett registrerat fartyg

II.C

Artikel 25.5 a

AUT

Tillstånd

Meddelande om fartyg som har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet

II.C

Artikel 25.5 b

SUS

Indragning

Meddelande om indragning av ett tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, inom dess ursprungliga giltighetsperiod

II.E

Artikel 29.2

ENT

POS

EXI

Inträde

Position

Utträde

VMS-meddelanden

Artikel 29.8

MAN

Manuell position

Rapporter som sänts av fiskefartyg med en defekt satellitföljare till den avtalsslutande parten

II.F

Artikel 28.6 a

COE

Fångst vid inträde

Rapport som sänts av fiskefartyg före inträdet i regleringsområdet

Artikel 28.6 c

CAT

Fångst

Daglig fångstrapport för alla arter per sektion

Artikel 28.6 d

COB

Passering av gräns

Fångstrapport innan gränsen till 3L passeras

Artikel 28.6 e

TRA

Omlastning

Rapport om kvantiteter som har lastats eller lossats i regleringsområdet

Artikel 28.6 f

POR

Landningshamn

Rapport om fångst ombord och vikt som ska landas

Artikel 28.6 b

COX

Fångst vid utträde

Rapport som sänts av fiskefartyg före utträdet ur regleringsområdet

Artikel 28.6

CAN

Annullering

Rapport om annullering av en rapport enligt artikel 28.6

II.D.D

Artikel 29.10 a

Artikel 28.9 c

RET

Retur

Automatiskt elektroniskt meddelande om mottagande av rapporter

II.G

Artikel 30.14 e

OBR

Observatör

Observatörens dagliga rapport

6.

Punkt 32 ska ersättas med följande:

”32.

Format för annullering av fångstrapport i bilaga II.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artikel 25.6 och 25.7 i förordning (EU) 2019/833

Rapport om ANNULLERING

Specifikationer av format vid sändning av rapporter från ett centrum för fiskerikontroll till Nafo (XNW), se även bilagorna II.D.A, II.D.B, II.D.C och II.D.D.1

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M)/Frivillig (O)

Krav för fältet

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den sändande partens adress (ISO-3)

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafo

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för rapporter som skickas från ett centrum för fiskerikontroll till (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – år, månad och dag i UTC för sändningen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – timmar och minuter i UTC för sändningen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’CAN’ (6)’för annulleringsrapport

Radioanropssignal

RC

M

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Annullerad rapport

CR

M

Meddelandeuppgift – registreringsnummer för den rapport som ska annulleras

Den annullerade rapportens år

YR

M

Meddelandeuppgift – årtalet för den rapport som ska annulleras

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum i UTC för sändning av rapporten från fartyget (7)

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt i UTC för sändning av rapporten från fartyget (7)

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

7.

Punkt 35 ska ersättas med följande:

”35.

Observatörsrapport i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artikel 27.11 a i förordning (EU) 2019/833

Standardiserad mall för observatörsrapport

Del 1. A – Fiskefartyg – Information om fiskeresan och observatören

Information om fiskefartyget

Fartygsnamn

 

Fartygets radioanropssignal

 

Flaggstat

 

Distriktsbeteckning

 

Fartygets IMO-nummer

 

Fartygets längd (m)

 

Fartygets bruttotonnage

 

Motoreffekt (ange HP eller KW)

 

Fartygstyp

 

Lastrummets totala volym för djupfrysta produkter (m3)

 

Lastrummets volym för fiskmjöl (m3)

 

Lastrummets volym för övriga produkter (m3)

 


Information om fiskeresan

Fiskeskepparens namn

 

Resans nummer

 

Antal besättningsmän

 

Målarter

 

Datum för inträde i Nafos regleringsområde (ENT)

 

Datum för utträde ur Nafos regleringsområde (EXI)

 

Nafo-sektion(er) som besökts

 

Övriga områden som besökts

 

Omlastning

 

Landningshamn

 


Information om observatören

Observatörens namn

 

Observationens startdatum

 

Observationens slutdatum

 

Rapportens datum

 


Anmärkningar

 

Del 1.B – Information om fiskeredskap

Trålredskap

Redskap

Redskapstyp

Redskapsmärke

Maskstorlek (mm)

Tillbehör

Ristens spaltbredd

Stroppar (beskriv)

Anmärkningar

Vingar

Kropp

Förlängningsstycke

Lyft

Mätt av observatör/inspektör/befälhavare

Datum för mätning

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Långrev

Redskap

Redskapstyp

Total längd

Krokar

 

