EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0124

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/124 av den 15 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

C/2019/7290

OJ L 34I , 6.2.2020, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/124/oj

6.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 34/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/124

av den 15 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del, om ändring av förordning (EU) 2016/1627 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (1), särskilt artikel 50.1, och

av följande skäl:

(1)

Unionen är part i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (nedan kallad Nafo-konventionen), som godkändes genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 (2).

(2)

En ändring av Nafo-konventionen antogs den 28 september 2007 och godkändes genom rådets beslut 2010/717/EU (3).

(3)

Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) antar beslut om bevarande av fiskeresurser inom dess område. Dessa akter är riktade till Nafo-konventionens avtalsslutande parter och omfattar skyldigheter för aktörerna. När Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter har trätt i kraft är de bindande för Nafos samtliga avtalsslutande parter, inklusive unionen. De måste införlivas i unionsrätten i den utsträckning de inte redan ingår i denna.

(4)

Europaparlamentet och rådet antog förordning (EU) 2019/833 i syfte att införliva Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i unionsrätten.

(5)

Enligt artikel 50 i förordning (EU) 2019/833 ska kommissionen anta delegerade akter för att komplettera förordningen med vissa bestämmelser i och bilagor till Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bestämmelser i och de bilagor till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna från Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del som det hänvisas till i bilagan till förordning (EU) 2019/833 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  EGT L 378, 30.12.1978, s. 1.

(3)  EUT L 321, 7.12.2010, s. 1.


BILAGA

1.   

 

Gränspunkter som avgränsar den östra sidan av fotavtrycket

Koordinat nr

Latitud

Longitud

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

48°17′39″N

Gräns för EEZ (1)

26

46°26′32″N

46°58′53″W

2

48°16′51″N

47°25′37″W

27

46°27′40″N

47°12′01″W

3

48°19′15″N

46°53′48″W

28

46°04′15″N

47°09′10″W

4

48°29′21″N

46°21′17″W

29

46°04′53″N

47°31′01″W

5

48°32′43″N

46°08′04″W

30

45°48′17″N

47°37′16″W

6

48°48′10″N

45°37′59″W

31

45°33′14″N

47°52′41″W

7

48°59′54″N

45°17′46″W

32

45°27′14″N

48°10′15″W

8

49°02′20″N

44°53′17″W

33

45°16′17″N

48°26′50″W

9

48°56′46″N

44°33′18″W

34

44°54′01″N

48°43′58″W

10

48°33′53″N

44°10′25″W

35

44°33′10″N

48°50′25″W

11

48°08′29″N

43°57′28″W

36

44°09′57″N

48°48′49″W

12

47°42′00″N

43°36′44″W

37

43°50′44″N

48°52′49″W

13

47°12′44″N

43°28′36″W

38

43°34′34″N

48°50′12″W

14

46°57′14″N

43°26′15″W

39

43°23′13″N

49°03′57″W

15

46°46′02″N

43°45′27″W

40

43°03′48″N

48°55′23″W

16

46°38′10″N

44°03′37″W

41

42°54′42″N

49°14′26″W

17

46°27′43″N

44°20′38″W

42

42°48′18″N

49°32′51″W

18

46°24′41″N

44°36′01″W

43

42°39′49″N

49°58′46″W

19

46°19′28″N

45°16′34″W

44

42°37′54″N

50°28′04″W

20

46°08′16″N

45°33′27″W

45

42°40′57″N

50°53′36″W

21

46°07′13″N

45°57′44″W

46

42°51′48″N

51°10′09″W

22

46°15′06″N

46°14′21″W

47

42°45′59″N

51°31′58″W

23

45°54′33″N

46°24′03″W

48

42°51′06″N

51°41′50″W

24

45°59′36″N

46°45′33″W

49

43°03′56″N

51°48′21″W

25

46°09′58″N

46°58′53″W

50

43°22′12″N

Gräns för EEZ (2)

2.   FIGUR 2 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 3.17 OCH 17 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Image 1

3.   DEL VI I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 3.21, 21.2 OCH 27.11 A I) I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Förteckning över indikatorarter för känsliga marina ekosystem

Bottenlevande ryggradslösa djur som indikatorarter för känsliga marina ekosystem

 

 

Den taxonomiska guppens namn

Känt taxon

Familj

Fylum

Stora svampdjur (SPO)

 

 

Porifera

Iophon piceum (WJP)

Acarnidae

Stelletta normani

Ancorinidae

Stelletta sp. (WSX)

Ancorinidae

Stryphnus ponderosus

Ancorinidae

Axinella sp.

Axinellidae

Phakellia sp.

Axinellidae

Esperiopsis villosa (ZEW)

Esperiopsidae

Geodia barretti

Geodiidae

Geodia macandrewii

Geodiidae

Geodia phlegraei

Geodiidae

Mycale (Mycale) lingua (YHL)

Mycalidae

Thenea muricata

Pachastrellidae

Polymastia spp. (ZPY)

Polymastiidae

Weberella bursa

Polymastiidae

Weberella sp. (ZWB)

Polymastiidae

Asconema foliatum (ZBA)

Rossellidae

Craniella cranium

Tetillidae

 

 

 

 

Stenkoraller (CSS) (kända arter som är knutna till djuphavsberg förekommer inte alltid i stora antal i Nafos regleringsområde)

Lophelia pertusa (LWS)

Caryophylliidae

Cnidaria

Solenosmilia variabilis (RZT)

Caryophylliidae

Enallopsammia rostrata (FEY)

Dendrophylliidae

Madrepora oculata (MVI)

Oculinidae

 

 

 

 

Små gorgoniska koraller (GGW)

Anthothela grandiflora (WAG)

Anthothelidae

Cnidaria

Chrysogorgia sp. (FHX)

Chrysogorgiidae

Radicipes gracilis (CZN)

Chrysogorgiidae

Metallogorgia melanotrichos

Chrysogorgiidae

Acanella arbuscula

Isididae

Acanella eburnea

Isididae

Swiftia sp.

Plexauridae

Narella laxa

Primnoidae

 

 

 

 

Stora gorgoniska koraller (GGW)

Acanthogorgia armata (AZC)

Acanthogorgiidae

Cnidaria

Iridogorgia sp.

Chrysogorgiidae

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

Corallium bayeri

Coralliidae

Keratoisis ornata (KRY)

Isididae

Keratoisis sp.

Isididae

Lepidisis sp. (QFX)

Isididae

Paragorgia arborea (BFU)

Paragorgiidae

Paragorgia johnsoni (BFV)

Paragorgiidae

Paramuricea grandis

Plexauridae

Paramuricea placomus

Plexauridae

Paramuricea spp. (PZL)

Plexauridae

Placogorgia sp.

Plexauridae

Placogorgia terceira

Plexauridae

Calyptrophora sp.

Primnoidae

Parastenella atlantica

Primnoidae

Primnoa resedaeformis (QOE)

Primnoidae

Thouarella grasshoffi

Primnoidae

 

 

 

 

 


Sjöpennor (NTW)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

Cnidaria

Funiculina quadrangularis (FQJ)

Funiculinidae

Halipteris cf. christii

Halipteridae

Halipteris finmarchica (HFM)

Halipteridae

Halipteris sp. (ZHX)

Halipteridae

Kophobelemnon stelliferum (KVF)

Kophobelemnidae

Pennatula aculeata (QAC)

Pennatulidae

Pennatula grandis

Pennatulidae

Pennatula sp.

Pennatulidae

Distichoptilum gracile (WDG)

Protoptilidae

Protoptilum sp.

Protoptilidae

Umbellula lindahli

Umbellulidae

Virgularia cf. mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

Cylinderrosor

Pachycerianthus borealis (WQB)

Cerianthidae

Cnidaria

 

 

 

 

Upprätta mossdjur (BZN)

Eucratea loricata (WEL)

Eucrateidae

Bryozoa

 

 

 

 

Sjöliljor (crinoider) (CWD)

Trichometra cubensis

Antedonidae

Echinodermata

Conocrinus lofotensis (WCF)

Bourgueticrinidae

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

 

 

 

Sjöpungar (SSX)

Boltenia ovifera (WBO)

Pyuridae

Chordata

Halocynthia aurantium

Pyuridae

4.   DEL VII I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 3.29 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Förteckning över fysiska indikatorelement för känsliga marina ekosystem

Fysiska indikatorelement för känsliga marina ekosystem

Djuphavsberg

Fogos djuphavsberg (sekt. 3O, 4Vs)

Newfoundlands djuphavsberg (sekt. 3MN)

Corner Rises djuphavsberg (sekt. 6GH)

New Englands djuphavsberg (sekt. 6EF)

Kanjoner

Kanjon som går in i kontinentalsockeln, Tail of the Grand Bank (sekt. 3N)

Kanjoner med övre del vid > 400 m djup, söder om Flemish Cap och Tail of the Grand Bank (sekt. 3MN)

Kanjoner med övre del vid > 200 m djup, Tail of the Grand Bank (sekt. 3O)

Kullar

Orphan Knoll (sekt. 3K)

Beothuk Knoll (sekt. 3LMN)

Southeast Shoal

Lekområden vid Tail of the Grand Bank (sekt. 3N)

Branta sluttningar > 6,4°

Söder och sydost om Flemish Cap. (sekt. 3LM)

5.   FORMAT SOM FÖRESKRIVS I BILAGA II.C TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 4.2 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Anmälan och tillstånd för fartyg

(1)   Format för register över fartyg

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”NOT” för anmälan av fartyg som får bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Flaggstat

FS

M

Stat där fartyget är registrerat

Internt referensnummer

IR

O (3)

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Hamnens namn

PO

M

Registreringshamn eller hemmahamn

Fartygets ägare

VO

M (4)

Registrerad ägare och adress

Fartygets befraktare

VC

M (4)

Ansvarig för fartygets användning

Fartygstyp

TP

M

Fartygets FAO-kod (bilaga II.I)

Fartygets redskap

GE

O

FAO:s statistiska klassificering av fiskeredskap (bilaga II.J)

Fartygets tonnage

Mätmetod

Tonnage

VT

M

Fartygets tonnagekapacitet, parvis vid behov

”OC” = Oslo-konventionen 1947, ”LC” = London-konventionen ICTM-69

Total kapacitet i ton

Fartygets längd

Mätmetod

Längd

VL

M

Längd i meter, parvis vid behov

”OA” = total

Längd i meter

Fartygets maskinstyrka

Mätmetod

Effekt

VP

M

Motoreffekt, parvis vid behov, i ”KW”

PE = drivmotor

AE = hjälpmotorer, sammanlagt

Fartygets totala installerade motoreffekt mätt i ”KW”

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

(2)   Format för återkallande av fartyg från registret

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”WIT” för återkallande av anmälda fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Det första datum från vilket återkallandet träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

(3)   Format för tillstånd att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”AUT” för tillstånd för fartyg att bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – det datum från vilket tillståndet träder i kraft

Slutdatum

ED

O

Licensuppgift – det datum då tillståndet löper ut. Maximal giltighetstid är 12 månader.

