EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0269-20220315

Consolidated text: Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/2022-03-15

02014R0269 — SV — 15.03.2022 — 035.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 269/2014

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(EGT L 078 17.3.2014, s. 6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 284/2014 av den 21 mars 2014

  L 86

27

21.3.2014

 M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2014 av den 28 april 2014

  L 126

48

29.4.2014

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 476/2014 av den 12 maj 2014

  L 137

1

12.5.2014

►M4

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 477/2014 av den 12 maj 2014

  L 137

3

12.5.2014

 M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 577/2014 av den 28 maj 2014

  L 160

7

29.5.2014

 M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014

  L 205

7

12.7.2014

 M7

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 783/2014 av den 18 juli 2014

  L 214

2

19.7.2014

 M8

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 810/2014 av den 25 juli 2014

  L 221

1

25.7.2014

 M9

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 811/2014 av den 25 juli 2014

  L 221

11

25.7.2014

 M10

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 826/2014 av den 30 juli 2014

  L 226

16

30.7.2014

 M11

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 959/2014 av den 8 september 2014

  L 271

1

12.9.2014

 M12

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 961/2014 av den 8 september 2014

  L 271

8

12.9.2014

 M13

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2014 av den 17 november 2014

  L 331

1

18.11.2014

 M14

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1270/2014 av den 28 november 2014

  L 344

5

29.11.2014

 M15

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/240 av den 9 februari 2015

  L 40

7

16.2.2015

►M16

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/427 av den 13 mars 2015

  L 70

1

14.3.2015

►M17

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1514 av den 14 september 2015

  L 239

30

15.9.2015

►M18

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/353 av den 10 mars 2016

  L 67

1

12.3.2016

 M19

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1661 av den 15 september 2016

  L 249

1

16.9.2016

 M20

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1955 av den 8 november 2016

  L 301

1

9.11.2016

►M21

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/437 av den 13 mars 2017

  L 67

34

14.3.2017

 M22

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1374 av den 25 juli 2017

  L 194

1

26.7.2017

 M23

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1417 av den 4 augusti 2017

  L 203I

1

4.8.2017

►M24

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1547 av den 14 september 2017

  L 237

37

15.9.2017

►M25

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1549 av den 14 september 2017

  L 237

44

15.9.2017

 M26

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2153 av den 20 november 2017

  L 304

3

21.11.2017

 M27

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/388 av den 12 mars 2018

  L 69

11

13.3.2018

 M28

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/705 av den 14 maj 2018

  L 118I

1

14.5.2018

►M29

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1072 av den 30 juli 2018

  L 194

27

31.7.2018

 M30

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1230 av den 12 september 2018

  L 231

1

14.9.2018

 M31

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1929 av den 10 december 2018

  L 313I

1

10.12.2018

►M32

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/92 av den 21 januari 2019

  L 19

1

22.1.2019

►M33

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/408 av den 14 mars 2019

  L 73

9

15.3.2019

 M34

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/409 av den 14 mars 2019

  L 73

16

15.3.2019

►M35

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1163 av den 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M36

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1403 av den 12 september 2019

  L 236

1

13.9.2019

 M37

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/119 av den 28 januari 2020

  L 22I

1

28.1.2020

►M38

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/398 av den 13 mars 2020

  L 78

1

13.3.2020

►M39

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1267 av den 10 september 2020

  L 298

1

11.9.2020

►M40

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1367 av den 1 oktober 2020

  L 318

1

1.10.2020

►M41

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/446 av den 12 mars 2021

  L 87

19

15.3.2021

►M42

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1464 av den 10 september 2021

  L 321

1

13.9.2021

►M43

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1791 av den 11 oktober 2021

  L 359I

1

11.10.2021

►M44

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2193 av den 13 december 2021

  L 445I

4

13.12.2021

►M45

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/236 av den 21 februari 2022

  L 40

3

21.2.2022

►M46

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/259 av den23 februari 2022

  L 42I

1

23.2.2022

►M47

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/260 av den 23 februari 2022

  L 42I

3

23.2.2022

►M48

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/261 av den 23 februari 2022

  L 42I

15

23.2.2022

►M49

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/330 av den 25 februari 2022

  L 51

1

25.2.2022

►M50

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/332 av den 25 februari 2022

  L 53

1

25.2.2022

►M51

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/336 av den 28 februari 2022

  L 58

1

28.2.2022

►M52

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/353 av den 2 mars 2022

  L 66

1

2.3.2022

►M53

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/396 av den 9 mars 2022

  L 80

1

9.3.2022

►M54

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/408 av den 10 mars 2022

  L 84

2

11.3.2022

►M55

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/427 av den 15 mars 2022

  L 87I

1

15.3.2022


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 066, 11.3.2015, s.  20 (477/2014)

 C2

Rättelse, EGT L 066, 11.3.2015, s.  21 (810/2014)

 C3

Rättelse, EGT L 199, 29.7.2015, s.  46 (284/2014)

 C4

Rättelse, EGT L 280, 24.10.2015, s.  38 (2015/1514)

 C5

Rättelse, EGT L 253, 30.9.2017, s.  39 (2017/1549)

 C6

Rättelse, EGT L 152, 15.6.2018, s.  60 (2018/705)

►C7

Rättelse, EGT L 067, 2.3.2022, s.  113 (2022/336)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 269/2014

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoendeArtikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

krav :

krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter 17 mars 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) 

ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) 

ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) 

ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) 

ett motkrav,

v) 

ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

b)

avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet ”avtal” alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)

behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)

ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e)

frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)

frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

g)

penningmedel :

finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) 

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) 

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) 

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) 

räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom penningmedel,

v) 

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) 

remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii) 

dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.

h)

unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

▼M3

Artikel 2

1.  
Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I, ska frysas.
2.  
Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I.

▼B

Artikel 3

▼M49

1.  

Bilaga I ska innefatta:

a) 

fysiska personer som är ansvariga för, stöder eller genomför, åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som stöder, materiellt eller ekonomiskt, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende,

c) 

juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol för vilka äganderätten har överlåtits i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av en sådan överlåtelse,

d) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som stöder, materiellt eller ekonomiskt, eller som gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina,

e) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbass-regionen i Ukraina,

f) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som stöder, materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som bär ansvar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina, eller

g) 

ledande affärsmän eller juridiska personer, enheter eller organ som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina,

samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem.

▼B

2.  
Bilaga 1 ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.
3.  
Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att utpeka de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.  

Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a) 

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) 

endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) 

är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d) 

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1.  

Med avvikelse från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) 

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I. och

d) 

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1.  

Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller inom ramen för en förpliktelse som har uppkommit för den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a) 

en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning, och

b) 

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

▼M24

Artikel 6a

Genom undantag från artikel 2.2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till betalningar till Crimean Sea Ports (Krims kusthamnar) för tjänster som tillhandahålls i hamnarna Kerch Fishery Port (Kertjs fiskehamn), Yalta Commercial Port (Jaltas kommersiella hamn) och Evpatoria Commercial Port (Jevpatorijas kommersiella hamn) samt tjänster som tillhandahålls av Gosgidrografiya (Gosgidrografija) och av Port-Terminal-filialer till Crimean Sea Ports.

▼M46

Artikel 6b

1.  
Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser tillhörande enheter som anges under nummer 53, 54 och 55 i bilaga I frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter, på de villkor som de behöriga myndigheterna anser vara lämpliga och efter att ha fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att senast den 24 Augusti 2022 avsluta verksamhet, kontrakt eller andra överenskommelser, inbegripet korrespondentbankrelationer, som ingåtts med dessa enheter före den 23 Februari 2022.

▼B

Artikel 7

1.  
Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.
2.  

Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) 

ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b) 

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller

c) 

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 8

1.  

Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) 

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, såsom uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) 

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  
Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.
3.  
Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 10

1.  
Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.
2.  
Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

1.  

Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b) 

andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.  
I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.
3.  
Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

1.  

Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

▼M24

a) 

penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 4, 5, 6 och 6a,

▼B

b) 

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 14

1.  
Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.
2.  
Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.
3.  
Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.
4.  
Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet, och senast var tolfte månad.

Artikel 15

1.  
Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2.  
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 16

1.  
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.
2.  
Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.
3.  
I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a) 

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) 

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) 

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) 

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) 

på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

▼C1

Personer

▼B 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M38

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV (Sergej Valerjevitj AKSIONOV) (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Serhij Valerijovytj AKSIONOV) (Сергій Валерійович АКСЬОНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 26.11.1972

Födelseort: Beltsy (Bălți), Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien)

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims parlament (Verchovna Rada) den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. ”Valet” av honom förklarades författningsstridigt av den tillförordnade ukrainske presidenten Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014 och var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Den 9 april 2014 utnämndes han av president Putin till tillförordnat ”överhuvud” för den s.k. ”Republiken Krim”. Den 9 oktober 2014”valdes” han formellt till ”överhuvud” för den s.k. ”Republiken Krim”. ”Omvaldes” för detta uppdrag i september 2019.