Bojar

Ankare

Huvudlinans material

Beteslinans material

Anmärkningar

Antal

Genomsnittligt avstånd (m)

Kroktyp

Krokstorlek

Märkta ja/nej

Antal

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2. Information om fångst och ansträngning per tråldrag/utsättning

Tråldrag/utsättning

Redskapstyp

START (*2)

SLUT (*2)

Varaktighet (*3)

Art (FAO:s trebokstavskod (*4))

Målarter (ja eller nej)

Produktform

Observatörens uppskattningar

Nafo-

sektion

Latitud (med decimaler)

Longitud (med decimaler)

Djup (m)

Tidpunkt (UTC) (TTMM)

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Nafo-

Sektion

Latitud (med decimaler)

Longitud (med decimaler)

Djup (m)

Tidpunkt (UTC) (TTMM)

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Omräkningsfaktor som använts

Behållen (kg levande vikt)

Kastad överbord (kg levande vikt)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fartygets fiskeloggbok

Fartygets produktionsloggbok

Avvikelse identifierad? (ja/nej)

Uppgifter om avvikelser

Anmärkningar

Omräkningsfaktor för fartyget

Behållen (kg levande vikt)

Kastad överbord (kg levande vikt)

Behållen (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3. Information om överensstämmelse

Ange observationer av följande:

Anmärkningar

Uppgifter

Varje obstruerande, hot, inblandning i eller på annat sätt hindrande av observatörens tjänsteutövning.

 

Avvikelser mellan lastningen och lastplanen (se art. 30.14 b)

 

Satellitföljarens funktion (rapportera alla avbrott, störningar och funktionsfel)

 

Omlastningar (rapportera alla)

 

Fångster av fisk som inte uppfyller storlekskraven

 

Inspektioner till sjöss (rapportdatum, tidpunkter och andra observationer)

 

Övriga observationer

 

Del 4. Sammanfattning av ansträngning och fångst

4A.   Sammanfattning av ansträngning

Tabell för sammanfattning av ansträngning

Nafo-sektion

Redskapstyp

Målarter  (*5)

Datum

Antal tråldrag/utsättningar

Djup (m)

Fisketimmar  (*6)

Fiskedagar  (*7)

Start

Slut

Minimum

Maximum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anmärkningar

 

1

Om fiskeverksamhet per sektion

2

Om datakommunikation

3

Om maskstorlekar

4

Övrigt

4B.   Sammanfattning av fångst

Sammanfattning av fångst under fiskeresa (fångst per sektion och art)

 

Observatörens uppskattningar

Uppgifter i fiskeloggboken

Art (FAO:s trebokstavskod)

Sektion

Behållen (kg levande vikt)

Kastad överbord (kg levande vikt)

Totalt (kg levande vikt)

Behållen (kg levande vikt)

Kastad överbord (kg levande vikt)

Totalt (kg levande vikt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 


Anmärkningar

 

1

Om fångstens sammansättning, storlekar

2

Om avvikelser från uppgifterna i fiskeloggboken

3

Om fångst som kastats överbord

4

Övrigt

Del 5. Fångst av håkäring per fiskeinsats

Tråldrag/utsättning nummer

Totalt antal håkäringar

Antal håkäringar

Uppskattad vikt (kg levande vikt)

Längd

Längd uppmätt eller uppskattad?

Kön

Fångstens tillstånd (Levande, Död, Okänt)

Anmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 6. Formulär för längdfrekvens

Observatörens namn

 

 

 

 

 

Fartygets anropssignal

 

 

 

 

 

Resans nummer

 

 

 

 

 

 

År

 

 

 

 

 

Månad

 

 

 

 

 

Dag

 

 

 

 

 

Redskapsnummer

 

 

 

 

 

Tråldrag/utsättning nummer

 

 

 

 

 

Trebokstavskod för art

 

 

 

 

 

Fångstvikt (kg levande vikt)

 

 

 

 

 

Provtyp (fångst som kastas överbord, behålls, blandning)

 

 

 

 

 

 

Provets vikt i kg levande vikt

 

 

 

 

 

Minimistorlek

 

 

 

 

 

Maximistorlek

 

 

 

 

 

Kön

 

 

 

 

 

Totalt antal prover (n=)

 

 

 

 

 

Typ av mått (TL, SL, FL osv.)