Målarter och område

TA

M (5)

Licensuppgift – art och område som är tillåtna för riktat fiske. Reglerade arter i bilaga I.A eller I.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna ska hänvisa till specifikationen av beståndet. För oreglerade arter kan delområde, sektion eller ”ANY” användas. Det är möjligt att använda flera par av fält. t.ex. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

(4)   Format för indragning av tillståndet att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”SUS” för indragning av tillstånd för fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – det datum från vilket indragningen träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

6.   TABELL 1 OCH FIGUR 1.1 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 9.1 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar den del av sektion 3L som ingår i sektion 3M för förvaltning av räkbeståndet

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

47°20′0 N

46°40′0 W

2

47°20′0 N

46°30′0 W

3

46°00′0 N

46°30′0 W

4

46°00′0 N

46°40′0 W

Begränsningslinjen vid 200 meters djup i 3L, den del av 3L som anses ingå i 3M och det avstängda området i 3M

Image 2

7.   TABELL 2 OCH FIGUR 1.2 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 9.4 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar det område som är avstängt för räkfiske

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1 (samma som nr 7)

47°55′0 N

45°00′0 W

2

47°30′0 N

44°15′0 W

3

46°55′0 N

44°15′0 W

4

46°35′0 N

44°30′0 W

5

46°35′0 N

45°40′0 W

6

47°30′0 N

45°40′0 W

7 (samma som nr 1)

47°55′0 N

45°00′0 W

Begränsningslinjen vid 200 meters djup i 3L, den del av 3L som anses ingå i 3M och det avstängda området i 3M

Image 3

8.   TABELL 3 OCH FIGUR 1.3 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 9.5 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar djupkurvan vid 200 meter

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

46°00'00” N

47°49'00” W

2

46°25'00” N

47°27'00” W

3

46°42'00” N

47°25'00” W

4

46°48'00” N

47°25'50” W

5

47°16'50” N

47°43'50” W

Begränsningslinjen vid 200 meters djup i 3L, den del av 3L som anses ingå i 3M och det avstängda området i 3M

Image 4

9.   FORMAT SOM FÖRESKRIVS I BILAGA IV.C TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 10.1 E, 27.3 C OCH 39.16 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Rapport om inspektion vid hamnstatskontroll (PSC-3)

(använd svart bläck)

A. INSPEKTIONSREFERENSER.

Inspektionsrapportens nummer:

 

Landning

Ja

Nej

Omlastning

Ja

Nej

Annat skäl för att anlöpa hamn

 

 

 

 

 

Hamnstat

Landnings- eller omlastningshamn

 

 

Fartygsnamn

Flaggstat

IMO-nummer1

Internationell radioanropssignal

 

 

 

 

Startdatum för landningen/omlastningen

Starttid för landningen/omlastningen (UTC)

 

 

Slutdatum för landningen/omlastningen

Sluttid för landningen/omlastningen (UTC)

 

 

Fartygets befälhavares namn:

Fartygets befälhavares nationalitet:

Fartygets ägare/operatör:

Registreringscertifikatets nummer:

 

 

 

 

VMS:

Registreringshamn:

Fiskeskepparens namn:

Fiskeskepparens nationalitet:

 

 

 

 

Fartygets verkliga ägare2:

Fartygets ombud:

Fartygets typ:

 

 

 

 

 

Senaste anlöpshamn:

 

Datum:

 

B. UPPGIFTER OM INSPEKTIONEN

Det levererande fartygets namn3

IMO-nummer1

Radioanropssignal

Flaggstat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. FÅNGST SOM REGISTRERATS I LOGGBOKEN

Art4

Fångstområde

Deklarerad levande vikt i kg

Använd omräkningsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B2. Landad eller omlastad fisk*

* Om ett fartyg har deltagit i omlastning ska en särskild blankett användas för varje levererande fartyg.

Art4

Produkt5

Fångstområde

Landad produktvikt i kg

Om- räkningsfaktor

Motsvarande levande vikt i kg

Skillnad (i kg) mellan levande vikt enligt loggboken och landad levande vikt

Skillnad (i %) mellan levande vikt enligt loggboken och landad levande vikt

Skillnad (i kg) mellan landad produktvikt och PSC 1/2

Skillnad (i %) mellan landad produktvikt och PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpligt omlastningstillstånd:

B3. UPPGIFTER OM LANDNINGAR SOM TILLÅTITS UTAN FLAGGSTATENS BEKRÄFTELSE

Ref. NEAFC artikel 23.2/Nafo artikel 43.7

Namn på lager:

 

De behöriga myndigheternas namn:

 

Tidsfrist för att få bekräftelse:

 

B4. FISK SOM BEHÅLLS OMBORD

Art4

Produkt5

Fångstområde

Produktvikt i kg

Omräkningsfaktor

Levande vikt i kg

Skillnad (i kg) mellan produktvikt ombord och PSC 1/2

Skillnad (i %) mellan produktvikt ombord och PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. INSPEKTIONSRESULTAT

C1. ALLMÄNT

Startdatum för inspektionen:

 

Starttid för inspektionen (UTC):

 

Slutdatum för inspektionen:

 

Sluttid för inspektionen (UTC):

 

Status i andra områden för regionala fiskeriorganisationer där fiskeverksamhet har bedrivits, inbegripet förteckning över IUU-fartyg

Regional fiskeriorganisation

Fartygets identifieringskod

Flaggstatens status

Fartyg i förteckning över fartyg med tillstånd

Fartyg i förteckning över IUU-fartyg

 

 

 

 

 

Anmärkningar:


C2. INSPEKTION AV FISKEREDSKAP I HAMN

A. Allmänna uppgifter

Antal inspekterade fiskeredskap

 

Datum för inspektion av fiskeredskap

 

Har fartyget anmälts?

Ja

 

Nej

 

Om svaret är ja, fyll i det fullständiga intyget om inspektion i hamn.

Om svaret är nej, fyll i intyget med undantag av uppgifterna om Nafo-inspektionsförseglingen.

B. Uppgifter om trål med trålbord

Nafo-förseglingsnummer

 

Är förseglingen oskadad?

Ja

 

Nej

 

Redskapstyp

 

Tillbehör

 

Spaltavstånd (mm)

 

Typ av maskor

 

Genomsnittliga maskstorlekar (mm)

Tråldel

 

Vingar

 

Kropp

 

Förlängningsstycke

 

Lyft

 

D. BEFÄLHAVARENS OBSERVATIONER:

Undertecknad, som är befälhavare på fartyget … intygar härmed att en kopia av denna rapport har lämnats till mig i dag. Min underskrift innebär inte att jag godtar någon del av innehållet i denna rapport, utom de eventuella observationer som jag själv gjort.

Underskrift: ______________________________________ Datum: ____________

E. ÖVERTRÄDELSER OCH UPPFÖLJNING

E.1 Nafo

E.1 Inspektion till sjöss

Överträdelser som konstaterats vid inspektioner inom Nafos regleringsområde

Inspekterande part

Inspektionsdatum

Sektion

Rättslig grund för överträdelse av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1 B Överträdelser – resultat av hamninspektion

a)– Bekräftelse av överträdelser konstaterade vid inspektion till sjöss

Rättslig grund för överträdelse av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter

Rättslig grund för nationella överträdelser

 

 

 

 

 

 

 

 

b)– Överträdelser som har konstaterats vid inspektion till sjöss och som inte kan bekräftas vid hamninspektionen

Kommentarer:

c)– Ytterligare överträdelser som konstaterats vid hamninspektionen

Rättslig grund för överträdelse av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter

Rättslig grund för nationella överträdelser

 

 

 

 

 

 

E2. NEAFC-KONSTATERAD ÖVERTRÄDELSE

Artikel

NEAFC-bestämmelse(r) som överträtts och sammanfattning av relevanta fakta

 

 

Inspektörens observationer:

Vidtagen åtgärd:

Inspekterande myndighet/organ:

 

Inspektörens namn

Inspektörens underskrift

Datum och ort

 

 

 

F. KOPIOR

Kopia till flaggstaten

Kopia till NEAFC:s sekreterare

Kopia till Nafos sekretariatschef

 

 

 

1

Fiskefartyg som inte har något IMO-nummer ska ange sin distriktsbeteckning.

2

Om känd och annan än ägaren.

3

Om ett fartyg har deltagit i omlastning ska en särskild blankett användas för varje levererande fartyg.

4

FAO:s trebokstavskod för arter – NEAFC bilaga V – Nafo bilaga I.C.

5

Produktens presentationsform – NEAFC tillägg 1 till bilaga IV – Nafo bilaga II.K.

10.   BILAGA III.A TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 13.1 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Mätning av maskor och mätverktyg

(1)   Beskrivning av mätverktyg för mätning av maskor

a)

Ett mätverktyg som används för att fastställa maskornas storlek ska vara 2 mm tjockt, plant, tillverkat av ett hållbart material och icke-deformerbart. Det ska antingen vara utformat med ett antal parallellsidiga sektioner som förbinds med sektioner som smalnar av i förhållandet 1:8 på varje sida eller enbart med sidor som smalnar av enligt ovannämnda förhållande. Mätverktyget ska vara försett med ett hål i den smalaste änden.

b)

Ovansidan av mätverktyget ska vara märkt med verktygets bredd i millimeter både på den parallellsidiga sektionen, om en sådan utformning används, och på den avsmalnande sektionen. Den avsmalnande sektionen ska graderas med ett intervall på 1 millimeter, och bredden ska anges med jämna mellanrum.

(2)   Användning av mätverktyget

a)

Nätet ska hållas utsträckt så att maskorna sträcks ut i den långa diagonalriktningen.

b)

Den avsmalnande änden av det mätverktyg som beskrivs i punkt 1 ska föras in i maskans öppning vinkelrätt mot nätets plan längs nätets längdaxel.

c)

Mätverktyget ska föras in i maskans öppning antingen manuellt eller med användning av en vikt tills mätverktyget stoppas av maskans motstånd vid de avsmalnande sidorna.