Ledamot av Rysslands statsråd. Sedan januari 2017 ledamot av Enade Rysslands höga råd.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För förtjänst mot fosterlandet” – första graden.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV)

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV (Volodomyr Andrijovytj KONSTANTINOV)

(Володимир Андрійович КОНСТАНТІНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien)

Som talman för autonoma s.k. ”Republiken Krims” högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet i ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i den s.k. ”Republiken Krim”. ”Omvaldes” för detta uppdrag i september 2019.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV)

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Rustam Ilmyrovytj TEMIRHALIJEV)

(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR) (numera Ryska federationen)

Som f.d. biträdande premiärminister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” den 16 mars 2014 som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i den s.k. ”Republiken Krim”. Han är för närvarande generaldirektör för förvaltningsföretaget för den rysk-kinesiska investeringsfonden för regional utveckling.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

17.3.2014

▼M54

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Denis Valentinovitj BEREZOVSKIJ)

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Denys Valentynovytj BERESOVSKYJ)

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.7.1974

Födelseort: Kharkiv, (Charkiv), Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Berezovskij utsågs till befälhavare för den ukrainska flottan den 1 mars 2014 men svor därefter trohet till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed till ukrainska flottan.

Han var vice befälhavare för Ryska federationens Svartahavsflotta till och med oktober 2015.

Vice befälhavare för Ryska federationens Stillahavsflotta och viceamiral.

17.3.2014

▼M41

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Aleksej Michajlovitj TJALYJ)

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Oleksij Mychajlovytj TJALYJ)

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moskva, Ryska federationen, eller Sevastopol, Ukraina

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1–14 april 2014 och är före detta ”vald” ordförande för den ”lagstiftande församlingen” i staden Sevastopol. Före detta ledamot av den ”lagstiftande församlingen” i staden Sevastopol (till och med september 2019).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För förtjänst mot fosterlandet” – första graden.

Verkställande direktör för Smart Electric Networks LLC (OOO ”Разумные электрические сети”).

17.3.2014

▼M38

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA (Petro Anatolijovytj ZYMA)

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Kön: man

Födelsedatum: 18.1.1970 eller 29.3.1965

Födelseort: Artemivsk (Артемовск) (2016 ändrades namnet tillbaka till Bakhmut (Bachmut)/Бахмут), länet Donetsk, Ukraina

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (FSB). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim. Sedan 2015 verksam i ryska underrättelsetjänsten (FSB).

17.3.2014

▼M18 —————

▼M54

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Sergej Pavlovitj TSEKOV)

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV (Serhij Pavlovytj TSEKOV)

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Födelseort: Simferopol, Ukraina

Som vice talman för Krims Verchovna Rada inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av autonoma ”Republiken Krims” regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna Rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från den s.k. ”Republiken Krim” sedan 2014; utnämnd på nytt i september 2019. Ledamot av federationsrådets utrikesutskott.

17.3.2014

▼M38

9.

Viktor Alekseevich OZEROV (Viktor Aleksejevitj OZEROV)

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 5.1.1958

Födelseort: Abakan, Chakassien, Ryska federationen

F.d. ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarsutskottets vägnar i federationsrådet offentligt insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

I juli 2017 avgick han som ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet. Han var fortfarande ledamot i rådet och ledamot i utskottet för intern reglering och parlamentsfrågor.

Den 10 oktober 2017 blev Ozerov genom dekret N 372-SF upptagen i federala rådets tillfälliga utskott för skydd av statens suveränitet och förebyggande av inblandning i Ryska federationens interna angelägenheter.

Hans uppdrag i federationsrådet upphörde i september 2019. Rådgivare för stiftelsen Rospolitika sedan oktober 2019.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV (Vladimir Michajlovitj DZJABAROV)

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 29.9.1952

Födelseort: Samarkand, Uzbekistan

Förste vice ordförande i Ryska federationens federala råds utskott för internationella frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Dzjabarov offentligt på det federala rådets utskott för internationella frågors vägnar i det federala rådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Andrej Aleksandrovitj KLISJAS)

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Kön: man

Födelsedatum: 9.11.1972

Födelseort: Sverdlovsk (Ekaterinburg (Jekaterinburg)), Ryska federationen

Ordförande i utskottet för konstitutionell rätt och statsbyggande i Ryska federationens federala råd.

Den 1 mars 2014 stödde Klisjas offentligt i det federala rådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klisjas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att ”Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims invånare”.

17.3.2014

▼M41

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Nikolaj Ivanovitj RYZJKOV)

(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 28.9.1929

Födelseort: Dyleevka (Dylejevka), länet Donetsk, Ukrainska SSR, numera Ukraina

Ledamot i utskottet för federala frågor, regionalpolitik och den norra regionen i Ryska federationens federala råd.

Den 1 mars 2014 stödde Ryzjkov offentligt i det federala rådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

För sin medverkan i annekteringsprocessen förlänades han 2014 den ryska statsorden ”För förtjänst mot fosterlandet” – första graden.

17.3.2014

▼M38 —————

▼M38

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Aleksandr Borisovitj TOTOONOV)

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 3.4.1957

Födelseort: Ordzhonikidze (Ordzjonikidze) (Vladikavkaz), Nordossetien, Ryska federationen

F.d. ledamot i utskottet för internationella frågor i Ryska federationens federala råd. Hans uppdrag som ledamot i Ryska federationens råd upphörde i september 2017.

Sedan september 2017 förste vice ordförande för Nordossetiens parlament.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt, i det federala rådet, insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

▼M25 —————

▼M38

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV (Sergej Michajlovitj MIRONOV)

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 14.2.1953

Födelseort: Pushkin (Pusjkin), regionen Leningrad, Ryska federationen

Ledamot av dumans råd. Ledare för faktionen ”Rättvisa Ryssland” i Ryska federationens statsduma.

Upphovsman till den lag som tillåter Ryska federationen att under förevändning att skydda ryska medborgare med sig införliva utländska territorier utan medgivande av det berörda landet eller ett internationellt fördrag

17.3.2014

▼M54

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Sergej Vladimirovitj ZJELEZNJAK)

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Kön: man

Födelsedatum: 30.7.1970

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad), Ryska federationen

F.d. vice talman i Ryska federationens statsduma.

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

F.d. vice ordförande och f.d. ledamot i statsdumans utskott för internationella frågor.

Ledamot av partiet Enade Rysslands allmänna råds presidium.

17.3.2014

▼M38

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI (Leonid Eduardovitj SLUTSKIJ)

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 4.1.1968

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

F.d. ordförande för utskottet för Samväldet av oberoende stater (OSS) i Ryska federationens statsduma (medlem av LDPR).

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

▼M54

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO (Aleksandr Viktorovitj VITKO)

(Александр Викторович ВИТКО)

Kön: man

Födelsedatum: 13.9.1961

Födelseort: Vitebsk (Vitsebsk), Vitryska SSR (numera Belarus)

F.d. befälhavare för Svartahavsflottan, amiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

F.d. stabschef och förste ställföreträdande chef för den ryska flottan.

17.3.2014

▼M38

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV (Anatolij Aleksejevitj SIDOROV)

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.7.1958

Födelseort: Siva, territoriet Perm, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. befälhavare för Ryssland västra militärdistrikt, från vilket enheter utplacerats i Krim. Han var ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Sedan november 2015 chef för den gemensamma staben inom Organisationen för det kollektiva säkerhetsavtalet (CSTO).

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Aleksandr Viktorovitj GALKIN)

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 22.3.1958

Födelseort: Ordzhonikidze (Ordzjonikidze) (Vladikavkaz), Nordossetiska ASSR, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, vars styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins ledning. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Styrkor från det södra militärdistriktet är utplacerade på Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

För närvarande anställd av det ryska försvarsministeriets centrala apparat. Rådgivare till försvarsministern sedan den 19 januari 2017.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN (Dmitrij Olegovitj ROGOZIN)

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Kön: man

Födelsedatum: 21.12.1963

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

F.d. vice premiärminister i Ryska federationen. Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

Innehar sedan 2018 befattningen som generaldirektör i ett statligt bolag.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV (Sergej Jurjevitj GLAZIEV)

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 1.1.1961

Födelseort: Zaporozhye (Zaporozje) (Ukrainska SSR), numera Ukraina

F.d. rådgivare till Ryska federationens president. Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

Sedan oktober 2019 minister för integration och makroekonomiska frågor i Eurasiska ekonomiska kommissionen

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (född TYUTINA) (Valentina Ivanovna MATVIJENKO (född TIUTINA))

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (född ТЮТИНА))

Kön: kvinna

Födelsedatum: 7.4.1949

Födelseort: Shepetovka (Sjepetovka), regionen Chmelnytskyj (Kamenets-Podolskij) (Ukrainska SSR), numera Ukraina

Talman i det federala rådet. Stödde den 1 mars 2014 i det federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Sergej Jevgenjevitj NARYSJKIN)

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 27.10.1954

Födelseort: St Petersburg (Sankt Petersburg) (f.d. Leningrad), Ryska federationen

F.d. talman i statsduman. Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen.