 

 

 

 

 

Mätmetod

 

 

 

 

 

Enhet (mm eller cm)

 

 

 

 

 

Anmärkningar

 

 

 

 

 


Storlek mellan

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

9,5–10,0

 

 

 

 

 

10,0–10,5

 

 

 

 

 

10,5–11,0

 

 

 

 

 

11,0–11,5

 

 

 

 

 

11,5–12,0

 

 

 

 

 

12,0–12,5

 

 

 

 

 

12,5–13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,0–97,5

 

 

 

 

 

97,5–98,0

 

 

 

 

 

98,0–98,5

 

 

 

 

 

98,5–99,0

 

 

 

 

 

99,0–99,5

 

 

 

 

 

99,5–100,0

 

 

 

 

 

100,0–100,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Punkt 36 ska ersättas med följande:

”36.

Rapport som sänds av observatören dagligen, enligt bilaga II.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artikel 27.11 c i förordning (EU) 2019/833

Observatörsrapport

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Frivillig (O)

Krav för fältet

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ’XNW’ för Nafo

Löpnummer

SQ

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ’OBR’ för observatörsrapport

Radioanropssignal

RC

M

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeredskap

GE

M (8)

Verksamhetsuppgift – FAO-kod för fiskeredskap

Målarter

DS

M (8)

Verksamhetsuppgift – FAO:s artkod för varje målart sedan den senaste OBR-rapporten

Maskstorlek

ME

M (8)

Verksamhetsuppgift – genomsnittlig maskstorlek i mm

Berört område

Regleringsområde

M

Verksamhetsuppgift – Nafo-sektion

Dagliga fångster

Art

Levande vikt

CA

M

M

Verksamhetsuppgift – fångst som behållits ombord per art och sektion sedan den senaste OBR-rapporten, i kg avrundat till närmaste 100 kg. Det är möjligt att ange flera par av fält bestående av art (FAO:s trebokstavskod) + levande vikt i kg (upp till 9 siffror), med varje fält avgränsat med ett mellanrum, t.ex.

//CA/artmellanrumviktmellanrumartmellanrumviktmellanrumartmellanrumvikt//

Fångst som kastats överbord

Art

Levande vikt

RJ

M (8)

Verksamhetsuppgift – fångst som kastats överbord per art och sektion sedan den senaste OBR-rapporten, i kg avrundat till närmaste 100 kg. Det är möjligt att ange flera par av fält bestående av art (FAO:s trebokstavskod) + levande vikt i kg (upp till 9 siffror), med varje fält avgränsat med ett mellanrum, t.ex.

//RJ/artmellanrumviktmellanrumartmellanrumviktmellanrumartmellanrumvikt//

Fångst som inte uppfyller storlekskraven (13)

Art

Levande vikt

US

M (8)

Verksamhetsuppgift – fångst som inte uppfyller storlekskraven per art och sektion sedan den senaste OBR-rapporten, i kg avrundat till närmaste 100 kg. Det är möjligt att ange flera par av fält bestående av art (FAO:s trebokstavskod) + levande vikt i kg (upp till 9 siffror), med varje fält avgränsat med ett mellanrum, t.ex.

//US/artmellanrumviktmellanrumartmellanrumviktmellanrumartmellanrumvikt//

Loggbok

LB

M

Verksamhetsuppgift – ’Ja’ eller ’Nej’ (9)

 

 

 

 

Anrop

HA

M

Verksamhetsuppgift – ’Ja’ eller ’Nej’ (10)

Uppenbara

överträdelser

AF

M

Verksamhetsuppgift – ’Ja’ eller ’Nej’ (11)

Observatörens namn

ON

M

Meddelandeuppgift – namn på den observatör som undertecknar rapporten

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum för sändning av rapporten

Fritext

MS

O (12)

Verksamhetsuppgift – ytterligare anmärkningar från observatören

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändning av rapporten

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – visar rapportens slut

9.

Punkt 41 ska ersättas med följande:

”41.