(3)   Urval av maskor som ska mätas

a)

De maskor som ska mätas ska utgöra en rad av 20 på varandra följande maskor som valts ut i nätets längdriktning.

b)

Maskor på ett avstånd av mindre än 50 cm från linor, lister eller bottenstroppar ska inte mätas. Avståndet ska mätas vinkelrätt mot linorna, listerna eller bottenstroppen med nätet sträckt i mätningens riktning. Maskor som har lagats eller rivits sönder eller som används för att fästa tillbehör till nätet ska inte mätas.

c)

Genom undantag från punkt 3 a behöver de maskor som ska mätas inte följa på varandra om detta hindras genom tillämpningen av punkt 3 b.

d)

Näten ska endast mätas när de är våta och inte nedfrysta.

(4)   Storleken på enskilda maskor

a)

Storleken på en maska ska vara lika med den bredd som har angetts på mätverktyget på det ställe där verktyget inte går att föra in längre när det används i enlighet med punkt 2.

b)

Sidorna på en maska ska anses ha samma längd vid mätningen om de två knutar som håller ihop maskan i sidled förefaller ligga utanför mätverktygets mittpunkt.

(5)   Fastställande av ett nätredskaps maskstorlek

a)

Maskstorleken för ett nätredskap ska uttryckas i mm som medelvärdet av storlekarna på det totala antalet maskor som har valts ut och mätts i enlighet med punkterna 3 och 4. Medelvärdet ska avrundas uppåt till närmaste hela millimeter.

b)

Det sammanlagda antalet maskor som ska mätas anges i punkt 6.

(6)   Förfarande vid mätning av maskor

a)

Endast maskor som har fyra lika långa sidor av samma material och fyra permanenta skarvar eller knutar är tillåtna.

b)

Maskornas storlek ska beräknas som ett medelvärde enligt följande:

Vid mätning av nätredskapets lyft, inklusive eventuella förlängningsstycken, beräknas medelvärdet av mätningarna, i millimeter, av 20 på varandra följande maskor som löper parallellt med lyftets längsgående axel, med början i lyftets bakre ände, och minst 10 maskor från linorna.

Vid mätning av andra delar av nätredskapet beräknas medelvärdet av mätningarna, i millimeter, av 20 på varandra följande maskor som sitter minst 10 maskor från linorna.

Image 5

Image 6

11.   BILAGA I.C TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 13.2 D, 24.1 B OCH 25.6 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Artförteckning

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Bottenlevande arter

Torsk

Gadus morhua

COD

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kungsfiskar

Sebastes sp.

RED

Större kungsfisk

Sebastes marinus

REG

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

REB

Akadisk kungsfisk

Sebastes fasciatus

REN

Silverkummel

Merluccius bilinearis

HKS

Skäggbrosme (*1)

Urophycis chuss

HKR

Gråsej

Pollachius virens

POK

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

PLA

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

YEL

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Vinterflundra

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Sommarvar

Paralichthys dentatus

FLS

Fönsterglasvar

Scophthalmus aquosus

FLD

Plattfiskar (ej spec.)

Pleuronectiformes

FLX

Amerikansk marulk

Lophius americanus

ANG

Knorrhanar

Prionotus sp.

SRA

Atlantisk frostfisk

Microgadus tomcod

TOM

Blå antimora

Antimora rostrata

ANT

Blåvitling

Micromesistius poutassou

WHB

Luring

Tautogolabrus adspersus

CUN

Lubb

Brosme brosme

USK

Uvak

Gadus ogac

GRC

Birkelånga

Molva dypterygia

BLI

Långa

Molva molva

LIN

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

LUM

Randig kungskväkare

Menticirrhus saxatilis

KGF

Fläckig blåsfisk

Sphoeroides maculatus

PUF

Ålbrosmar (ej spec.)

Lycodes sp.

ELZ

Västatlantisk ålbrosme

Macrozoarces americanus

OPT

Polartorsk

Boreogadus saida

POC

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

RNG

Långstjärt

Macrourus berglax

RHG

Tobisar

Ammodytes sp.

SAN

Rötsimpor

Myoxocephalus sp.

SCU

Scup

Stenotomus chrysops

SCP

Tautog

Tautoga onitis

TAU

Blå tegelabborre

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Vitbrosme (*1)

Urophycis tenuis

HKW

Longfin hake (svenskt namn saknas)

Urophycis chesteri

GPE

Tretömmad skärlånga

Gaidropsarus ensis

GDE

Havskatter (ej spec.)

Anarhichas sp.

CAT

Havskatt

Anarhichas lupus

CAA

Fläckig havskatt

Anarhichas minor

CAS

Blå havskatt

Anarhichas denticulatus

CAB

Bottenfisk (ej spec.)

 

GRO

Pelagiska arter

Sill/strömming

Clupea harengus

HER

Makrill

Scomber scombrus

MAC

Fläckig smörfisk

Peprilus triacanthus

BUT

Atlantisk menhaden

Brevoortia tyrannus

MHA

Makrillgädda

Scomberesox saurus

SAU

Amerikansk ansjovis

Anchoa mitchilli

ANB

Blåfisk

Pomatomus saltatrix

BLU

Gullöpare

Caranx hippos

CVJ

Fregattauxid

Auxis thazard

FRI

Kungsmakrill

Scomberomorus cavalla

KGM

Fläckig kungsmakrill

Scomberomorus maculates

SSM

Segelfisk

Istiophorus albicans

SAI

Vit marlin

Tetrapturus albidus

WHM

Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

Svärdfisk

Xiphias gladius

SWO

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

ALB

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

BON

Tunnina

Euthynnus alletteratus

LTA

Storögd tonfisk

Thunnus obesus

BET

Atlantisk blåfenad tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Bonit

Katsuwonus pelamis

SKJ

Gulfenad tonfisk

Thunnus albacares

YFT

Tonfiskar (ej spec.)

Scombridae

TUN

Pelagiska fiskar (ej spec.)

 

PEL

Övriga fiskar

Gumsill

Alosa pseudoharengus

ALE

Serioler

Seriola sp.

AMX

Amerikansk havsål

Conger oceanicus

COA

Amerikansk ål

Anguilla rostrata

ELA

Pirål

Myxine glutinosa

MYG

Vit staksill

Alosa sapidissima

SHA

Guldlaxfiskar (ej spec.)

Argentina sp.

ARG

Stubbkväkare

Micropogonias undulatus

CKA

Atlantisk nålgädda

Strongylura marina

NFA

Lax

Salmo salar

SAL

Nordlig silversida

Menidia menidia

SSA

Atlantisk trådsill

Opisthonema oglinum

THA

Bairds släthuvudfisk

Alepocephalus bairdii

ALC

Svart trumfisk

Pogonias cromis

BDM

Svart havsabborre

Centropristis striata

BSB

Blå staksill

Alosa aestivalis

BBH

Lodda

Mallotus villosus

CAP

Rödingar (ej spec.)

Salvelinus sp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Atlantisk pompano

Trachinotus carolinus

POM

Vimpelsill

Dorosoma cepedianum

SHG

Grymtor (ej spec.)

Pomadasyidae

GRX

Hickorysill

Alosa mediocris

SHH

Prickfisk

Notoscopelus sp.

LAX

Multefiskar (ej spec.)

Mugilidae

MUL

Skördefisk

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Åsnegrymta

Orthopristis chrysoptera

PIG

Regnbågsnors

Osmerus mordax

SMR

Röd trumfisk

Sciaenops ocellatus

RDM

Rödbraxen

Pagrus pagrus

RPG

Sträv taggmakrill

Trachurus lathami

RSC

Sandhavsabborre

Diplectrum formosum

PES

Fårhuvudfisk

Archosargus probatocephalus

SPH

Slätkväkare

Leiostomus xanthurus

SPT

Prickveka

Cynoscion nebulosus

SWF

Kungsveka

Cynoscion regalis

STG

Strimmig havsabborre

Morone saxatilis

STB

Störfiskar (ej spec.)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Laxar och öringar (ej spec.)

Salmo sp.

TRO

Vitabborre

Morone americana

PEW

Beryxar (ej spec.)

Beryx sp.

ALF

Pigghaj

Squalus acantias

DGS

Pigghajar (ej spec.)

Squalidae

DGX

Oxhaj

Odontaspis taurus

CCT

Håbrand

Lamna nasus

POR

Makrillhaj

Isurus oxyrinchus

SMA

Mörkhaj

Carcharhinus obscurus

DUS

Blåhaj

Prionace glauca

BSH

Större hajfiskarter (ej spec.)

Squaliformes

SHX

Vitprickig spetsnoshaj

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Svart pigghaj

Centroscyllium fabricii

CFB

Håkäring

Somniosus microcephalus

GSK

Brugd

Cetorhinus maximus

BSK

Rockor (ej spec.)

Raja sp.

SKA

Igelkottsrocka

Leucoraja erinacea

RJD

Isrocka

Amblyraja hyperborea

RJG

Barndoor skate (svenskt namn saknas)

Dipturus laevis

RJL

Vinterrocka

Leucoraja ocellata

RJT

Klorocka

Amblyraja radiata

RJR

Smooth skate (svenskt namn saknas)

Malacoraja senta

RJS

Taggsvansrocka

Bathyraja spinicauda

RJQ

Fenfiskar (ej spec.)

 

FIN

Ryggradslösa djur

Långfenad bläckfisk (Loligo)

Loligo pealeii

SQL

Nordlig stjärtfenad bläckfisk (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Bläckfiskar (ej spec.)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Atlantisk knivmussla

Ensis directus

CLR

Hård venusmussla

Mercenaria mercenaria

CLH

Islandsmussla

Arctica islandica

CLQ

Sandmussla

Mya arenaria

CLS

Bränningsmussla

Spisula solidissima

CLB

Stimpsons bränningsmussla

Spisula polynyma

CLT

Musslor (ej spec.)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Vikkammussla

Argopecten irradians

SCB

Kalikåkammussla

Argopecten gibbus

SCC

Isländsk kammussla

Chlamys islandica

ISC

Atlantisk mantelkammussla

Placopecten magellanicus

SCA

Kammusslor (ej spec.)

Pectinidae

SCX

Amerikanskt ostron

Crassostrea virginica

OYA

Blåmussla

Mytilus edulis

MUS

Hjälmsnäckor (ej spec.)

Busycon sp.

WHX

Strandsnäckor (ej spec.)

Littorina sp.

PER

Marina blötdjur (ej spec.)