För närvarande direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst från och med oktober 2016. Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Dmitrii Konstantinovich KISELEV (Dmitrij Konstantinovitj KISELJOV)

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Kön: man

Födelsedatum: 26.4.1954

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Den 9 december 2013 genom presidentdekret utnämnd till chef för den ryska federala statliga nyhetsbyrån ”Rossija Segodnja”.

Central person inom regeringens propaganda till stöd för utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

21.3.2014

▼M54

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV (Aleksandr Michajlovitj NOSATOV)

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 27.3.1963

Födelseort: Sevastopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

F.d. befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

För närvarande amiral, chef för den centrala staben vid den ryska flottan.

21.3.2014

▼M41

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Valerij Vladimirovitj KULIKOV)

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 1.9.1956

Födelseort: Zaporozhye (Zaporizjzja), Ukrainska SSR, numera Ukraina

F.d. vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

Den 26 september 2017 entledigades han genom ett dekret från Ryska federationens president från denna post och från militärtjänst.

F.d. ledamot i Ryska federationens federala råd som företrädare för den annekterade staden Sevastopol. Tjänstgör för närvarande som ledamot av den ”lagstiftande församlingen” i staden Sevastopol.

21.3.2014

▼M39

29.

Vladislav Yurievich SURKOV (Vladislav Jurjevitj SURKOV)

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 21.9.1964

Födelseort: Solntsevo, regionen Lipetsk, Ryska federationen

F.d. medhjälpare till Ryska federationens president. Han var en av organisatörerna bakom processen i Krim genom vilken lokala krimska grupper mobiliserades för aktioner som undergräver de ukrainska myndigheterna i Krim.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

21.3.2014

▼M38

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Michail Grigorjevitj MALYSJEV)

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Mychajlo Hryhorovytj MALYSJEV)

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 10.10.1955

Födelseort: Simferopol, Krim, Ukraina

Ordförande i Krims valkommission. Ansvarig för organisationen av ”folkomröstningen” i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

Deltog, i egenskap av ordförande i Krims valkommission, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 och i regional- och lokalvalen den 8 september 2019 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

21.3.2014

▼M38 —————

▼M54

32.

Generallöjtnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (Igor Nikolajevitj (Mykolajovytj) TURTJENJUK)

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Kön: man

Födelsedatum: 5.12.1959

Födelseort: Osh, (Osj), Kirgiziska SSR (numera Kirgizistan)

F.d. de facto-befälhavare för ryska styrkor på fältet i Krim (som Ryssland fortsätter att officiellt benämna ”lokala självförsvarsmiliser”). F.d. vice befälhavare för det södra militärdistriktet.

Chef för ryska nationalgardets södra distrikt.

21.3.2014

▼M38

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIJEVA))

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (född ДМИТРИЕВА))

Kön: kvinna

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma, Ryska federationen

F.d. ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, vilka skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheters förhandsgodkännande.

Sedan september 2015 ledamot av federationsrådet från länet Omsk. För närvarande vice ordförande för federationsrådets utskott för konstitutionell rätt och statsuppbyggnad.

21.3.2014

▼M41

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Dmitrij Nikolajevitj KOZAK)

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Kön: man

Födelsedatum: 7.11.1958

Födelseort: Bandurovo (Bandurove), länet Kirovohrad, Ukrainska SSR, numera Ukraina

Nationalitet: ryss

F.d. vice premiärminister. Ansvarig för övervakning av integreringen av den annekterade ”autonoma Republiken Krim” i Ryska federationen. Biträdande chef för Ryska federationens presidentkansli. Kozak är presidentens särskilda sändebud för konflikthantering i Ukraina.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Oleg Jevgenjevitj BELAVENTSEV)

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.9.1949

Födelseort: Moskva eller Ostrov, länet Pskov, Ryska federationen

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. ”federala distriktet Krim”, ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade ”autonoma Republiken Krims” territorium. F.d. icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet.

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Nordkaukasien (till och med juni 2018).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Honorärkonsul för Nicaragua i Krim sedan oktober 2020.

29.4.2014

▼M38

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Oleg Genrichovitj SAVELJEV)

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 27.10.1965

Födelseort: Leningrad, Sovjetunionen (numera St Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen)

F.d. minister för Krimfrågor. Ansvarig för integreringen av den annekterade autonoma s.k. ”Republiken Krim” i Ryska federationen.

F.d. biträdande stabschef för Rysslands regering, ansvarig för organiserandet av arbetet inom regeringens kommission för socioekonomisk utveckling i den s.k. Republiken Krim.

F.d. stabschef vid Ryska federationens revisionskammare. Sedan september 2019 revisor vid ryska federationens revisionskammare.

29.4.2014

▼M54

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO (Sergej Ivanovitj MENJAJLO)

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Kön: man

Födelsedatum: 22.8.1960

Födelseort: Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR (numera Ryska federationen)

F.d. guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Sibirien. Ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd.

Ledare för Nordossetien sedan den 19 september 2021.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI (Olga Fjodorovna KOVITIDI)

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 7.5.1962

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Ledamot av ryska federationsrådet från den annekterade autonoma ”Republiken Krim” sedan 2014 och utnämnd på nytt 2019.

Ledamot av federationsrådets utskott för konstitutionell rätt och statsuppbyggnad.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M39

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV (Sergej Ivanovitj NEVEROV)

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 21.12.1961

Födelseort: Tashtagol (Tasjtagol), Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Före detta vice ordförande i statsduman. Ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den annekterade autonoma ”Republiken Krim” i Ryska federationen. Ledamot av duman, ordförande för faktionen ”Enade Ryssland”.

29.4.2014

▼M18 —————

▼M38

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV (Valerij Vasiljevitj GERASIMOV)

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 8.9.1955

Födelseort: Kazan, Ryska federationen

Chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, Ryska federationens första vice försvarsminister, general i armén. Ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper utmed ukrainska gränsen och för att situationen inte nedtrappas.

29.4.2014

▼M39

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПІВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Kön: man

Födelsedatum: 6.7.1993 eller 6.7.1991

Födelseort: Prag, Republiken Tjeckien

Aktiv medlem i ”Luhanskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk.

Är alltjämt en aktiv stridande militär i Folkrepubliken Luhansk.

29.4.2014

▼M25 —————

▼M38

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN)

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN (Andrij Jevhenovytj PURHIN)

(Андрій Євгенович ПУРГІН)

Kön: man

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Före detta ”förste vice ordförande i ministerrådet”. Till och med den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

Från och med februari 2017 fråntagen uppdraget som ledamot av ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk” efter beslut av ”folkrådet”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Denys Volodomyrovytj PUSJYLIN)

(Денис Володимирович ПУШИЛІН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Denis Vladimirovitj PUSJILIN)

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Kön: man

Födelsedatum: 9.5.1981

Födelseort: Makiivka (Makijikva) (länet Donetsk), Ukraina

En av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen i Donetsk 2014. Till och med den 4 september 2015 s.k. vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Från och med den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”. S.k. ”tillförordnad ledare för Folkrepubliken Donetsk” efter den 7 september 2018. S.k. ”ledare för Folkrepubliken Donetsk” efter de s.k. valen den 11 november 2018.

29.4.2014

▼M39

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV)

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Serhij Hennadijovytj TSYPLAKOV)

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Khartsyzsk (Chartsyzk), regionen Donetsk, Ukraina

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen ”Donbass folkmilis”. Han deltog aktivt i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

F.d. ledamot av ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk” och dess utskott för utrikespolitik, yttre förbindelser, informationspolitik och informationsteknik.

29.4.2014

▼M38

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN)

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Kön: man

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. Före detta ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Organiserade den 4 november 2016 en rysk marsch i Moskva för ryska nationalister som stöder separatisterna i östra Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk verksamhet i östra Ukraina.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Vjatjeslav Viktorovitj VOLODIN)

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Kön: man

Födelsedatum: 4.2.1964

Födelseort: Alekseevka (Aleksejevka), regionen Saratov, Ryska federationen

F.d. förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

För närvarande talman i Ryska federationens statsduma sedan den 5 oktober 2016.

12.5.2014

▼M54

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Vladimir Anatoljevitj SJAMANOV)

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.2.1957

Födelseort: Barnaul, Ryska federationen

F.d. befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

F.d. ordförande i försvarsutskottet i Ryska federationens statsduma. Ledamot av statsduman, utskottet för utveckling av det civila samhället.

