EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2364

Kommissionens förordning (EG) nr 2364/2000 av den 25 oktober 2000 om den fjärde listan över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 (Text av betydelse för EES)

OJ L 273, 26.10.2000, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 233 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 64 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2364/oj

32000R2364

Kommissionens förordning (EG) nr 2364/2000 av den 25 oktober 2000 om den fjärde listan över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 273 , 26/10/2000 s. 0005 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 2364/2000

av den 25 oktober 2000

om den fjärde listan över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen(1), särskilt artiklarna 8 och 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 793/93 föreskrivs ett system för bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen och det fastställs att det i syfte att genomföra riskbedömningen av existerande ämnen är lämpligt att identifiera de ämnen som i första hand kräver uppmärksamhet.

(2) Enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 793/93 skall kommissionen därför upprätta listor över sådana prioriterade ämnen med beaktande av vissa faktorer som anges i artikeln.

(3) Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 793/93 skall det för varje ämne på prioriteringslistorna utses en medlemsstat som skall ansvara för bedömningen av ämnet, och då ämnena fördelas skall en rimlig uppgiftsfördelning mellan medlemsstaterna säkerställas.

(4) En första, andra och tredje lista har antagits genom kommissionens förordningar (EG) nr 1179/94(2), (EG) nr 2268/95(3) och (EG) nr 143/97(4).

(5) Bestämmelserna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats enligt artikel 15 i förordning (EEG) nr 793/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den fjärde listan över prioriterade ämnen enligt artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 793/93 återfinns i bilagan till denna förordning.

2. I denna förteckning över prioriterade ämnen anges även vilken medlemsstat som ansvarar för varje ämne.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2) EGT L 131, 26.5.1994, s. 3.

(3) EGT L 231, 28.9.1995, s. 18.

(4) EGT L 25, 28.1.1997, s. 13.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top