Mollusca

MOL

Klibbkrabbtaska

Cancer irroratus

CRK

Blå krabba

Callinectes sapidus

CRB

Strandkrabba

Carcinus maenas

CRG

Nordlig krabbtaska

Cancer borealis

CRJ

Arktisk maskeringskrabba

Chionoecetes opilio

CRQ

Djuphavsrödkrabba

Geryon quinquedens

CRR

Stentrollkrabba

Lithodes maja

KCT

Marina krabbor (ej spec.)

Reptantia

CRA

Amerikansk hummer

Homarus americanus

LBA

Nordhavsräka

Pandalus borealis

PRA

Karamellräka

Pandalus montagui

AES

Peneidaräkor (ej spec.)

Penaeus sp.

PEN

Räkor

Pandalus sp.

PAN

Havskräftdjur (ej spec.)

Crustacea

CRU

Sjöborrar

Strongylocentrotus sp.

URC

Havsborstmaskar (ej spec.)

Polychaeta

WOR

Dolksvans

Limulus polyphemus

HSC

Marina ryggradslösa djur (ej spec.)

Invertebrata

INV

12.   BILAGA III.B TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 14.2 OCH 14.3 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Tillåtna övre slitskydd/distanskedjor för räktrål

(1)   Övre slitskydd av ICNAF-typ

Övre slitskydd av ICNAF-typ är ett rektangulärt nätstycke som ska fästas på övre delen av lyftet på trålnätet för att minska och förebygga skador så länge nätet uppfyller följer villkor:

a)

Nätstycket får inte ha en mindre maskstorlek än den som gäller för lyftet enligt artikel 13 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

b)

Nätstycket får endast monteras på lyftet längs framkanten och sidorna och inte någon annanstans och ska fästas på ett sådant sätt att det sträcker sig högst fyra maskor framför övre delningsstroppen och slutar minst fyra maskor framför lyftets bottenstropp; om delningsstropp inte används, får nätstycket inte täcka mer än en tredjedel av lyftet mätt från minst fyra maskor framför bottenstroppen.

c)

Nätstyckets bredd ska vara minst en och en halv gång bredden på den täckta delen av lyftet, och bredden ska mätas i rät vinkel mot lyftets längdaxel.

Image 7

(2)   Övre slitskydd i flera stycken

Övre slitskydd i flera stycken definieras som nätstycken som i alla delar har maskor som i vått och torrt tillstånd inte är mindre än dimensionerna på lyftet, under förutsättning att

i)

varje nätstycke

a)

endast monteras i framkanten tvärs över lyftet i rät vinkel mot dess längdaxel,

b)

är minst lika brett som lyftet (varvid bredden ska mätas vid monteringsstället i rät vinkel mot lyftets längdaxel), och

c)

är högst 10 maskor lång, och

ii)

den sammanlagda längden på alla nätstycken som är monterade enligt ovan inte överstiger två tredjedelar av lyftets längd.

Image 8

(3)   Räktrål – förstärkande nätkasse till lyftet för fartyg som bedriver riktat fiske efter räkor i Nafos regleringsområde

En förstärkande nätkasse definieras som ett yttre täckande nätstycke som kan användas på en räktrål för att skydda och ge extra styrka till räktrålens lyft.

a)

Fartyg får inte använda en förstärkande nätkasse vars maskstorlek är mindre än 130 millimeter.

b)

Den förstärkande nätkassen får inte sträcka sig framför sorteringsristerna eller gallren eller hindra sorteringsristerna eller gallren på något sätt.

c)

En förstärkande nätkasse får inte fästas på ett sätt som begränsar den tillåtna maskan eller täcker masköppningen.

d)

Fartyg får inte använda en förstärkande nätkasse samtidigt med något annat övre slitskydd.

Image 9

Distanskedjor för räktrål

Distanskedjor är kedjor eller rep eller en kombination av båda, som håller fast undertelnen vid den förstärkande linan eller bolshlinan med olika mellanrum.

Begreppen ”förstärkande lina” och ”bolshlina” betyder samma sak. Vissa fartyg använder endast en lina, medan andra använder både förstärkande lina och bolshlina såsom visas på bilden.

Distanskedjans längd bör mätas från mitten av den kedja eller vajer som löper genom undertelnen (dess centrum) till den förstärkande linans undersida.

Bifogade bild visar hur distanskedjans längd ska mätas.

Image 10

13.   BILAGA I.D TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 16.1 OCH 16.2 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Minsta fiskstorlek (*2)

Art

Rensad fisk utan gälar, även flådd,

färsk eller kyld, djupfryst eller saltad

Hela

Utan huvud

Utan huvud och stjärtfena

Utan huvud och delad

Torsk

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (*3)

Liten hälleflundra

30 cm

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Lerskädda

25 cm

19 cm

15 cm

Ej tillämpligt

Gulstjärtsskädda

25 cm

19 cm

15 cm

Ej tillämpligt

14.   FIGUR 3 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.1 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Image 11

15.   TABELL 5 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.1 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar avstängda områden vid djuphavsberg i Nafos regleringsområde

Beskrivning

Koordinat nr

Latitud

Longitud

Fogos djuphavsberg 1

1

42°31′33″N

53°23′17″W

2

42°31′33″N

52°33′37″W

3

41°55′48″N

53°23′17″W

4

41°55′48″N

52°33′37″W

Fogos djuphavsberg 2

1

41°07′22″N

52°27′49″W

2

41°07′22″N

51°38′10″W

3

40°31′37″N

52°27′49″W

4

40°31′37″N

51°38′10″W

Orphan Knoll

1

50°00′30″N

45°00′30″W

2

51°00′30″N

45°00′30″W

3

51°00′30″N

47°00′30″W

4

50°00′30″N

47°00′30″W

Corner Rises djuphavsberg

1

35°00′00″N

48°00′00″W

2

36°00′00″N

48°00′00″W

3

36°00′00″N

52°00′00″W

4

35°00′00″N

52°00′00″W

Newfoundlands djuphavsberg

1

43°29′00″N

43°20′00″W

2

44°00′00″N

43°20′00″W

3

44°00′00″N

46°40′00″W

4

43°29′00″N

46°40′00″W

New Englands djuphavsberg (*4)

1

38°51′54,000″ N

66°55′51,600″ W

2

37°12′00,000″ N

60°48′00,000″ W

3

35°00′00,000″ N

59°00′00,000″ W

4

35°00′00,000″ N

56°30′00,000″ W

5

36°48′00,000″ N

57°48′00,000″ W

6

39°00′00,000″ N

60°00′00,000″ W

7

39°18′00,000″ N

61°30′00,000″ W

8

39°56′20,400″ N

65°56′34,800″ W

16.   FIGUR 4 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.2 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Polygon som avgränsar det avstängda området för skydd av koraller i sektion 3O

Image 12

17.   TABELL 6 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.2 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar det avstängda området för skydd av koraller i sektion 3O i Nafos regleringsområde

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

42° 53′ 00″ N

51° 00′ 00″ W

2

42° 52′ 04″ N

51° 31′ 44″ W

3

43° 24′ 13″ N

51° 58′ 12″ W

4

43° 24′ 20″ N

51° 58′ 18″ W

5

43° 39′ 38″ N

52° 13′ 10″ W

6

43° 40′ 59″ N

52° 27′ 52″ W

7

43° 56′ 19″ N

52° 39′ 48″ W

8

44° 04′ 53″ N

52° 58′ 12″ W

9

44° 18′ 38″ N

53° 06′ 00″ W

10

44° 18′ 36″ N

53° 24′ 07″ W

11

44° 49′ 59″ N

54° 30′ 00″ W

12

44° 29′ 55″ N

54° 30′ 00″ W

13

43° 26′ 59″ N

52° 55′ 59″ W

14

42° 48′ 00″ N

51° 41′ 06″ W

15

42° 33′ 02″ N

51° 00′ 00″ W

18.   FIGUR 5 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.3 OCH 18.4 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Polygoner som avgränsar områden med höga koncentrationer av svampdjur och koraller

Image 13

19.   TABELL 7 I BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 18.3 OCH 18.4 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Gränspunkter som avgränsar de avstängda områdena med höga koncentrationer av svampdjur och koraller i Nafos regleringsområde