12.5.2014

▼M42

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Vladimir Nikolajevitj PLIGIN) (Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Kön: man

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo, länet Vologodsk, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. ledamot av statsduman och f.d. ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

F.d. ledamot i partiet Enade Rysslands högsta råd. Rådgivare till dumans talman, Volodin. För närvarande forskare vid ryska vetenskapsakademins institut för stat och rätt.

Medordförande för ryska juristförbundet.

12.5.2014

▼M38

52.

Petr Grigorievich JAROSH (Petr Grigorjevitj JAROSJ)

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH) (Petro Hryhorovytj JAROSJ)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Kön: man

Födelsedatum: 30.1.1971

Födelseort: Byn Skvortsovo, regionen Simferopol, Krim, Ukraina

F.d. chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

▼M42

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA)

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Oleh Hryhorovytj KOZIURA)

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Kön: man

Födelsedatum: 30.12.1965 eller 19.12.1962

Födelseort: Simferopol, Crimea (Krim) eller Zaporizhia (Zaporizjzja), Ukraina

F.d. chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

F.d. stabschef vid den lagstiftande församlingen i Sevastopol.

Rådgivare till Sevastopols guvernör.

12.5.2014

▼M38

54.

Viacheslav PONOMARIOV

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (Vjatjeslav Volodymyrovytj PONOMARJOV)

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ)

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Vjatjeslav Vladimirovitj PONOMARJOV)

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.5.1965

Födelseort: Sloviansk (Slovjansk) (länet Donetsk), Ukraina

Före detta självutnämnd ”folkborgmästare” i Slovjansk (t.o.m. den 10 juni 2014). Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män var inblandade i kidnappningar (de tillfångatog aktivisten Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

▼M39

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (Igor Nikolajevitj BEZLER) (alias Bes (djävul))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER (Ihor Mykolajovytj BEZLER)

(Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)

alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 30.12.1965

Födelseort: Simferopol, Krim, Ukraina

En av de före detta ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han tog kontroll över den ukrainska säkerhetstjänstens regionalkontor i Donetsk och övertog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Igor Strelkov/Girkin, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

▼M38

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Igor Jevgenjevitj KAKIDZIANOV)

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV (Igor Jevgenjevitj CHAKIMZIANOV)

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV) (Ihor Jevhenovytj CHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV))

(Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ))

Kön: man

Födelsedatum: 25.7.1980

Födelseort: Makiivka (Makijikva) (länet Donetsk), Ukraina

En av de f.d. ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV (Oleg TSARJOV), Oleh Anatoliyovych TSAROV (Oleh Anatolijovytj TSARJOV)

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV (Oleg Anatoljevitj TSARJOV)

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk (numera Dnipro), Ukraina

F.d. parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Federala republiken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. F.d. ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

▼M42

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Roman Viktorovitj LJAGIN)

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Roman Viktorovytj LJAHIN)

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Kön: man

Födelsedatum: 30.5.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

F.d. ordförande för ”Folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Donetsks” självbestämmande. F.d. ”minister för arbetsmarknads- och socialpolitik”.

Är föremål för straffrättsligt förfarande i Ukraina.

12.5.2014

▼M38

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN (Aleksandr Sergejevitj MALYCHIN)

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Oleksandr Serhijovytj MALYCHIN)

(Олександр Сергійович МАЛИХІН)

Kön: man

Födelsedatum: 12.1.1981

F.d. ordförande för ”Folkrepubliken Luhansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Luhansks” självbestämmande.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska politik.

12.5.2014

▼M54

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Natalja Vladimirovna POKLONSKAJA)

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 18.3.1980

Födelseort: Mikhailovka (Michajlovka), regionen Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), Ukrainska SSR (numera Ukraina) eller Yevpatoria (Jevpatorija), Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. åklagare i den s.k. ”Republiken Krim”. Genomförde aktivt Rysslands annektering av Krim.

F.d. vice ordförande för utskottet för internationella frågor, ledamot av kommissionen för utredning av utländsk inblandning i Ryska federationens inre angelägenheter, ledamot av utskottet för säkerhet och korruptionsbekämpning i Ryska federationens statsduma. Har en ambassadörspost i Ryska federationens diplomatkår.

12.5.2014

▼M38

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Igor Sergejevitj SJEVTJENKO)

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 9.2.1979

Födelseort: Sevastopol, Krim, Ukraina

F.d. åklagare i Sevastopol, genomförde i denna egenskap aktivt Rysslands annektering av Sevastopol.

Åklagare i Adygeiska republiken.

12.5.2014

▼M54

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

F.d. s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’”), undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik; leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

Styrelseordförande i ”förbundet för frivilliga i Donbass”. Deltar aktivt i rekrytering och utbildning av ”frivilliga” som skickas att strida i Donbass.

Ledamot av statsduman sedan september 2021. I oktober 2021 utropade han att separatiststyrkorna i östra Ukraina är ”ryska styrkor”.

12.7.2014

▼M38

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI) (Oleksandr Serhijovytj CHODAKOVSKYJ)

(Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII (Aleksandr Sergejevitj CHODAKOVSKIJ)

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 18.12.1972

Födelseort: Donetsk, Ukraina

F.d. s.k. ”minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY (Aleksandr Arkadjevitj KALJUSSKIJ)

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY (Oleksandr Arkadijovytj KALJUSKYJ)

(Олександр Аркадійович КАЛЮСЬКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 9.10.1975

F.d. s.k. ”de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”.

12.7.2014

▼M54

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV)

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Oleksandr Vitalijovytj CHRJAKOV)

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk, Ukraina

F.d. s.k. ”informations- och masskommunikationsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk” – utskottet för budget, finanser och ekonomisk politik. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar i östra Ukraina.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV (Marat Faatovitj BASJIROV)

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izhevsk (Izjevsk), Ryska federationen

F.d. s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Luhansks ministerråd”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Luhansks regering”.

För närvarande statsvetare vid institutet för kommunikationshantering och direktör för centrumet för studier av problem rörande system för internationella sanktioner.

Bedriver alltjämt verksamhet för att stödja separatiststrukturer i den så kallade ”Folkrepubliken Luhansk”.

12.7.2014

▼M38

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Vasyl Oleksandrovytj NIKITIN)

(Василь Олександрович НІКІТІН)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Vasilij Aleksandrovitj NIKITIN)

(Василий Александрович НИКИТИН)

Kön: man

Födelsedatum: 25.11.1971

Födelseort: Shargun (Sjargun), Uzbekistan

F.d. s.k. ”vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Luhansk” (var tidigare s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Luhansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”).

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Luhansks regering”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Luhansk” på grund av regionens ”nya” status.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Aleksej Vjatjeslavovitj KARJAKIN)

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Oleksij Vjatjeslavovytj KARJAKIN)

(Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)

Kön: man

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Födelseort: Stakhanov (Stachanov), regionen Luhansk, Ukraina

Fram till den 25 mars 2016 s.k. ”ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Luhansk” med ansvar för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet” och ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Luhansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

F.d. ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Luhansk”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

För närvarande ordförande för den s.k. ”offentliga kammaren” i ”Folkrepubliken Luhansk”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN (Jurij Volodymyrovytj IVAKIN)

(Юрій Володимирович ІВАКІН)

Iurii Vladimirovich IVAKIN (Jurij Vladimirovitj IVAKIN)

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 13.8.1954

Födelseort: Perevalsk (länet Luhansk), Ukraina

F.d. s.k. ”inrikesminister i Folkrepubliken Luhansk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Luhansks regering”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII (Igor Venediktovitj PLOTNITSKIJ)

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY (Ihor Venedyktovytj PLOTNYTSKYJ)

(Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Luhansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi), Ukraina

F.d. s.k. ”försvarsminister” och f.d. s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Luhansk” och i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Luhansks regering”.

F.d. särskilt sändebud för den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” vad gäller Minskgenomförandet.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Nikolaj Ivanovitj KOZITSYN)

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Kön: man

Födelsedatum: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Födelseort: Djerzjinsk, regionen Donetsk, Ukraina

Befälhavare för kosackstyrkor.

Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M38

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Michail Jefimovitj FRADKOV)

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 1.9.1950

Födelseort: Kurumoch (Kurumotj), regionen Kujbysjev, Ryska federationen

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Före detta direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Från och med den 4 januari 2017 direktör för Ryska institutet för strategiska studier. Han är även styrelseordförande för ”Almaz-Antey”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV (Nikolaj Platonovitj PATRUSJEV)

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 11.7.1951

Födelseort: Leningrad, Sovjetunionen (St Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen)

Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Aleksandr Vasiljevitj BORTNIKOV)

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.11.1951

Födelseort: Perm, Ryska federationen

Ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd; direktör för den federala säkerhetstjänsten (FSB). Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

▼M39

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV (Rasjid Gumarovitj NURGALIEV)

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 8.10.1956

Födelseort: Zhetikara (Zjitikara), Kazakiska socialistiska sovjetrepubliken (numera Kazakstan)

Ledamot av och ställföreträdande sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

▼M54

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Boris Vjatjeslavovitj GRYZLOV)

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok, Ryska federationen

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Är fortfarande ordförande för partiet Enade Rysslands högsta råd och befullmäktigad företrädare för Ryska federationen i kontaktgruppen för lösning av situationen i Ukraina.