Inspektionsrapporten i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, som det hänvisas till i artiklarna 33.1, 34.2 a och 45 d i förordning (EU) 2019/833

Inspektionsrapport

FISKERIORGANISATIONEN FÖR NORDATLANTENS VÄSTRA DEL

____________________________________________________________________________________

(Till inspektören: Skriv STORA BOKSTÄVER och använd SVART BLÄCK)

(1)   INSPEKTIONSFARTYG

1.1 NAMN

 

1.2 REGISTRERING

 

1.3 Internationell radioanropssignal (IRCS)

 

1.4 Registreringshamn

 

(2)   INSPEKTÖRER (ange om de är under utbildning)

NAMN

AVTALSSLUTANDE PART

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   UPPGIFTER OM DET INSPEKTERADE FARTYGET

Avtalsslutande part och registreringshamn

 

Fartygsnamn

 

Radioanropssignal

 

Externt nummer

 

IMO-nummer

 

Befälhavarens namn

 

Befälhavarens adress (endast vid överträdelser)

 

Ägarens namn och adress

 

Inspektionsfartyget – Tid/Position

UTC

Lat

Long

Sektion

Det inspekterade fartyget – Tid/Position

UTC

Lat

Long

(4)   DATUM FÖR SENASTE INSPEKTION TILL SJÖSS

DATUM

 

(5)   DATUM OCH TIDPUNKT FÖR DEN AKTUELLA INSPEKTIONEN

DATUM

 

TIDPUNKT FÖR PÅSTIGNING OMBORD

UTC

(6)   VERIFIERING

Uppgifter om fartyget

Kontrollerat J/N

På fartyget förvarade certifierade ritningar eller beskrivningar av lastrum och kylrum för fisk

Kontrollerat J/N

Datum för certifiering

 

Den dagliga lastplanen uppfyller kraven i artikel 28.5

Kontrollerat J/N

(7)   UPPGIFTER OM FISKEANSTRÄNGNING OCH FÅNGSTER

Fiskeloggbok

Kontrollerat J/N

Elektronisk / i pappersform

Produktionsloggbok

Kontrollerat J/N

Elektronisk / i pappersform

Har registreringarna gjorts i enlighet med artikel 28 och bilaga II.A

Kontrollerat J/N

Om nej, ange vilka uppgifter som är felaktiga eller saknas

(8)   INFORMATION OM OBSERVATÖREN

Finns det någon anmäld observatör på fartyget

J/N

Observatörens namn

 

Observatörens avtalsslutande part

 

(9)   MÄTNING AV MASKOR – I MILLIMETER

Redskapstyp

 

Lyft (inklusive ev. förlängningsstycke)

Genomsnittlig bredd

Tillåten storlek

1:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slitskydd – stickprov av maskor

1:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resten av nätredskapet

1:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a

nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)   SAMMANSTÄLLNING AV FÅNGSTER FRÅN LOGGBÖCKERNA FÖR DEN BERÖRDA FISKERESAN

Dagar i Nafos regleringsområde

 

Datum för inträde i regleringsområdet/sektionen

Sektion

Fiskart

(trebokstavskod)

Fångst

(ton)

Omräkningsfaktor(er)

Produktform(er)

Fångst som kastats överbord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)   RESULTAT AV INSPEKTIONEN AV FISK

11.1   Fångster som observerats I DET SENASTE DRAGET (i tillämpliga fall)

Dragets varaktighet

 

Dragets djup

 

Total vikt i ton

Alla fångade arter

Andel av varje art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2   Fångster OMBORD

Inspektörens uppskattning (ton)

 

Inspektörens kommentarer till hur uppskattningen har gjorts:


Märkning korrekt?

Ja / Nej

(12)   RESULTAT AV INSPEKTIONEN AV FISK OMBORD

12.1   Avvikelser från loggböckerna

Kommentar: Om inspektörens uppskattning av fångsten ombord och summan av fångsterna enligt loggböckerna skiljer sig åt, ska denna skillnad uttryckt i procent anges här.

12.2   Överträdelser

REFERENS I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA

ÖVERTRÄDELSENS KARAKTÄR

 

 

Kommentar:

Härmed bekräftar jag att jag har blivit informerad om de påstådda överträdelserna och, i förekommande fall, om placeringen av förseglingar för att säkra bevis. DATUM:

BEFÄLHAVARENS UNDERSKRIFT:

(13)   KOMMENTARER OCH OBSERVATIONER (ytterligare sidor kan läggas till vid behov)

Skriftliga handlingar som kontrollerats till följd av en överträdelse

Inspektörens eller inspektörernas kommentarer, uttalanden och/eller andra iakttagelser

Uttalande av befälhavarens vittne(n)

Uttalande av medföljande inspektör eller vittne

(14)   DEN ANSVARIGA INSPEKTÖRENS UNDERSKRIFT

(15)   NAMN OCH UNDERSKRIFT AV MEDFÖLJANDE INSPEKTÖR ELLER VITTNE

(16)   NAMN OCH UNDERSKRIFT AV BEFÄLHAVARENS VITTNE(N)