Område

Beskrivning

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

Tail of the Bank

1.1

44° 02′ 53,88″ N

48° 49′ 09,48″ W

1.2

44° 21′ 31,32″ N

48° 46′ 48″ W

1.3

44° 21′ 34,56″ N

48° 50′ 32,64″ W

1.4

44° 11′ 48,12″ N

48° 50′ 32,64″ W

1.5

44° 02′ 54,6″ N

48° 52′ 52,32″ W

2

Flemish Pass/ Eastern Canyon

2.1

44° 50′ 56,4″ N

48° 43′ 45,48″ W

2.2

46° 18′ 54,72″ N

46° 47′ 51,72″ W

2.3

46° 25′ 28,56″ N

46° 47′ 51,72″ W

2.4

46° 46′ 32,16″ N

46° 55′ 14,52″ W

2.5

47° 03′ 29,16″ N

46° 40′ 04,44″ W

2.6

47° 11′ 47,04″ N

46° 57′ 38,16″ W

2.7

46° 40′ 40,8″ N

47° 03′ 04,68″ W

2.8

46° 24′ 24,12″ N

46° 51′ 23,04″ W

2.9

46° 21′ 04,78″ N

46° 58′ 53″ W

2.10

46° 26′ 32″ N

46° 58′ 53″ W

2.11

46° 30′ 22,20″ N

47° 11′ 02,93″ W

2.12

46° 17′ 13,30″ N

47° 15′ 46,64″ W

2.13

46° 07′ 01,56″ N

47° 30′ 36,36″ W

2.14

45° 49′ 06,24″ N

47° 41′ 17,88″ W

2.15

45° 19′ 43,32″ N

48° 29′ 14,28″ W

2.16

44° 53′ 47,4″ N

48° 49′ 32,52″ W

3

Beothuk Knoll

3.1

45° 49′ 10,2″ N

46° 06′ 02,52″ W

3.2

45° 59′ 47,4″ N

46° 06′ 02,52″ W

3.3

45° 59′ 47,4″ N

46° 18′ 08,28″ W

3.4

45° 49′ 10,2″ N

46° 18′ 08,28″ W

4

Östra Flemish Cap

4.1

46° 44′ 34,80″ N

44° 03′ 14,40″ W

4.2

46° 58′ 19,20″ N

43° 34′ 16,32″ W

4.3

47° 10′ 30,00″ N

43° 34′ 16,32″ W

4.4

47° 10′ 30,00″ N

43° 20′ 51,72″ W

4.5

46° 48′ 35,28″ N

43° 20′ 51,72″ W

4.6

46° 39′ 36,00″ N

43° 58′ 08,40″ W

5

Nordöstra Flemish Cap

5.1

47° 47′ 46,00″ N

43° 29′ 07,00″ W

5.2

47° 40′ 54,47″ N

43° 27′ 06,71″ W

5.3

47° 35′ 57,48″ N

43° 43′ 09,12″ W

5.4

47° 51′ 14,4″ N

43° 48′ 35,64″ W

5.5

48° 27′ 19,44″ N

44° 21′ 07,92″ W

5.6

48° 41′ 37,32″ N

43° 45′ 08,08″ W

5.7

48° 37′ 13,00″ N

43° 41′ 24,00″ W

5.8

48° 30′ 15,00″ N

43° 41′ 32,00″ W

5.9

48° 25′ 08,00″ N

43° 45′ 20,00″ W

5.10

48° 24′ 29,00″ N

43° 50′ 50,00″ W

5.11

48° 14′ 20,00″ N

43° 48′ 19,00″ W

5.12

48° 09′ 53,00″ N

43° 49′ 24,00″ W

6

Sackville Spur

6.1

48° 18′ 51,12″ N

46° 37′ 13,44″ W

6.2

48° 28′ 51,24″ N

46° 08′ 33,72″ W

6.3

48° 49′ 37,2″ N

45° 27′ 20,52″ W

6.4

48° 56′ 30,12″ N

45° 08′ 59,99″ W

6.5

49° 00′ 09,72″ N

45° 12′ 44,64″ W

6.6

48° 21′ 12,24″ N

46° 39′ 11,16″ W

7

Norra Flemish Cap

7.1

48° 25′ 02,28″ N

45° 17′ 16,44″ W

7.2

48° 25′ 02,28″ N

44° 54′ 38,16″ W

7.3

48° 19′ 08,76″ N

44° 54′ 38,16″ W

7.4

48° 19′ 08,76″ N

45° 01′ 58,56″ W

7.5

48° 20′ 29,76″ N

45° 01′ 58,56″ W

7.6

48° 20′ 29,76″N

45°17′16,44″ W

8

Norra Flemish Cap

8.1

48° 38′ 07,95″ N

45° 19′ 31,92″ W

8.2

48° 38′ 07,95″ N

45° 11′ 44,36″ W

8.3

48° 40′ 09,84″ N

45° 11′ 44,88″ W

8.4

48° 40′ 09,84″ N

45° 05′ 35,52″ W

8.5

48° 35′ 56,4″ N

45° 05′ 35,52″ W

8.6

48° 35′ 56,4″ N

45° 19′ 31,92″ W

9

Norra Flemish Cap

9.1

48° 34′ 23,52″ N

45° 26′ 18,96″ W

9.2

48° 36′ 55,08″ N

45° 31′ 15,96″ W

9.3

48° 30′ 18,36″ N

45° 39′ 42,48″ W

9.4

48° 27′ 30,6″ N

45° 34′ 40,44″ W

10

Nordvästra Flemish Cap

10.1

47° 49′ 41,51″ N

46° 22′ 48,18″ W

10.2

47° 47′ 17,14″ N

46° 17′ 27,91″ W

10.3

47° 58′ 42,28″ N

46° 06′ 43,74″ W

10.4

47° 59′ 15,77″ N

46° 07′ 57,76″ W

10.5

48° 07′ 48,97″ N

45° 59′ 58,46″ W

10.6

48° 09′ 34,66″ N

46° 04′ 08,54″ W

11

Nordvästra Flemish Cap

11.1

47° 25′ 48″ N

46° 21′ 23,76″ W

11.2

47° 30′ 01,44″ N

46° 21′ 23,76″ W

11.3

47° 30′ 01,44″ N

46° 27′ 33,12″ W

11.4

47° 25′ 48″ N

46° 27′ 33,12″ W

12

Nordvästra Flemish Cap

12.1

48° 12′ 06,60″ N

45° 54′ 12,94″ W

12.2

48° 17′ 11,82″ N

45° 47′ 25,36″ W

12.3

48° 16′ 07,06″ N

45° 45′ 48,19″ W

12.4

48° 11′ 03,32″ N

45° 52′ 40,63″ W

13

Beothuk Knoll

13.1

46° 13′ 58,80″ N

45° 41′ 13,20″ W

13.2

46° 13′ 58,80″ N

46° 02′ 24,00″ W

13.3

46° 21′ 50,40″ N

46° 02′ 24,00″ W

13.4

46° 21′ 50,40″ N

45° 56′ 48,12″ W

13.5

46° 20′ 14,32″ N

45° 55′ 43,93″ W

13.6

46° 20′ 14,32″ N

45° 41′ 13,20″ W

20.   PROTOKOLL OM UNDERSÖKANDE FISKE I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 19.1 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Mallar för genomförande av undersökande bottenfiske

Protokoll om undersökande fiske för nya fiskeområden

Protokoll om undersökande fiske ska bestå av följande:

En upptagningsplan som beskriver målarter, datum och områden. Begränsningar av områden och fiskeansträngning bör beaktas för att säkerställa att fisket genomförs gradvis inom ett begränsat geografiskt område.

En plan för att begränsa dessa effekter, med åtgärder för att förhindra betydande negativa verkningar på känsliga marina ekosystem som kan bli följden av fisket.

En fångstövervakningsplan med registrering/rapportering av alla arter som fångats, fullständig satellitövervakning och fullständig observatörstäckning. Registreringen/rapporteringen av fångsterna bör vara tillräckligt detaljerad för att det ska gå att göra en bedömning av fisket, om så krävs.

En plan för insamling av uppgifter för att underlätta identifieringen av känsliga marina ekosystem/arter i fiskeområdet.

21.   TILLKÄNNAGIVANDE OM AVSIKT ATT BEDRIVA UNDERSÖKANDE BOTTENFISKE I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 19.2 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Tillkännagivande om avsikt att bedriva undersökande fiske

UPPTAGNINGS-

PLAN

 

PLAN FÖR RISK-

REDUCERANDE ÅTGÄRDER

 

FÅNGST-

ÖVERVAKNINGS-

PLAN

 

DATA-

INSAMLINGS-

PLAN

Målarter

Datum för fisket

Beskrivning av det område där fisket ska bedrivas

Förväntad ansträngning

Typer av redskap för bottenfiske som används

IMO-nummer

 

Åtgärder för att förhindra betydande negativa verkningar på känsliga marina ekosystem

 

Kartlägga och registrera alla arter som tas ombord på lägsta möjliga taxonomiska nivå

Fullständig satellittäckning

Fullständig observatörstäckning

 

Uppgifterna kommer att samlas in och rapporteras i ett standardiserat format

22.   RAPPORT OM FISKERESOR FÖR UNDERSÖKANDE BOTTENFISKE I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 19.2 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Rapport om fiskeresor för undersökande fiske

Tillkännagivande om avsikt att bedriva undersökande fiske (6)

Fartygets namn:

Fartygets flaggstat:

Område(n) där undersökande fiske planeras (ange även lat/long):

Beräknade datum för det undersökande fisket:

Har tidigare fiskeverksamhet bedrivits i angränsande områden (ange informationskälla om så är fallet):

Djup som det undersökande fisket förväntas omfatta:

Finns det kartor över livsmiljöer i området (ange källa om så är fallet):

Finns det bestämningsnycklar för identifiering av potentiellt känsliga arter (ange källa om så är fallet):

Kända känsliga marina ekosystem (7) i det/de område(n) där fisket ska bedrivas:

Riskreducerande åtgärder för att förhindra betydande negativa verkningar på känsliga marina ekosystem, om sådana påträffas:

Finns det batymetriska kartor över det område som ska undersökas (ange källa om så är fallet):

Finns det någon fiskerivetenskaplig information om det område som ska undersökas (ange källa om så är fallet):

Eftersökta målarter:

Vilka typer av redskap planeras att användas (ange typ) i respektive område (ange även lat/long):

23.   ASPEKTER FÖR BEDÖMNING AV FÖRESLAGET UNDERSÖKANDE BOTTENFISKE I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 20.2 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Bedömning av bottenfiske

Bedömningarna bör utgå från den bästa tillgängliga vetenskapliga och tekniska informationen om fiskeresursernas aktuella tillstånd.

Bedömningarna bör bland annat omfatta följande:

(1)

Typerna av fiske som utförts eller planerats, inbegripet typer av fartyg och redskap, fiskeområden, målarter och möjliga bifångster, fiskeansträngningsnivåer och fiskets varaktighet (upptagningsplan).

(2)

Befintlig grundläggande information om ekosystemen, livsmiljöerna och djur- och växtsamhällena i fiskeområdet som ska användas för jämförelse med framtida förändringar.

(3)

Identifiering, beskrivning och kartläggning av känsliga marina ekosystem som är kända eller som kan förväntas förekomma i fiskeområdet.

(4)

Identifiering, beskrivning och utvärdering av förekomsten, omfattningen och varaktigheten av möjliga verkningar, inbegripet kumulativa verkningar av den verksamhet som omfattas av bedömningen av känsliga marina ekosystem.

(5)

Undersökning av indikatorelement för känsliga marina ekosystem som förekommer i fiskeområdet.

(6)

Uppgifter och metoder som använts för att identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens verkningar, identifiering av kunskapsluckor och en utvärdering av eventuella osäkerheter i den information som presenteras i bedömningen.

(7)

En riskbedömning av fiskeinsatsernas sannolika verkningar för att fastställa vilka verkningar på känsliga marina ekosystem som sannolikt utgör betydande negativa verkningar.

(8)

Vilka riskbegränsande åtgärder och förvaltningsåtgärder som föreslagits för att förhindra betydande negativa verkningar på känsliga marina ekosystem, och vilka åtgärder som ska användas för att övervaka effekterna av fiskeinsatserna.

24.   FORMULÄR FÖR DATAINSAMLING FÖR UNDERSÖKANDE FISKE I BILAGA I.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 21.4 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Formulär för datainsamling för undersökande fiske

A. Uppgifter om fiskeresan

Flaggstat

 

Fartygsnamn

 

Anropssignal

 

Datum för påträffande (ddmmåå)

 

B. Information om fiskeredskap och fiske (använd ett separat formulär för varje redskap)

Fiskeredskap (t.ex. trål, nät, krok och lina etc.)

 

Uppgifter om fiskeredskap

Redskapstyp (t.ex. bottentrål, bottensatta nät etc.)