Styrelseordförande i det statsägda företaget Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

▼M38

78.

Sergei Orestovich BESEDA (Sergej Orestovitj BESEDA)

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Kön: man

Födelsedatum: 17.5.1954

Befälhavare för femte avdelningen vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB).

Som högre FSB-officer (generalöverste) är han chef för en ansvarig tjänst som har tillsyn över underrättelseoperationer och internationell verksamhet.

25.7.2014

▼M54

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Michail Vladimirovitj DEGTIARJOV)

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Kön: man

Födelsedatum: 10.7.1981

Födelseort: Kuibyshev (Kujbysjev) (Samara), Ryska federationen

F.d. ledamot av statsduman.

Som ledamot av duman informerade han om invigning av en ”de facto-ambassad” för den icke erkända s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Moskva. Han bidrar till att undergräva eller hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

F.d. ordförande för den ryska statsdumans utskott för gymnastik och idrott samt ungdomsfrågor.

Sedan den 19 september 2021 guvernör i territoriet Chabarovsk.

Sedan den 6 februari 2021 samordnare för den regionala avdelningen av Rysslands liberaldemokratiska parti.

25.7.2014

▼M38

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV (Ramzan Achmatovitj KADYROV)

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 5.10.1976

Födelseort: Tsentaroy (Tsentaroj), Tjetjenien, Ryska federationen

Republiken Tjetjeniens president. Kadyrov gjorde uttalanden till stöd för den olagliga annekteringen av Krim och till stöd för det väpnade upproret i Ukraina. Han förklarade bl.a. den 14 juni 2014 att han ”kommer att göra vad som helst för att hjälpa till att blåsa nytt liv i Krim”. I det sammanhanget tilldelades han medaljen ”för Krims befrielse” av den tillförordnade ledaren för autonoma s.k. ”Republiken Krim” för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Dessutom förklarade han sig den 1 juni 2014 beredd att sända 74 000 tjetjenska frivilliga till Ukraina om så begärdes.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Aleksandr Nikolajevitj TKATJOV) (Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Kön: man

Födelsedatum: 23.12.1960

Födelseort: Vyselki, regionen Krasnodar, Ryska federationen

F.d. guvernör för territoriet Krasnodar.

Han tilldelades medaljen ”för Krims befrielse” av det tillförordnade överhuvudet för autonoma s.k. ”Republiken Krim” för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Vid detta tillfälle sade det tillförordnade överhuvudet för autonoma s.k. ”Republiken Krim” att Tkachyov var en av de första som uttryckt sitt stöd för Krims nya ”ledning”.

F.d. jordbruksminister i Ryska federationen.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV (Pavel Jurjevitj GUBAREV)

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) (Pavlo Jurijovytj HUBARJEV)

(Павло Юрійович ГУБАРЄВ)

Kön: man

Födelsedatum: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Födelseort: Sievierodonetsk (Sievjerodonetsk), Ukraina

En av dem som beskrivit sig som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han begärde rysk intervention i östra Ukraina, bland annat genom utplacering av ryska fredsbevarande styrkor. Han var associerad med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Gubarev var ansvarig för rekrytering till separatisternas väpnade styrkor.

Ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med proryska styrkor och utnämnde sig själv till ”folkets guvernör”.

Trots att han arresterades för att hota Ukrainas territoriella integritet och därefter släpptes, har han fortsatt att spela en framträdande roll inom separatisternas verksamhet och på så sätt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBAREVA)

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA) (Kateryna Jurijivna HUBARJEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Kakhovka (Kachovka) (länet Cherson), Ukraina

I egenskap av f.d. s.k. ”utrikesminister” var hon ansvarig för försvaret av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

F.d. ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk” (till och med november 2018).

25.7.2014

▼M54

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN (Fjodor Dmitrijevitj BEREZIN)

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN (Fedir Dmytrovytj BEREZIN)

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Kön: man

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk, Ukraina

F.d. s.k. ”vice försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande styrelseordförande för Folkrepubliken Donetsks författarförbund.

25.7.2014

▼M38

85.

Valery Vladimirovich KAUROV (Valerij Vladimirovitj KAUROV)

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV (Valerij Volodymyrovytj KAUROV)

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.4.1956

Födelseort: Odessa, Ukraina

Har beskrivit sig som ”president” i den s.k. ”Republiken Novorossija” som har uppmanat Ryssland att placera ut trupper i Ukraina. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

25.7.2014

▼M39

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Serhij Anatolijovytj ZDRYLJUK) (Sergej Anatoljevitj ZDRILJUK) (alias Abwehr (Abver))

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Kön: man

Födelsedatum: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Födelseort: byn Frontovka, regionen Vinnytsia, Ukraina

Högre rådgivare till Igor Strelkov/Girkin som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och verka i denna egenskap har Zdriljuk därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (Vladimir ANTIUFEJEV) (alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 19.2.1951

Födelseort: Novosibirsk, Ryska federationen

F.d. ”minister för statssäkerhet” i separatistregionen Transnistrien. F.d. vice premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, ansvarig för säkerhet och brottsbekämpning. I denna egenskap var han ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”.

Styrelseledamot och vice generaldirektör i det statsägda företaget ”United Engine Corporation”, styrelseledamot i det statsägda företaget JSC Research and Production ”Temp”, uppkallat efter F. Korotkov.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

25.7.2014

▼M38

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV (Aleksej Aleksejevitj GROMOV)

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 31.5.1960

Födelseort: Zagorsk (Sergijev Posad), Ryska federationen

Som förste biträdande chef för presidentkansliet är han ansvarig för att ha instruerat ryska mediekällor att inta en gynnsam inställning till separatisterna i Ukraina och annekteringen av Krim och därigenom stödja destabiliseringen av östra Ukraina och annekteringen av Krim.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA) (Oksana Aleksandrovna TJIGRINA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: eventuellt 23.7.1981

F.d. talesperson för den s.k. ”regeringen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

F.d. talesperson för ”Folkrepubliken Luhansks” presstjänst.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV (Boris Aleksejevitj LITVINOV)

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Borys Oleksijovytj LYTVYNOV)

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzhynsk (Dzerzjynsk) (länet Donetsk), Ukraina

F.d. medlem i det s.k. ”folkrådet” och f.d. ordförande för det s.k. ”högsta rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. För närvarande ledare för kommunistpartiet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV (Sergej Vadimovitj ABISOV)

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV (Sergij (Serhij) Vadymovytj ABISOV)

(Сергій Вадимович АБІСОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 27.11.1967

Födelseort: Simferopol, Krim, Ukraina

Genom att samtycka till att utnämnas till s.k. ”inrikesminister i ’Republiken Krim’” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som s.k. ”inrikesminister” har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Entledigad från posten som s.k. ”inrikesminister i ’Republiken Krim’” i juni 2018. Rådgivare till ministerrådets ”ordförande” i den s.k. ”Republiken Krim”.

30.7.2014

▼M39

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG (Arkadij Romanovitj ROTENBERG)

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.12.1951

Födelseort: Leningrad, Sovjetunionen (Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Arkadij Rotenberg är en framstående rysk affärsman som har nära personliga band till president Putin. Sedan mars 2014 har Rotenberg eller hans företag tilldelats statliga kontrakt till ett sammanlagt värde av över 7 miljarder USD. År 2015 toppade Rotenberg den årliga förteckningen över offentliga kontrakt när det gäller värde efter att ha tilldelats kontrakt värda 555 miljarder RUB av den ryska regeringen. Många av dessa kontrakt tilldelades utan formella konkurrensutsatta förfaranden. Den 30 januari 2015 undertecknade premiärminister Dmitrij Medvedev ett dekret enligt vilket Rotenbergs företag Strojgazmontazj tilldelades ett statligt kontrakt för att bygga Kertjbron från Ryssland till den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

30.7.2014

 

 

 

Genom dessa kontrakt har han gynnats ekonomiskt av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

F.d. ägare av företaget Strojgazmontazj som har tilldelats ett statligt kontrakt för att bygga Kertjbron från Ryssland till den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”, och därigenom befästa dess integrering i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet. På samma sätt tilldelades Strojgazmontazj i januari 2017 det statliga kontraktet till ett värde av 17 miljarder RUB för att bygga en järnvägslinje på Kertjbron, vilket återigen ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet.