(17)   DATUM OCH TIDPUNKTER FÖR SLUTFÖRANDE AV INSPEKTIONER OCH AVSTIGNING

SLUTSATS AV INSPEKTIONEN

DATUM

 

TIDPUNKT

UTC


AVSTIGNING:

DATUM

 

TIDPUNKT

UTC

POSITION

Lat

Long

(18)   BEFÄLHAVARENS BEKRÄFTELSE AV MOTTAGANDET AV RAPPORTEN (ytterligare sidor kan läggas till vid behov)

Kommentarer av fartygets befälhavare

Som befälhavare på fartyget intygar jag härmed att en kopia av denna rapport har lämnats till mig i dag. Min underskrift innebär inte att jag godkänner någon del av innehållet i rapporten.

DATUM

UNDERSKRIFT


(1)  Obligatorisk uppgift vid användning som enda identifiering i andra meddelanden.

(2)  Välj det alternativ som passar bäst.

(3)  För transportfartyg är fältet TA frivilligt.

(4)  Om en art fångas som inte finns upptagen i denna förteckning (bilaga I.C) ska FAO:s ASFIS-förteckning med artkoder användas. ASFIS-förteckningen finns på: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en

(*1)  I enlighet med en rekommendation som antogs av Ständiga kommittén för forskning och statistik vid årsmötet 1970 (Rödboken från Internationella kommissionen för fisket i nordvästra Atlanten, del I, s. 67) benämns fjällbrosmefiskar av släktet Urophycis på följande sätt i samband med statistisk rapportering: a) Urophycis-exemplar från delområdena 1, 2 och 3 och sektionerna 4R, S, T och V ska benämnas vitbrosme, Urophycis tenuis, b) Urophycis-exemplar som fångas med linor eller Urophycis-exemplar som är större än 55 cm standardlängd, oavsett fångstmetod, från sektionerna 4W och X, delområde 5 och statistikområde 6 ska benämnas vitbrosme, Urophycis tenuis, c) utöver vad som anges enligt b ska andra Urophycis-exemplar som fångas i sektionerna 4W och X, delområde 5 och statistikområde 6 benämnas skäggbrosme, Urophycis chuss.”

(5)  Plustecknet (+) behöver inte sändas och inledande nollor kan utelämnas.

(6)  En annulleringsrapport bör inte användas för att annullera en annan annulleringsrapport.

(7)  Om rapporten inte skickas från ett fartyg kommer tidpunkten att räknas från centrumet för fiskerikontroll och vara samma som RD, RT.

(*2)  Vid trålfiske är ’start’ den tidpunkt då utsättningen av redskap slutförts och ’slut’ den tidpunkt då upptagningen inleds. I alla andra fall är ’start’ den tidpunkt då utsättningen av redskap inleds och ’slut’ den tidpunkt då upptagningen slutförts.

(*3)  Decimaltimmar. Vid trålfiske är detta tiden från det att utsättningen av redskap slutförts till dess att upptagningen inleds. I alla andra fall är det tiden från det att utsättningen av redskap inleds till dess att upptagningen slutförts.

(*4)  Inklusive indikatorer för känsliga marina ekosystem

(*5)  I enlighet med artikel 5.2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

(*6)  Vid trålfiske räknas fisketiden från det att utsättningen av redskap slutförts till dess att upptagningen inleds. I alla andra fall är det tiden från det att utsättningen av redskap inleds till dess att upptagningen slutförts. Sammanlagd varaktighet för alla fiskeinsatser i den förtecknade sektionen, per redskapstyp och målart

(*7)  I enlighet med artikel 1.6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

(8)  Sänds endast i tillämpliga fall.

(9)  ’Ja’, om observatören bekräftar att loggboksnoteringarna gjorts i enlighet med bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(10)  ’Ja’, om observatören bekräftar att de rapporter som krävs enligt artiklarna 13.11, 13.12 och 28.6 har sänts i enlighet med bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(11)  ’Ja’, om observatören upptäcker en avvikelse från bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(12)  Obligatorisk uppgift om ’LB’ = ’Nej’ eller ’HA’ = ’Nej’ eller ’AF’ = ’Ja’.

(13)  Fångster som inte uppfyller storlekskraven och kastas överbord och som rapporteras i fältet US ska också tas med i de kvantiteter som anges i fältet RJ för fisk som kastas överbord.”


Top