 

Fiskeredskapets storlek (längd på underteln, panel etc.)

 

Övriga uppgifter (lyftets maskstorlek, antal krokar etc.)

 

 

 

 

timme

minut

 

grader

minuter

 

meter

Tråldragets eller nätläggningens början:

Tidpunkt (GMT):

 

 

Latitud

N

 

 

Djup

 

Longitud

W

 

 

Tråldragets eller nätläggningens slut:

Tidpunkt (GMT):

 

 

Latitud

N

 

 

Djup

 

Longitud

W

 

 

C. Fångstinformation

Total vikt av levande koraller i fiskeinsatsen (kg) (*5)

 

Total vikt av levande svampdjur i fiskeinsatsen (kg) (*5)

 

 

Organismer som identifierats till lägsta möjliga taxonomiska nivå (*6)

Har biologiska prover tagits?

Har biologiska prover av känsliga indikatorarter tagits?

Total vikt (kg) i fångsten

Är vikten uppskattad eller faktisk? Kryssa i en av rutorna.

Omfattar fiskar och ryggradslösa djur

ja

nej

ja

nej

Fakt.

Uppsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Anmärkningar

 

 

 

 

 

 

25.   FORMAT FÖR FARTYGSFÖRTECKNING SOM FÖRESKRIVS I BILAGA II.C1 TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 22.1 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Format för register över fartyg

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ” NOT” för anmälan av fartyg som får bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Flaggstat

FS

M

Stat där fartyget är registrerat

Internt referensnummer

IR

O (8)

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Hamnens namn

PO

M

Registreringshamn eller hemmahamn

Fartygets ägare

VO

M (9)

Registrerad ägare och adress

Fartygets befraktare

VC

M (9)

Ansvarig för fartygets användning

Fartygstyp

TP

M

Fartygets FAO-kod (bilaga II.I)

Fartygets redskap

GE

O

FAO:s statistiska klassificering av fiskeredskap (bilaga II.J)

Fartygets tonnage

Mätmetod

Tonnage

VT

M

Fartygets tonnagekapacitet, parvis vid behov

”OC” = Oslo-konventionen 1947, ”LC” = London-konventionen ICTM-69

Total kapacitet i ton

Fartygets längd

Mätmetod

Längd

VL

M

Längd i meter, parvis vid behov

”OA” = total

Längd i meter

Fartygets maskinstyrka

Mätmetod

Effekt

VP

M

Motoreffekt, parvis vid behov, i ”KW”

PE = drivmotor

AE = hjälpmotorer, sammanlagt

Fartygets totala installerade motoreffekt mätt i ”KW”

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

26.   FORMAT FÖR STRYKNINGAR FRÅN FARTYGSFÖRTECKNINGEN SOM FÖRESKRIVS I BILAGA II.C2 TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 22.1 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Format för återkallande av fartyg från registret

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Data Al

 

 

 

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”WIT” för återkallande av anmälda fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Det första datum från vilket återkallandet träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

27.   FORMAT FÖR DET ENSKILDA TILLSTÅNDET FÖR VARJE FARTYG I BILAGA II.C3 TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 22.5 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Format för tillstånd att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”AUT” för tillstånd för fartyg att bedriva fiskeverksamhet i Nafos regleringsområde

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – det datum från vilket tillståndet träder i kraft

Slutdatum

ED

O

Licensuppgift – det datum då tillståndet löper ut. Maximal giltighetstid är 12 månader.

Målarter och område

TA

M (10)

Licensuppgift – art och område som är tillåtna för riktat fiske. Reglerade arter i bilaga I.A eller I.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna ska hänvisa till specifikationen av beståndet. För oreglerade arter kan delområde, sektion eller ”ANY” användas. Det är möjligt att använda flera par av fält. t.ex. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

28.   FORMAT FÖR INDRAGNING AV TILLSTÅNDET I BILAGA II.C4 TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 22.5 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Format för indragning av tillståndet att bedriva fiskeverksamhet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) / Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafos sekretariat

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande medlemsstatens ISO-3-kod

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”SUS” för indragning av tillstånd för fartyg

Fartygsnamn

NA

M

Fartygets namn

Radioanropssignal

RC

M

Fartygets internationella radioanropssignal

Internt referensnummer

IR

O

Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer, i förekommande fall

Distriktsbeteckning

XR

M

Numret på fartygets sida

Fartygets IMO-nummer

IM

M

IMO-nummer

Startdatum

SD

M

Licensuppgift – det datum från vilket indragningen träder i kraft

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

29.   FÖRTECKNING ÖVER KODER FÖR PRODUKTFORM I BILAGA II.K TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 24.1 E I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Trebokstavskoder för produktform

Trebokstavs-kod

Presentationsform

Beskrivning

CBF

Dubbelfilé av torsk (escalado)

HEA med skinn, ryggrad och stjärtfena

CLA

Klor

Enbart klor

DWT

Iccat-kod

Utan gälar, urtagna, delvis utan huvud, utan fenor

FIL

Filead

HEA + GUT + TLD + utan ben. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FIS

Fileade och flådda filéer

FIL+SKI. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FSB

Filead med skinn och ben

Filead med skinn och ben kvar

FSP

Filead, flådd, med nålben

Filead utan skinn och med nålben

GHT

Urtagen, utan huvud och stjärtfena

GUH+TLD

GUG

Urtagen och utan gälar

Inälvor och gälar har tagits bort

GUH

Urtagen och utan huvud

Inälvor och huvud har tagits bort

GUL

Urtagen, med lever

GUT men leverdelarna sitter kvar

GUS

Urtagen, utan huvud och flådd

GUH+SKI

GUT

Urtagen

Alla inälvor har tagits bort

HEA

Utan huvud

Huvudet har tagits bort

HET

Utan huvud och stjärtfena

Huvud och stjärtfena har tagits bort

JAP

Japansk skärning

Tvärsnitt som avlägsnar alla delar från huvud till mage

JAT

Japansk skärning, utan stjärtfena

Japansk skärning där stjärtfenan skärs bort

LAP

Lappen

Dubbel filé, HEA, med skinn, stjärtfena och fenor

LVR

Lever

Endast lever

OTH

Annan

Annan presentationsform

ROE

Rom

Endast rom

SAD

Torrsaltad

Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena och torrsaltade

SAL

I lättsaltad lake

CBF + saltad

SGH

Saltad, urtagen och utan huvud

GUH + saltad

SGT

Saltad och urtagen

GUT + saltad

SKI

Flådd

Utan skinn

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Stjärtfena

Endast stjärtfenor

TLD

Utan stjärtfena

Utan stjärtfena

TNG

Tunga

Endast tungor

TUB

Endast mantel

Endast själva kroppen (bläckfisk)

WHL

Hela

Ingen beredning

WNG

Vingar

Endast vingar

30.   MODELL FÖR FISKELOGGBOK I BILAGA II.A TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 25.2 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Registrering av fångstuppgifter (i loggboken)

UPPGIFTER I FISKELOGGBOKEN

Uppgifter

(1)

Fartygsnamn

(2)

Fartygets nationalitet

(3)

Fartygets registreringsnummer

(4)

IMO-nummer

(5)

Registreringshamn

(6)

Redskapstyp som använts (*1) (*2)

(7)

Datum för fiskeverksamheten (dag/månad/år: dd-mm-åååå)

(8)

Starttid för varje drag/nätläggning (UTC)

(9)

Startposition för varje drag/nätläggning:

a)

Latitud

b)

Longitud

c)

Sektion

d)

Vattendjup

(10)

Slutposition för varje drag/nätläggning:

a)

Latitud

b)

Longitud

c)

Sektion

d)

Vattendjup

(11)

Sluttid för varje drag/nätläggning (UTC)

(12)

Namn på arter som fångats i varje drag/nätläggning (bilaga I.C)

(13)

Fördelning i varje drag/nätläggning: (*3) (*4)

a)

Total fångst av varje art (i kg levande vikt)

b)

Total fångst som kastats överbord av varje art (i kg levande vikt)

(14)

Överskreds de gränser för bifångst som anges i artikel 6.6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna? (Ja/Nej)

(15)

Genomfördes ett provtråldrag i enlighet med artikel 6.6 iii i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna? (Ja/Nej)

(16)

Landningar eller omlastningar av fångst från regleringsområdet

a)

Mängd av varje art som landats eller omlastats

b)

Landnings- eller omlastningsplats(er)

c)

Datum för landningen eller omlastningen (dag/månad/år: dd-mm-åååå)

(17)

Befälhavarens underskrift

Instruktioner:

(*1)

Om två eller fler redskapstyper används under samma 24-timmarsperiod ska uppgifter om dessa olika typer redovisas separat.

(*2)

Redskap och tillbehör ska anges med de koder som föreskrivs i bilaga II.J till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(*3)

Mängden ska anges i kg levande vikt.

(*4)

Arterna ska anges med de koder som föreskrivs i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

31.   FORMAT FÖR FÅNGSTRAPPORT I BILAGA II.D TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 25.6, 25.8 OCH 26.9 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

A.   Format för dataöverföring

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

(1)

Datatecken i enlighet med ISO 8859.1

(2)

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ”SR” anger att ett meddelande påbörjas.

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med en datafältkod anger att ett dataelement påbörjas.

Ett enkelt snedstreck ”/” används för att skilja datafältkoden från efterföljande data.

Data som lämnas parvis ska åtskiljas av ett mellanslag.

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ”ER” anger att rapporten är avslutad.

B.   Protokoll för datautbyte

Godkända protokoll för datautbyte vid elektronisk överföring av rapporter och meddelanden mellan de avtalsslutande parterna och sekretariatet ska uppfylla kraven i bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, Regler om konfidentialitet.

C.   Format för elektroniskt utbyte av information om fiskerikontroll

(Det nordatlantiska formatet)

Kategori

Dataelement

Fältkod

Typ

Innehåll

Definitioner

System

Rapportstart

SR

 

 

Visar att rapporten har påbörjats

Uppgifter

Rapportslut

ER

 

 

Visar att rapporten är avslutad

Returstatus

RS

Char*3

Koder

ACK/NAK = Bekräftad/Ej bekräftad

Felnummer

RE

Num*3

001–999

Koder som vid mottagandet på den operativa centralen visar att ett fel uppstått, se bilaga II.D.D(2)

Meddelande

Destinationsadress

AD

Char*3

ISO-3166-adress

Adress till den part som tar emot meddelandet, för Nafo anges ”XNW”

Uppgifter

Avsändare

FR

Char*3

ISO-3166-adress

Den sändande avtalsslutande partens adress

Typ av

Meddelande

TM

Char*3

Kod

Kod för typen av meddelande

Löpnummer

SQ

Num*6

NNNNNN

Löpnummer på meddelanden som skickats från ett fartyg till slutdestinationen (XNW). Numret är unikt för varje fartyg under ett kalenderår. I början av det innevarande året kommer detta värde att återställas till 1 för varje fartyg och sedan höjas stegvis för varje meddelande som skickas.