 

 

 

 

Ägare av två företag, Mostotrest och Stroygazmontazh-Most, uppförda på förteckningen för deras verksamhet som undergräver Ukrainas suveränitet (enheterna 43 och 46 i denna bilaga).

Han deltog i uppförandet av Kertjbron och belönades därför med statsorden ”Arbetshjälte i Ryska federationen” i mars 2020.

Han är styrelseordförande för förlaget Provesjtjenije (Provescheniye), som framför allt har genomfört projektet ”Till Rysslands barn: adress – Krim”, en PR-kampanj som syftar till att övertyga barn från Krim om att de numera är ryska medborgare som bor i Ryssland, och stöder därmed den ryska regeringens politik att integrera Krim i Ryssland.

 

▼M38

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV (Konstantin Valerjevitj MALOFEJEV)

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 3.7.1974

Födelseort: Puschino (Pusjtjino), regionen Moskva, Ryska federationen

Malofejev har nära kopplingar till ukrainska separatister i östra Ukraina och Krim. Han är före detta arbetsgivare till Borodaj, f.d. s.k. ”premiärminister” i ”Folkrepubliken Donetsk” och hade möten med Aksionov, s.k. ”premiärminister” i den s.k. ”Republiken Krim” under perioden för annekteringen av Krim. Den ukrainska regeringen har inlett en brottsutredning av hans påstådda materiella och finansiella stöd till separatister. Dessutom gjorde han ett antal offentliga uttalanden till stöd för annekteringen av Krim och införlivandet av Ukraina i Ryssland och sade framför allt i juni 2014: ”Det går inte att införliva hela Ukraina i Ryssland, kanske den östra delen (av Ukraina)”.

Malofejev agerar därmed till stöd för destabiliseringen av östra Ukraina.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Jurij Valentinovitj KOVALTJUK)

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Kön: man

Födelsedatum: 25.7.1951

Födelseort: Leningrad, Sovjetunionen (St Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen)

Kovaltjuk känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha), ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp av personer i kretsen kring president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är ordförande för och största aktieägare i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till cirka 38 %, och som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

▼M41

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Nikolaj Terentievitj SJAMALOV)

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 24.1.1950

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Sjamalov känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha), ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp personer runt president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är den näst största aktieägaren i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till omkring 10 %, och som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

▼M33 —————

▼M39

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (Vladimir Petrovitj KONONOV) (alias ”Tsar”)

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV (Volodymyr Petrovytj KONONOV)

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskoe, länet Luhansk, Ukraina

Han har fr.o.m. den 14 augusti 2014 ersatt Igor Strelkov/Girkin som s.k. ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april 2014 och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Entledigad från posten som s.k. ”försvarsminister” i september 2018.

Chef för direktoratet för socialt bistånd till f.d. militärer och för patriotisk utbildning, underställd den s.k. ”ledaren för Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

▼M54

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO)

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Myroslav Volodymyrovytj RUDENKO)

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debaltsevo, Ukraina

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk” – utskottet för utbildning, vetenskap och kultur.

12.9.2014

▼M21 —————

▼M39

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Andrej Jurevitj PINTJUK)

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПІНЧУК)

Kön: man

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Födelseort: Tiraspol, Republiken Moldavien

F.d. ”statssäkerhetsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Verkställande direktör och ordförande i befälhavarrådet för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA (Oleg Vladimirovitj BERJOZA)

(Олег Владимирович Берëза)

Kön: man

Födelsedatum: 1.3.1977

Födelseort: Frunze, distriktet Slobozia, Republiken Moldavien

F.d. s.k. ”inrikesminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

▼M38

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Andrej Nikolajevitj RODKIN)

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 23.9.1976

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

F.d. Moskvaföreträdare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

En av de f.d. ledarna för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Kön: man

Födelsedatum: 26.7.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, Republiken Moldavien

F.d. s.k. ”vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands f.d. vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. F.d. förvaltningschef i ministerrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Till och med mars 2017 s.k. ”befullmäktigad företrädare för presidenten” för den s.k. ”Pridnestroviska Moldaviska republiken” i Ryska federationen.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.9.2014

104.

Georgiy L’vovich MURADOV (Georgij Lvovitj MURADOV)

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 19.11.1954

Födelseort: Kochmes (Kotjmes), Komi ASSR (numera Ryska federationen)

S.k. ”vice premiärminister” i Krim och befullmäktigad företrädare för Krim hos president Putin. Muradov har spelat en viktig roll när det gäller att konsolidera rysk institutionell kontroll över Krim sedan den olagliga annekteringen. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET)

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET (Mychaylo Serhijovytj SJEREMET)

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Kön: man

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj), Ukraina

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. s.k. ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vald den 18 september 2016 till ledamot av duman från den olagligt annekterade Krimhalvön.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV (Jurij Leonidovitj VOROBJOV)

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.2.1948

Födelseort: Krasnoyarsk (Krasnojarsk), Ryska federationen

Vice talman i Ryska federationens federala råd. Den 1 mars 2014 stödde Vorobjov i federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Han röstade sedan ja till det därtill hörande dekretet.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Vladimir Volfovitj ZJIRINOVSKIJ)

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Kön: man

Födelsedatum: 25.4.1946

Födelseort: Alma-Ata, Kazakiska SSR (numera Kazakstan)

Ledamot av dumans råd. ledare för LDPR-partiet. Han stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina samt annekteringen av Krim. Han har aktivt uppmanat till delning av Ukraina. Han har, som företrädare för LDPR-partiet som han leder, undertecknat ett avtal med den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

▼M54

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Vladimir Abdualijevitj VASILJEV)

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 11.8.1949

Födelseort: Klin, länet Moskva, Ryska federationen

F.d. vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionella lagen ”Om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

F.d. ledare för Republiken Dagestan. F.d. rådgivare till Ryska federationens president.

Ledamot av statsduman och ledare för fraktionen ”Enade Ryssland” i statsduman.

12.9.2014

▼M39

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY (Viktor Petrovitj VODOLATSKIJ)

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 19.8.1957

Födelseort: Stefanidin Dar (Stefanidinodar), regionen Rostov, Ryska federationen

F.d. ordförande (”ataman”) för de ryska och utländska kosackstyrkornas union. Ledamot av statsduman. Förste vice ordförande för dumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmän.

Han stödde Krims annektering och medgav att ryska kosacker deltog aktivt i den ukrainska konflikten på de Moskvastödda separatisternas sida. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionella lagen ”Om godkännande av’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

▼M38

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Leonid Ivanovitj KALASJNIKOV)

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 6.8.1960

Födelseort: Stepnoy Dvorets (Stepnoj Dvorets), Ryska federationen

Före detta förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och banden till landsmännen.

12.9.2014

▼M42

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Kön: man

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opochka (Opotjka), Ryska federationen

Före detta ledamot av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionella lagen ”Om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

Ledamot i presidiet för centralkommittén för Ryska federationens kommunistparti.

Ledare för den allryska folkrörelsen ”Rysk endräkt” som försöker att skapa en unik rysk civilisation och stärka Rysslands ställning i det f.d. sovjetiska området och OSS.

12.9.2014

▼M38

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Oleg Vladimirovitj LEBEDEV)

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudny (Rudnyj), regionen Kustanaj, Kazakiska SSR (numera Kazakstan)

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska politik.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV (Ivan Ivanovitj MELNIKOV)

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 7.8.1950

Födelseort: Bogoroditsk, Ryska federationen

Förste vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

▼M54

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV (Igor Vladimirovitj LEBEDEV)

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 27.9.1972

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

F.d. ledamot av statsduman. F.d. vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionella lagen ”Om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

▼M38

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Nikolaj Vladimirovitj LEVITJEV)

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Pushkin (Pusjkin), Ryska federationen

F.d. ledamot av statsduman. Före detta vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ledamot i den centrala valkommissionen.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Svetlana Sergejevna ZJUROVA)

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 7.1.1972

Födelseort: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovo-na-Neve), Ryska federationen

Första vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade hon ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS (Aleksej Vasiljevitj NAUMETS)

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Kön: man

Födelsedatum: 11.2.1968

Generalmajor i ryska armén. F.d. befälhavare för 76:e luftburna divisionen som medverkat vid den ryska militära närvaron på Ukrainas territorium, framför allt under den olagliga annekteringen av Krim. Sedan 2018 ställföreträdande stabschef för de luftburna styrkorna.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Sergej Viktorovitj TJEMEZOV)

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 20.8.1952

Födelseort: Cheremkhovo (Cheremchovo), länet Irkutsk, Ryska federationen

Sergej Tjemezov är en av president Putins kända nära medarbetare – båda var KGB-officerare utstationerade i Dresden – och han är ledamot av ”Enade Rysslands” högsta råd. Han drar fördel av sina band till den ryske presidenten genom att befordras till högre tjänster i statskontrollerade företag. Han är ordförande i konglomeratet Rostec, Rysslands ledande statskontrollerade försvars- och industritillverkningsföretag. Till följd av ett ryskt regeringsbeslut planerar Technopromexport, ett dotterbolag till Rostec, att bygga energianläggningar i Krim och stöder därigenom Krims integrering i Ryska federationen.

