EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2259

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2259 av den 15 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (Text av betydelse för EES )

C/2016/8351

OJ L 342, 16.12.2016, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2259/oj

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2259

av den 15 december 2016

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Sydkorea informerade kommissionen om att dess behöriga myndighet har återkallat erkännandet av ett kontrollorgan och lagt till tre andra kontrollorgan i förteckningen över erkända kontrollorgan.

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(4)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”A CERT European Organization for Certification SA” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”A CERT European Organization for Certification SA” vad gäller produktkategorierna A och D i fråga om Albanien, Azerbajdzjan, Bhutan, Chile, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Etiopien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Filippinerna, Georgien, Grenada, Indonesien, Iran, Jamaica, Jordanien, Kazakstan, Kenya, Kina, Libanon, Marocko, Moldavien, Pakistan, Papua Nya Guinea, Rwanda, Ryssland, Saudiarabien, Serbien, Sydafrika, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Uganda, Ukraina och Vitryssland.

(5)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från ”Bioagricert Srl”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet med avseende på produktkategori A till att omfatta även Indonesien och Senegal och med avseende på produktkategori A och D till att omfatta även Albanien och Bangladesh, samt att utvidga tillämpningsområdet till produktkategori E med avseende på Albanien och Thailand.

(6)

”Caucacert” har underrättat kommissionen om ett fel i sitt firmanamn, som bör ändras till ”Caucascert”.

(7)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från CCPB Srl. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, D, E och F till Georgien, Iran, Jordanien och Saudiarabien, vad gäller produktkategori B till Filippinerna, Irak, Kina, Mali och Syrien, vad gäller produktkategori C till Marocko och Tunisien, vad gäller produktkategori E till Tunisien samt vad gäller produktkategorierna E och F till Egypten, Filippinerna, Irak, Kina, Libanon, Mali, Marocko, San Marino, Syrien och Turkiet.

(8)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till Armenien, vad gäller produktkategori A och D till Malawi, Sierra Leone, Somalia, Tadzjikistan och Vitryssland, och vad gäller produktkategori B till El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

(9)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Control Union Certifications”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, C, D, E och F till Burundi, Somalia, Sydsudan och Tchad, vad gäller produktkategorierna B och C till Angola, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Liberia, Niger och Vitryssland och vad gäller produktkategorierna B, C och D till Demokratiska republiken Kongo och Madagaskar.

(10)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Ecocert SA”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategori B till Moçambique och vad gäller produktkategori C till Bangladesh, Chile, Honduras, Hongkong, Peru och Vietnam.

(11)

”Ecocert SA” har meddelat kommissionen att dess dotterbolag ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” har upphört med all certifiering i samtliga tredjeländer för vilka företaget var erkänt. ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” bör därför inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Ekoagros” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Ekoagros” vad gäller produktkategori A med avseende på Ryssland, vad gäller produktkategorierna A och B för Ukraina och Vitryssland, vad gäller produktkategorierna A och D för Tadzjikistan och vad gäller produktkategorierna A och F för Kazakstan.

(13)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” om ändring av specifikationerna. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet med avseende på produktkategorierna A och D till att omfatta även Jamaica och Vietnam och med avseende på produktkategori D till att omfatta även Ecuador.

(14)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från IMOswiss AG. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategori A till Förenade Arabemiraten, vad gäller produktkategorierna A och D till Burundi, vad gäller produktkategori B till Mexiko och Peru, vad gäller produktkategori C till Brunei, Förenta staterna Honduras, Hongkong, Kina och Madagaskar. Dessutom har ”IMOswiss AG” informerat kommissionen om att man har upphört med all certifiering i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Uzbekistan och Tadzjikistan. Det bör därför inte längre tas med i dessa länders förteckning i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(15)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till Zambia, vad gäller produktkategori B till Laos, Myanmar/Burma och Thailand, vad gäller produktkategori C till Hongkong, Indonesien och Sri Lanka och vad gäller produktkategorierna C och E till Bangladesh.

(16)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Mayacert”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategori A till Colombia, Dominikanska republiken och El Salvador, vad gäller produktkategorierna A och D till Belize och Peru och vad gäller produktkategori B till Guatemala, Honduras och Nicaragua.

(17)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”OneCert International PVT Ltd”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet med avseende på produktkategorierna A och D till att omfatta även Bangladesh, Ghana, Kambodja, Kina, Laos, Myanmar/Burma, Oman, Ryssland och Saudiarabien.

(18)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Oregon Tilth”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet av tillämpningsområde vad gäller produktkategori E för Mexiko.

(19)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organic Certifiers”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Indonesien.

(20)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organska Kontrola”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet av tillämpningsområde vad gäller produktkategori B för alla länder.

(21)

”QC&I GmbH” har informerat kommissionen om att man upphör med all certifiering i samtliga tredjeländer för vilka man har erkännande. Det bör därför inte längre tas med i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(22)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Suolo e Salute srl”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet med avseende på produktkategori A till att omfatta även Dominikanska republiken och Egypten och med avseende på produktkategori D till att omfatta även Dominikanska republiken.

(23)

Varje hänvisning till Taiwan i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska förstås som en hänvisning till det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu.

(24)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).


BILAGA I

I bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 i texten avseende Republiken Korea ska punkt 5 ändras på följande sätt:

1.