Rapportnummer

RN

Num*6

NNNNNN

Löpnummer på rapporter som skickats från ett centrum för fiskerikontroll till slutdestinationen (XNW). Numret är unikt för varje centrum för fiskerikontroll under ett kalenderår. I början av det innevarande året kommer detta värde att återställas till 1 och sedan höjas stegvis för varje rapport som skickas.

Rapporteringsdatum

RD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag i UTC från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

Num*4

TTMM

Timmar och minuter i UTC från centrumet för fiskerikontroll

Datum

DA

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag i UTC för den första överföringen När det gäller RET-meddelanden sker den första överföringen från ett centrum för fiskerikontroll, i alla andra fall är den första överföringen från fartyget.

Tidpunkt

TI

Num*4

TTMM

Timmar och minuter i UTC för den första överföringen När det gäller RET-meddelanden sker den första överföringen från ett centrum för fiskerikontroll, i alla andra fall är den första överföringen från fartyget.

Annullerad rapport

CR

Num*6

NNNNNN

Den annullerade rapportens registreringsnummer

Den annullerade rapportens år

YR

Num*4

NNNN

Den annullerade rapportens år i UTC

Fartyg

Radioanropssignal

RC

Char*7

IRCS-kod

Fartygets internationella radioanropssignal

Registrering

Fartygsnamn

NA

Char*30

 

Fartygets namn

Uppgifter

Distriktsbeteckning

XR

Char*14

 

Numret på fartygets sida

Flaggstat

FS

Char*3

ISO-3166

Registreringsstat

Den avtalsslutande partens interna referensnummer

IR

Char*3

Num*9

ISO-3166 + max. 9N

Unikt fartygsnummer som tilldelas av flaggstaten i enlighet med registreringen

Hamnens namn

PO

Char*20

 

Fartygets registreringshamn/hemmahamn

Fartygets ägare

VO

Char*60

 

Namn och adress för den som äger fartyget

Fartygets befraktare

VC

Char*60

 

Namn och adress för den som befraktar fartyget

Fartygets IMO-nummer

IMO-nummer

IM

Num*7

NNNNNNN

IMO-nummer för identifiering av fartyg

Fartygets egenskaper Uppgifter

Fartygets tonnageenhet

VT

Char*2

Num*4

”OC”/”LC”

Tonnage

Enligt ”OC” – Oslokonventionen från 1947 eller ”LC” – Londonkonventionen ICTM-69

Fartygets maskinstyrka

Enhet

VP

Char*2

Num*5

0–99999

Huvudmotorns totala effekt i ”KW”

Fartygets längd

VL

Char*2

Num*3

”OA”

Längd i meter

Enheten “OA” avser total längd.

Fartygets totala längd, avrundad till närmaste hela meter

Fartygstyp

TP

Char*3

Kod

Enligt förteckningen i bilaga II.I till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Fiskeredskap

GE

Char*3

Kod enligt FAO

Internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap enligt bilaga II.J till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Uppgifter om tillstånd

Startdatum

SD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Licensuppgift – datum då tillståndet träder i kraft

Slutdatum

ED

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Licensuppgifter – datum då tillståndet löper ut

Målarter och område

TA

Char*3

Char*10

Specifikationer av bestånd

FAO:s artkod och Nafos definierade områdeskod eller ”ANY”

Art och område som är tillåtna för riktat fiske. Reglerade arter i bilaga I.A eller I.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna ska hänvisa till specifikationen av beståndet. För oreglerade arter kan delområde, sektion eller ”ANY” användas. Det är möjligt att använda flera par av fält. t.ex. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Verksamhet

Uppgifter

Latitud

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

t.ex. //LA/N6235 = 62°35′ N

Longitud

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

t.ex. //LO/W02134 = 21°34′ W

Latitud (med decimaler)

LT

Char*7

+/-DD.ddd

Negativt värde om latituden ligger på södra halvklotet (11) (WGS84)

Longitud (med decimaler)

LG

Char*8

+/-DDD.ddd

Negativt värde om longituden ligger på västra halvklotet (11) (WGS84)

Resans nummer

TN

Num*3

001–999

Fiskeresans nummer under innevarande år

Fångst

Art

Kvantitet

CA

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Daglig fångst per art och sektion som behålls ombord, i kg levande vikt

Kvantitet ombord

Art

Kvantitet

OB

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Total kvantitet per art ombord på fartyget vid det tillfälle då det berörda anropsmeddelandet skickas, i kg levande vikt

Arter som kastats överbord

Kvantitet

RJ

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Fångst som kastats överbord per art och sektion, i kg levande vikt

Fångst som inte uppfyller storlekskraven

Art

Kvantitet

US

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Fångst som inte uppfyller storlekskraven per art och sektion, i kg levande vikt

Överförda arter

Art

Kvantitet

KG

Char*3

Num*7

FAO:s artkod

0–9999999

Uppgifter om vilka kvantiteter som överförts mellan fartyg under verksamheten i regleringsområdet. Uppgifter ska lämnas för varje art och anges i kg levande vikt avrundat till närmaste 100 kg.

Berört område

Regleringsområde

Char*6

Ices-/Nafo-koder

Fiskeområdets kod

Målarter

DS

Char*3

FAO:s artkoder

Kod för den art som fartygets verksamhet är inriktad på. Det är möjligt att ange flera arter separerade med mellanslag.

t.ex. //DS/art art art//

Observatör ombord

OO

Char*1

Ja eller Nej

En observatör som kontrollerar att fartyget uppfyller kraven är närvarande ombord

Omlastning från

TF

Char*7

IRCS-kod

Det levererande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning till

TT

Char*7

IRCS-kod

Det mottagande fartygets internationella radioanropssignal

Befälhavarens namn

MA

Char*30

 

Fartygsbefälhavarens namn

Kuststat

CS

Char*3

ISO-3166

Trebokstavskod

Landningshamnens kuststat

Planerat datum

PD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Planerat datum UTC när befälhavaren har för avsikt att anlända till hamnen

Planerad tidpunkt

PT

Num*4

TTMM

Planerad tidpunkt UTC när befälhavaren har för avsikt att anlända till hamnen

Hamnens namn

PO

Char*20

 

Namnet på den faktiska landningshamnen

Hastighet

SP

Num*3

Knots*10

t.ex. //SP/105 = 10,5 knop

Kurs

CO

Num*3

360°-skala

t.ex. //CO/270 = 270

Flaggstat i befraktningsavtal

CH

Char*3

ISO-3166

Flaggstat som är avtalsslutande part till befraktaren

Inträdesområde

AE

Char*6

Ices-/Nafo-koder

Information om inträde i en Nafo-sektion

Fiskedagar

DF

Num*3

1–365

Antal dagar som fartyget uppehållit sig i fiskezonen under resan.

Uppenbara överträdelser

AF

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan rapportera sina observationer

Maskstorlek

ME

Num*3

0–999

Genomsnittlig maskstorlek i mm

Produktion

PR

Char*3

Kod

Kod för produktionen enligt bilaga II.K

Loggbok

LB

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan godkänna uppgifterna i fartygets loggbok

Anrop

HA

Char*1

Ja eller Nej

Fält där observatören ombord kan godkänna de anrop som skickats från fartyget

Observatörens namn

ON

Char*30

Text

Namnet på observatören ombord

Fritext

MS

Char*255

Text

Verksamhetsuppgift – ytterligare anmärkningar från observatören

D.1.   Utformning av rapporter och meddelanden enligt föreskrifterna i bilaga II.E och bilaga II.F när de överförs av ett centrum för fiskerikontroll till sekretariatet

I tillämpliga fall ska varje medlemsstat återsända de rapporter och meddelanden som tagits emot från dess fartyg i enlighet med artiklarna 28 och 29 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna till sekretariatet med följande ändringar:

Adressen (AD) ska ersättas med adressen till sekreteraren (XNW).

Följande dataelement ska läggas till: rapporteringsdatum (RD), rapporteringstid (RT), rapportnummer (RN) samt avsändare (FR).

D.2.   Returmeddelanden

På begäran av en medlemsstat ska sekreteraren skicka ett returmeddelande varje gång en elektronisk överföring av en rapport eller ett meddelande tas emot.

A)   Format för returmeddelanden:

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M) /

Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination samt den avtalsslutande part som skickar rapporten

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – XNW är Nafo (som skickar returmeddelandet)

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”RET” för returmeddelande

Radioanropssignal

RC

O

Rapporteringsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal, enligt den rapport som mottagits.

Löpnummer

SQ

O

Rapporteringsuppgift – löpnumret på rapporten från fartyget under berört år, enligt den rapport som mottagits.

Returstatus

RS

M

Rapporteringsuppgift – kod som visar om meddelandet tagits emot eller inte (”ACK” eller ”NAK”)

Felnummer

RE

O

Rapporteringsuppgift – nummer som visar typen av fel. Se tabell B för felnummer.