Dessutom har Rosoboronexport, ett dotterbolag till Rostec, stött integreringen av Krims försvarsföretag i Rysslands försvarsindustri och därigenom konsoliderat Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

12.9.2014

▼M54

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien)

F.d. ledamot i Ryska federationens federationsråd. Ledamot av utrikesutskottet. Han är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionella lagen ”Om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

Efter sammanslagningen av de politiska partierna – ”Rättvisa Ryssland”, ”För sanningen” och ”Rysslands patrioter” – blev Babakov sekreterare i den sammanslagna enhetens centrala råd.

Ledamot av statsduman, ledamot av kommissionerna för energi, stöd till små och medelstora företag, frågor rörande Oberoende staters samvälde (OSS), eurasisk integration och stöd till landsmän.

12.9.2014

▼M41

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Sergej Jurjevitj KOZIAKOV)

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Serhij Jurijovytj KOZIAKOV)

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidigare egenskap av s.k. ”ordförande för Luhansks centrala valkommission” ansvarade han för anordnandet av de s.k. valen den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Luhansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga. Från oktober 2015 till december 2017 s.k. ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an dessa uppgifter och verka i denna egenskap, och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Förtecknad som notarius publicus i staden Luhansk.

Fortsätter att stödja och legitimera separatistisk politik i samarbete med separatistmyndigheter.

29.11.2014

▼M54

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Oleh Kostiantynovytj AKIMOV)

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Ledamot för ”Luhansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Luhansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Luhansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga. F.d. ”ordförande” i den s.k. ”centrala fackföreningsorganisationen”. Ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Luhansk”. För närvarande styrelseordförande för den interregionala allmänna organisationen ”unionen av samhällen i Lugansk”, företrädare för integrationskommittén ”Ryssland–Donbass”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder aktivt åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

29.11.2014

▼M39

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (Larisa Leonidovna AJRAPETIAN, Larysa Leonidivna AJRAPETIAN) (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN)

(född ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (född ЖИЛКО)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 21.2.1970

Födelseort: eventuellt Antratsit, länet Luhansk, Ukraina

F.d. s.k. ”hälsominister” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.11.2014

▼M38

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO) (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Stalino (nuvarande Donetsk), Ukraina

Ledamot av ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, ordförande för veteranföreningen i Donbass Berkut samt medlem av folkrörelsen ”Free Donbass”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (Aleksandr Igorevitj KOFMAN) (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Ігорович КОФМАН)

Kön: man

Födelsedatum: 30.8.1977

Födelseort: Makiivka (Makijikva) (länet Donetsk), Ukraina

F.d. s.k. ”utrikesminister” och s.k. ”förste vice talman” i ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade i de olagliga s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Luhansk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att delta i valen och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

Sedan juni 2019 ordförande för den s.k. ”offentliga kammaren i Folkrepubliken Donetsk”.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarievitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Ravil Zakarijovytj CHALIKOV)

(Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: Belozernoe village (byn Belozerje), distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. s.k. ”förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande ”rådgivare” till ordföranden för Moskvaavdelningen för Ryska federationens undersökningskommitté (GSU SK).

29.11.2014

▼M36

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV)

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 1.6.1977

Födelseort: Ryska federationen

F.d. ”vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt aktiv när det gäller att stödja separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

29.11.2014

▼M38

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Oleg Jevgenjevitj BUGROV)

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Oleh Jevhenovytj BUHROV)

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 29.8.1969 eller 1973

Födelseort: Sverdlovsk, Luhansk, Ukraina

F.d. ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Lesia Michajlovna LAPTEVA)

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA (Lesia Mychajlivna LAPTIEVA)

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 11.3.1976

Födelseort: Dzhambul (Dzjambul)/Jambul/Taraz (Kazakstan)

F.d. ”minister för utbildning, vetenskap, kultur och religion” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (Jevgenij Eduardovitj MICHAJLOV) (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV (Jevgenij Eduardovitj MICHAJLOV) (Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV))

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 17.3.1963

Födelseort: Archangelsk, Ryska federationen

F.d. s.k. ”minister i ministerrådet” (förvaltningschef för regeringsfrågor) i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.11.2014

▼M42

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (Ihor Vladymyrovytj KOSTENOK) (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK (Igor Vladimirovitj KOSTENOK))

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Kön: man

Födelsedatum: 15.3.1961

Födelseort: Vodyanske (Vodjanske), distriktet Dobropillia (Dobropillja), länet Donetsk, Ukraina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

F.d. s.k. ”utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Arbetar för närvarande för Donetsks akademi för administration och offentlig förvaltning, underställd den s.k. ”ledaren för Folkrepubliken Donetsk”.

Sedan september 2018 professor vid avdelningen för statlig och kommunal förvaltning vid den federala statliga budgetutbildningsinsitutionen för högre utbildning ”Ryska universitetet för ekonomi, G.V. Plechanov”.

29.11.2014

▼M54

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (Jevgenij Vjatjeslavovitj ORLOV) (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV (Jevhen Vjatjeslavovytj ORLOV))

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Födelseort: Snezhnoye (Snezjnoje), Donetsk oblast, (länet Donetsk), Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

F.d. ledamot i det ”nationella rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. F.d. ordförande för folkrörelsen ”Free Donbass”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

F.d. vice ordförande för industri- och handelsutskottet i Folkrepubliken Donetsks nationalförsamling.

29.11.2014

▼M39

132.

Vladyslav Mykolayevych DEYNEGO (Vladyslav Mykolayovych DEJNEGO) (alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO) (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Kön: man

Födelsedatum: 12.3.1964

Födelseort: Romny, länet Sumy, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

eller möjligen byn Gornyatskiy (Gornjatskij), distriket Perevalsk, länet Luhansk, Ukraina

F.d. ”vice ordförande” för ”folkrådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande s.k. ”utrikesminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

29.11.2014

▼M18 —————

▼M38

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (Aleksej Jurjevitj MILTJAKOV) (alias Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 30.4. 1991

Födelseort: St Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Befälhavare för enheten ”Rusitj” (Rusich), en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M25 —————

▼M54

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN)

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Eduard Oleksandrovytj BASURIN)

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Kön: man

Födelsedatum: 27.6.1966

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Talesperson och ställföreträdande chef för ”folkmilisen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Vice chef och officiell företrädare för ”Folkrepubliken Donetsks folkmilisavdelning”.

16.2.2015

▼M42

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Aleksandr Vasiljevitj SJUBIN)

(Александр Васильевич ШУБИН)

Kön: man

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk, Ukraina

F.d. s.k. ”justitieminister” i den olagliga s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. F.d. ordförande för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Entledigad som ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” i juni 2018.

Registrerad som notarie i Luhansk.

Fortsätter att stödja och legitimera separatistisk politik.

16.2.2015

▼M25 —————

▼M54

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (a.k.a. IGNATOV, TAMBOV) (Sergej Jurjevitj KUZOVLEV [alias IGNATOV, TAMBOV])

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (a.k.a. Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Kön: man

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk (Mitjurinsk), Tambov oblast, (länet Tambov), Ryska federationen

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

F.d. ”överbefälhavare” för ”folkmilisen” i ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

F.d. befälhavare för den ryska försvarsmaktens 8:e armé. Stabschef och förste vice befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt.

16.2.2015

▼M39

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (Jekaterina Vladimirovna GOGIASJVILI) (född FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ – född ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (Kateryna Volodymyrivna GOGIASJVILI) (född FILIPPOVA)

(Катерина Володимирівна ГОГIАШВIЛI – född ФІЛІППОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 20.1.1988

Födelseort: Krasnoarmeysk (Krasnoarmejsk) (numera Pokrovsk), länet Donetsk, Ukraina

F.d. s.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

F.d. direktör för avdelningen för arbetets organisation vid det s.k. ”ministerrådet i Folkrepubliken Donetsk”. Vice kontorschef för den s.k. ”Ombudspersonen i Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

▼M38

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Aleksandr Jurjevitj TIMOFEJEV)

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Oleksandr Jurijovytj TYMOFEJEV)

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.5.1971

Födelseort: Nevinnomyssk, territoriet Stavropol, Ryska federationen

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

F.d. s.k. ”finans- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Entledigad från posten som s.k. ”finans- och skatteminister” i september 2018. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV)

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Jevhen Volodymyrovytj MANUJLOV)

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 5.1.1967

Födelseort: Baranykivka, Bilovodsk Raion, regionen Luhansk, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

S.k. ”finansminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovitj JATSENKO)

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovytj JATSENKO)

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 22.4.1985

Födelseort: Kherson (Cherson), Ukraina

F.d. s.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” (till och med oktober 2019).