Raden med kodnummer KR-ORG-003 (Bookang tech) ska utgå.

2.

Följande rader skall läggas till:

”KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Efter texten avseende ”Abcert AG” ska följande text införas:

”’A CERT European Organization for Certification S.A.’

1.

Adress: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grekland

2.

Webbadress: www.a-cert.org

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanien

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdzjan

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Vitryssland

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Kina

x

x

DO-BIO-171

Dominikanska republiken

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egypten

x

x

ET-BIO-171

Etiopien

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgien

x

x

ID-BIO-171

Indonesien

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordanien

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazakstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marocko

x

x

MD-BIO-171

Moldavien

x

x

MK-BIO-171

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

PG-BIO-171

Papua Nya Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filippinerna

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbien

x

x

RU-BIO-171

Ryssland

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudiarabien

x

x

TH-BIO-171

Thailand

x

x

TR-BIO-171

Turkiet

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Sydafrika

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”

2.

I texten avseende ”Bioagricert Srl” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”AL-BIO-132

Albanien

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonesien

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—”

b)

I raden avseende Thailand ska ett kryss läggas till i kolumn E.

3.

I texten avseende ”Caucacert Ltd” ska titeln ersättas med ”Caucascert Ltd”.

4.

I texten avseende ”CCPB Srl” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”GE-BIO-102

Georgien

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanien

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudiarabien

x

x

x

x

x”

b)

I raderna avseende Kina, Irak, Mali, Filippinerna och Syrien ska ett kryss läggas till i kolumn B.

c)

I raderna avseende Marocko och Tunisien ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raden avseende Tunisien ska ett kryss läggas till i kolumn E.

e)

I raderna avseende Kina, Egypten, Irak, Libanon, Marocko, Mali, Filippinerna, San Marino, Syrien och Turkiet ska ett kryss läggas till i kolumnerna E och F.

5.

I texten avseende ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”AM-BIO-140

Armenien

x

x

x

BY-BIO-140

Vitryssland

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalia

x

x

TJ-BIO-140

Tadzjikistan

x

x

—”

b)

I raderna avseende Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador ska ett kryss läggas till i kolumn B.

6.

I texten avseende ”Control Union Certifications” ska i punkt 3 följande rader föras in i alfabetisk ordning:

”AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Vitryssland

x

x

CD-BIO-149

Demokratiska republiken Kongo

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalia

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Sydsudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Tchad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7.

I texten avseende ”Ecocert SA” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

I raden avseende Moçambique ska ett kryss läggas till i kolumn B.

b)

I raderna avseende Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru och Vietnam ska ett kryss läggas till i kolumn C.

8.

Hela textavsnittet avseende ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” ska utgå.

9.

Efter texten avseende ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” ska följande text införas:

”’Ekoagros’

1.

Adress: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litauen

2.

Webbadress: http://www.ekoagros.lt

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Vitryssland

x

x

KZ-BIO-170

Kazakstan

x

x

RU-BIO-170

Ryssland

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukraina

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”

10.

I avsnittet för ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”JM-BIO-144

Jamaica

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—”

b)

I raden avseende Ecuador ska ett kryss läggas till i kolumn D.

11.

I texten avseende ”IMOswiss AG” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

Kina

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Förenta staterna

x

—”

b)

I raden avseende Förenade Arabemiraten ska ett kryss läggas till i kolumn A.

c)

I raden avseende Honduras ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raderna avseende Mexiko och Peru ska ett kryss läggas till i kolumn B.

e)

Raderna för Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Ryssland och Tadzjikistan ska utgå.

12.

I texten avseende ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska införas i kodnummerordning:

”ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—”

b)

I raden avseende Bangladesh ska ett kryss läggas till i kolumnerna C och E.

c)

I raderna avseende Hongkong, Indonesien och Sri Lanka ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raderna avseende Laos, Myanmar/Burma och Thailand ska ett kryss läggas till i kolumn B.

13.

I texten avseende ”Mayacert” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—”

b)

I raderna avseende Colombia, Dominikanska republiken och El Salvador ska ett kryss läggas till i kolumn A.

c)

I raderna avseende Guatemala, Honduras och Nicaragua ska ett kryss läggas till i kolumn B.

14.

I texten avseende ”OneCert International PVT Ltd” ska i punkt 3 följande rader föras in i alfabetisk ordning:

”BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

Kina

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Kambodja

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Burma

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Ryssland

x

x

SA-BIO-152

Saudiarabien

x

x

—”

15.

I texten avseende ”Oregon Tilth” ska i punkt 3 ett kryss föras in i kolumn E i raden avseende Mexiko.

16.

I texten avseende ”Organic Certifiers” ska i punkt 3 följande rad föras in i alfabetisk ordning:

”ID-BIO-106

Indonesien

x

x

—”

17.

I texten avseende ”Organska Kontrola” ska i punkt 3 ett kryss föras in i kolumn B i alla rader.

18.

Hela textavsnittet avseende ”QC&I GmbH” ska utgå.

19.

Texten avseende ”Suolo e Salute srl” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande rader införas i kodnummerordning:

”DO-BIO-150

Dominikanska republiken

x

x

EG-BIO-150

Egypten

x

—”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.”


(**)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.”


Top