Rapportnummer

RN

M

Rapporteringsuppgift – registreringsnummer för det meddelande som mottagits

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum för sändningen

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt för sändningen

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

B)   Felnummer

Ämne/Artikel

Felnummer

Felorsak

Avvisad (NAK: ej mottagen)

Uppföljande åtgärd krävs

Godtagen och lagrad (ACK: mottagen)

Uppföljande åtgärd krävs

Godtagen och lagrad (ACK: mottagen)

med varning

Kommunikation

101

 

 

Meddelandet är oläsligt

 

102

 

 

Datavärdet överskrider fältets storlek

 

104

 

 

Obligatoriska data saknas

 

105

 

 

Denna rapport är en duplikatrapport. Gör ett nytt försök att skicka en rapport som tidigare avvisats

 

106

 

 

Otillåten datakälla

 

 

 

150

Sekvensfel

 

 

 

151

Datum/tidpunkt i framtiden

 

 

 

155

Denna rapport är en duplikatrapport. Gör ett nytt försök att skicka en rapport som tidigare godtagits

Artikel 25 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

 

 

250

Försök att återkontakta ett fartyg

 

 

251

 

Fartyget har inte anmälts

 

 

252

 

Art är inte AUT eller SUS

 

 

 

 

 

Artikel 28 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

 

301

 

Fångst före fångst vid inträde

 

 

302

 

Omlastning före fångst vid inträde

 

 

303

 

Fångst vid utträde före fångst vid inträde

 

 

304

 

Positionsbestämning ej mottagen (CAT, TRA, COX)

 

 

 

350

Position utan fångst vid inträde

E.   Typer av rapporter och meddelanden

Bilaga

Bestämmelser

Kod

Meddelande/

Rapport

Anmärkningar

II.C

Artikel 25.1 a i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

NOT

Anmälan

Anmälan av fiskefartyg

II.C

Artikel 25.1 b i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

WIT

Återkallande

Anmälan om återkallande av ett registrerat fartyg

II.C

Artikel 25.5 a i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

AUT

Tillstånd

Meddelande om fartyg som har tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet

II.C

Artikel 25.5 b i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

SUS

Indragning

Meddelande om indragning av ett tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, inom dess ursprungliga giltighetsperiod

II.E

Artikel 29.2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Artikel 29.8 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

ENT

POS

EXI

MAN

Inträde

Position

Utträde

Manuell position

VMS-meddelanden

Rapporter som överförts av fiskefartyg med en defekt satellitföljare till den avtalsslutande parten

II.F

Artikel 28.6 a i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

COE

Fångst vid inträde

Rapport som överförts av fiskefartyg före inträdet i regleringsområdet

Artikel 28.6 c i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

CAT

Fångst

Daglig fångstrapport för alla arter per sektion

Artikel 28.6 d i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

COB

Passering av gräns

Fångstrapport innan gränsen till 3L passeras

Artikel 28.6 e i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

TRA

Omlastning

Rapport om kvantiteter som har lastats eller lossats i regleringsområdet

Artikel 28.6 f i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

POR

Landningshamn

Rapport om fångst ombord och vikt som ska landas

Artikel 28.6 b i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

COX

Fångst vid utträde

Rapport som överförts av fiskefartyg före utträdet ur regleringsområdet

Artikel 28.6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

CAN

Annullering

Rapport om annullering av en rapport enligt artikel 28.6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

II.D.D

Artikel 29.10 a i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Artikel 28.9 c i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

RET

Retur

Automatiskt elektroniskt meddelande om mottagande av rapporter

II.G

Artikel 30.14 e i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

OBR

Observatör

Observatörens dagliga rapport

32.   FORMAT FÖR ANNULLERING AV FÅNGSTRAPPORT I BILAGA II.F TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 25.6 OCH 25.7 I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Rapport om ANNULLERING

Specifikationer av format vid översändande av rapporter från ett centrum för fiskerikontroll till Nafo (XNW), se även bilagorna II.D.A, II.D.B, II.D.C och II.D.D.1

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M) /

Frivillig (O)

Krav för fältet

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande partens adress (ISO-3)

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafo

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för rapporter som skickas från ett centrum för fiskerikontroll till (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – år, månad och dag i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – timmar och minuter i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”CAN (12)” för annullering av rapport

Radioanropssignal

RC

M

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Annullerad rapport

CR

M

Meddelandeuppgift – registreringsnummer för den rapport som ska annulleras

Den annullerade rapportens år

YR

M

Meddelandeuppgift – årtalet för den rapport som ska annulleras

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum i UTC för överföringen från fartyget (13)

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt i UTC för överföringen från fartyget (13)

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

33.   BILAGA II.N TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 25.9 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Information i fiskeloggbok per fiskeinsats

Flagg-stat

Fartygets anropssignal

Fiskeinsats

#

Redskapstyp

Nafo sekt.

Startår

(ÅÅÅÅ)

Startmånad (MM)

Startdag (DD)

Start vid latitud

(decimalgrader)

Start vid longitud

(decimalgrader)

Startdjup

(m)

Starttid (UTC)

(TTMM)

Slutår

(ÅÅÅÅ)

Slutmånad

(MM)

Slutdag

(DD)

Avslut vid latitud

(decimalgrader)

Avslut vid longitud

(decimalgrader)

Slutdjup (m)

Sluttid UTC (TTMM)

Art (FAO:s trebokstavskod)

Behållen ombord (LW kg)

Kastad överbord (LW kg)

Anmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.   DATAÖVERFÖRINGSFORMAT ENLIGT BILAGA II.E TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 26.9 B I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Format för VMS-data

Meddelandena ”Inträde”, ”Position” och ”Utträde”

Specifikationer av format vid översändande av rapporter från ett centrum för fiskerikontroll till Nafo (XNW), se även bilagorna II.D.A, II.D.B, II.D.C och II.D.D.1 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M) /

Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafo

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande partens namn (ISO-3)

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för rapporter som skickas från ett centrum för fiskerikontroll till (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – år, månad och dag i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – timmar och minuter i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyper, ENT, POS eller EXI

i.

”ENT” för den första VMS-position som överförs från varje fartyg vid inträde till regleringsområdet och som registreras av den avtalsslutande partens centrum för fiskerikontroll.

ii.

”POS” för varje efterföljande VMS-position som överförs från varje fartyg inom regleringsområdet.

iii.

”EXI” för den första VMS-position som överförs från varje fartyg vid utträde ur regleringsområdet och som registreras av den avtalsslutande partens centrum för fiskerikontroll.

Radioanropssignal

RC

M

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Löpnummer

SQ

O

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för meddelanden som skickas från ett fartyg till slutdestinationen (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Resans nummer

TN

O

Verksamhetsuppgift – löpnummer för fiskeresan under innevarande år

Fartygsnamn

NA

O

Fartygsuppgift – fartygets namn

Avtalsslutande part

Internt referensnummer

Nummer

IR

O

Fartygsuppgift – Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer

Distriktsbeteckning

XR

O

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud (med decimaler)

LT

M (14)

Verksamhetsuppgift – latitud vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Longitud (med decimaler)

LG

M (14)

Verksamhetsuppgift – longitud vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Hastighet

SP

M

Verksamhetsuppgift – hastighet vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Kurs

CO

M

Verksamhetsuppgift – kurs vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum i UTC vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt i UTC vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

”Manuell” positionsrapport

Specifikationer av format vid översändande av rapporter från ett centrum för fiskerikontroll till Nafo (XNW), se även bilagorna II.D.A, II.D.B, II.D.C och II.D.D.1

Dataelement

Fältkod

Obligatorisk (M) /

Frivillig (O)

Anmärkningar

Rapportstart

SR

M

Systemuppgift – visar rapportens början

Adress

AD

M

Meddelandeuppgift – destination, ”XNW” för Nafo

Avsändare

FR

M

Meddelandeuppgift – den översändande partens namn (ISO-3)

Rapportnummer

RN

M

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för rapporter som skickas från ett centrum för fiskerikontroll till (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Rapporteringsdatum

RD

M

Meddelandeuppgift – år, månad och dag i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Rapporteringstid

RT

M

Meddelandeuppgift – timmar och minuter i UTC för överföringen av rapporten från centrumet för fiskerikontroll

Typ av meddelande

TM

M

Meddelandeuppgift – meddelandetyp, ”MAN” för rapporter som översänts av fartyg med defekt satellitföljare i enlighet med artikel 29.8 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

Radioanropssignal

RC

M

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Löpnummer

SQ

O

Meddelandeuppgift – unikt löpnummer som börjar med 1 varje år för meddelanden som skickas från ett fartyg till slutdestinationen (XNW) (se även bilaga II.D.C)

Resans nummer

TN

O

Verksamhetsuppgift – löpnummer för fiskeresan under innevarande år

Fartygsnamn

NA

O

Fartygsuppgift – fartygets namn

Avtalsslutande part

Internt referensnummer

Nummer

IR

O

Fartygsuppgift – Medlemsstatens unika fartygsnummer som ISO-3-kod för flaggstat följt av nummer

Distriktsbeteckning

XR

O

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

M

Verksamhetsuppgift – latitud vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Longitud

LO

M

Verksamhetsuppgift – longitud vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Hastighet

SP

M

Verksamhetsuppgift – hastighet vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Kurs

CO

M

Verksamhetsuppgift – kurs vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Datum

DA

M

Meddelandeuppgift – datum i UTC vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Tidpunkt

TI

M

Meddelandeuppgift – tidpunkt i UTC vid fastställandet av den position som överförts från fartyget

Rapportslut

ER

M

Systemuppgift – anger rapportens slut

35.   OBSERVATÖRSRAPPORT I BILAGA II.M TILL BEVARANDE- OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA, SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 27.11 A I FÖRORDNING (EU) 2019/833

Standardiserad mall för observatörsrapport

Del 1. Information om fiskeresa och fiskeredskap

1A.   Fiskeresa

Fartygets anropssignal

 

Fartygsnamn

 

Flaggstat

 

Resans nummer

 

Fiskeskepparens namn

 

Antal besättningsmän

 

Observatörens namn

 

Observationens startdatum

 

Observationens slutdatum

 

Rapportens datum

 

Fartygets längd (m)

 

Fartygstyp

 

Fartygets bruttotonnage

 

Motoreffekt (ange HP eller KW)

 

Lastrummets volym för djupfrysta produkter (m3)

 

Lastrummets volym för fiskmjöl (m3)

 

Lastrummets volym för övriga produkter (m3)

 

Målarter

 

Nafo-sektion(er) som besökts

 

Datum för inträde i Nafos regleringsområde

 

Datum för utträde ur Nafos regleringsområde

 

Landningshamn

 

Övriga områden som besökts

 

Anmärkningar

 

1B.   Information om trålredskap

Information om trålredskap

Redskap #

Redskapstyp

Redskapsmärke

Maskstorlek (mm)

Tillbehör

Spaltavstånd i galler

Band

Vingar

Kropp

Förlängningsstycke

Lyft

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

Hög

Låg

Medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2. Information om fångst och ansträngning per tråldrag/nätläggning/fiskeinsats

Information om fångst och ansträngning per fiskeinsats

Fiskeinsats #

Redskap #

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Nafo-

sektion

START

SLUT

Art (FAO:s trebokstavskod)

Målarter? (ja eller nej)

Produktform

Använd omräkningsfaktor

Behållen (kg)

Kastad (kg)

Anmärkningar

Latitud (med decimaler)

Longitud (med decimaler)

Djup (m)

Tidpunkt (UTC) (TTMM)

Latitud (med decimaler)

Longitud (med decimaler)

Djup (m)

Tidpunkt (UTC) (TTMM)