EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0603

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 603/2012 av den 30 april 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

OJ L 177, 7.7.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 328 - 328

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/603/oj

7.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 603/2012

av den 30 april 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 (1), särskilt artikel 51 d, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1236/2010 införs i unionslagstiftningen bestämmelserna i den kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som fastställts genom en rekommendation antagen av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) vid dess årsmöte den 15 november 2006 och som senare ändrats genom flera rekommendationer vid årsmötena i november 2007, 2008 och 2009.

(2)

Vid sitt årsmöte i november 2011 antog NEAFC rekommendation 9:2012 om ändring av artikel 14 i planen rörande överföring av rapporter och meddelanden till NEAFC:s sekreterare.

(3)

Enligt artiklarna 12 och 15 i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, som godkänts genom rådets beslut 81/608/EEG (2), trädde den rekommendationen i kraft den 3 februari 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska följande punkt 1a införas efter punkt 1:

”1a   De rapporter som avses i artikel 9 kan annulleras genom en annulleringsrapport.

Om en rapport måste korrigeras ska den annulleras genom en annulleringsrapport. En ny, korrigerad rapport ska skickas efter annulleringsrapporten och inom de tidsfrister som anges i artikel 9.

Om flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll godtar annulleringen av en rapport ska detta meddelas NEAFC:s sekreterare.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 21.


Top