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 10.12.1976

Födelseort: Luhansk, Ukraina

F.d. s.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

F.d. chef för avdelningen för utländsk ekonomi vid kontoret för chefen för ”Luhansks förvaltning”.

16.2.2015

▼M39

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV (Zaur Raufovytj ISMAJILOV)

(Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasny Luch (Krasnyj Lutj), Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), regionen Luhansk, Ukraina

F.d. s.k. ”riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” (till och med oktober 2017). För närvarande s.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

▼M38

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Anatolij Ivanovitj ANTONOV) (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 15.5.1955

Födelseort: Omsk, Ryska federationen

F.d. vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltog, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Från och med den 28 december 2016, f.d. vice utrikesminister.

Har en ambassadörspost i Ryska federationens diplomatkår.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN)

(Аркадий Викторович БАХИН)

Kön: man

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Litauen

F.d. förste vice försvarsminister (till och med den 17 november 2015), som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande anställd av Rosatom.

16.2.2015

▼M54

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Andrej Valerjevitj KARTAPOLOV)

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Kön: man

Födelsedatum: 9.11.1963

Födelseort: f.d. Tyska demokratiska republiken

F.d. befälhavare för det västra militärdistriktet. F.d. chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef vid Ryska federationens försvarsmakt. Deltar aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltog han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

F.d. vice försvarsminister.

Ledamot av statsduman sedan den 19 september 2021.

16.2.2015

▼M32 —————

▼M38

151.

Valery Fedorovich RASHKIN (Valerij Fjodorovitj RASJKIN)

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 14.3.1955

Födelseort: Zhilino (Zjilino), regionen Kaliningrad, Ryska federationen

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för etnicitetsfrågor.

Han är grundare av den civila rörelsen ”Krasnaja Moskva” (Krassnaya Moskva – Red Moscow – Patriotic Front Aid) som anordnade offentliga demonstration till stöd för separatisterna, och stöder således politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av ’Republiken Krims’ inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten ’Republiken Krim’ och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

16.2.2015

▼M54

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK (Ruslan Ismailovitj BALBEK)

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Kön: man

Födelsedatum: 28.8.1977

Födelseort: Bekabad, Uzbekiska SSR (numera Uzbekistan)

F.d. ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. vice ordförande i dumans utskott för etnicitetsfrågor.

Ruslan Balbek utsågs 2014 till vice ordförande i ministerrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och arbetade i denna egenskap för integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, för vilket han har förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar”. Han har stött annekteringen av Krim i offentliga uttalanden, bland annat i sin profil på webbplatsen för Enade Ryssland (avdelningen på Krim) och i en tidningsartikel som publicerades på NTV:s webbplats den 3 juli 2016.

9.11.2016

▼M39

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Konstantin Michajlovitj BACHAREV)

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 20.10.1972

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

Vice ordförande i dumans utskott för finansmarknader.

Konstantin Bacharev utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och utsågs i augusti 2014 till förste vice ordförande i detta organ. Han har erkänt att han personligen var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han stödde offentligt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetakrimea.ru den 22 mars 2016 och på webbplatsen c-pravda.ru den 23 augusti 2016. Han förlänades orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter”.

9.11.2016

▼M54

154.

Dmitry Anatolievich BELIK (Dmitrij Anatoljevitj BELIK)

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Kön: man

Födelsedatum: 17.10.1969

Födelseort: Kular, distriktet Kular Ust-Janskij, Jakutiska autonoma SSR (numera Ryska federationen)

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Ledamot av dumans utskott för internationella frågor.

Som ledamot i kommunförvaltningen i Sevastopol i februari–mars 2014 stödde han den verksamhet som bedrevs av den s.k. ”folkets borgmästare” Alexej Tjalyj. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat på sin personliga webbplats och i en intervju som publicerades på webbplatsen nation-news.ru den 21 februari 2016.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet – andra graden”.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO (Andrej Dmitrijevitj KOZENKO)

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 3.8.1981

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

F.d. ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Andrej Kozenko utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetacrimea.ru den 12 mars 2016. För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar” av de lokala ”myndigheterna”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Svetlana Borisovna SAVTJENKO)

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 24.6.1965

Födelseort: Belogorsk, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

F.d. ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. ledamot av dumans kulturutskott.

Hon har varit ledamot av autonoma ”Republiken Krims” högsta råd sedan 2012 och stödde från och med mars 2014 integreringen av de olagligt annekterade Krim och Sevastopol i Ryska federationen. Svetlana Savtjenko valdes i september 2014 in i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Hon har vid ett flertal tillfällen i offentliga uttalanden försvarat den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, bland annat i intervjuer som publicerades på webbplatsen c-pravda.ru den 2 april 2016 och den 20 augusti 2016. Hon har förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – andra graden 2014 och orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter” 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV (Pavel Valentinovitj SJPEROV)

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

F.d. ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma ”Republiken Krim”.

F.d. ledamot i dumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen.

Pavel Sjperov valdes i september 2014 till statsråd i den s.k. ”Republiken Krim”.

Han har offentligt erkänt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen ldpr-rk.ru den 3 september 2016, sin roll i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol och särskilt sin roll i samband med anordnandet av den olagliga folkomröstningen om den olagliga annekteringen av halvön.

9.11.2016

▼M42

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) (Andrej Vladimirovitj TJEREZOV)

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 12.10.1967

Födelseort: Salair, länet Kemerovskaya (Kemerov), Ryska federationen

F.d. vice energiminister i Ryska federationen.

Delar ansvaret för beslutet att överföra gasturbiner som hade levererats av Siemens Gas Turbine Technologies OOO till OAO VO Technopromexport, för att installeras i Krim. Detta beslut bidrar till upprättandet av en oberoende kraftförsörjning för Krim och Sevastopol som ett medel för att understödja separationen från Ukraina och undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

4.8.2017

▼M39

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK (Jevgenij Petrovitj GRABTJAK)

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Kön: man

Födelsedatum: 18.7.1981

Födelseort: Ust‐Labinsk, regionen Krasnodar, Ryska federationen

F.d. avdelningschef vid Ryska federationens energiministerium och ansvarig vid Ryska federationens energiministerium för utvecklingen av elenergiprojekt i Krim. Dessa projekt bidrar till upprättandet av en oberoende kraftförsörjning för Krim och Sevastopol som ett medel för att understödja separationen från Ukraina och undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vice energiminister i Ryska federationen

4.8.2017

▼M42

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Topor-Gilka, Sergej Anatoljevitj)

(Топор-Гилка, Сергей Анатольевич)

Kön: man

Födelsedatum: 17.2.1970

Födelseort: Moldovan Soviet Socialist Republic (Moldaviska socialistiska sovjetrepubliken; nu Republiken Moldavien)

Nationalitet: ryss

I egenskap av generaldirektör för OAO ”VO TPE” ledde han förhandlingarna med Siemens Gas Turbine Technologies OOO om inköp och leverans av gasturbinerna för ett kraftverk i Taman, i regionen Krasnodar i Ryska federationen. Han var senare, i egenskap av generaldirektör för OOO ”VO TPE”, ansvarig för överföringen av gasturbinerna till Krim och för genomförandet av anläggningen av värmekraftverken Balaklava och Tavrytjeskaja, där turbinerna i fråga installerades. Detta bidrar till upprättandet av en oberoende kraftförsörjning för Krim och Sevastopol som ett medel för att understödja separationen från Ukraina och undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

4.8.2017

▼M41

161.

Dmitrij Vladimirovitj OVSIANNIKOV

(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 21.2.1977

Födelseort: Omsk, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. ”guvernör i Sevastopol” (t.o.m. juli 2019).

Ovsiannikov valdes till ”guvernör i Sevastopol” vid valet den 10 september 2017 som anordnats av Ryska federationen i den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Den 28 juli 2016 utnämnde Rysslands president Vladimir Putin honom till tillförordnad ”guvernör i Sevastopol”. I denna egenskap har han arbetat för ytterligare integrering av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, och är i denna egenskap ansvarig för aktivt stöd för eller genomförande av åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

2017 gjorde han offentliga uttalanden till stöd för den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, liksom på årsdagen av den olagliga ”folkomröstningen på Krim”. Han hedrade veteranerna från de s.k. ”självförsvarsenheter” som underlättade utplaceringen av ryska styrkor på Krimhalvön inför Ryska federationens olagliga annektering av denna och uttalade sig för att Sevastopol ska göras till Ryska federationens södra huvudstad.

F.d. vice industri- och handelsminister i Ryska federationen (fram till april 2020).

21.11.2017

▼M54

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Inna Nikolajevna GUZEJEVA)

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA (Inna Nikolajevna GUZEJEVA)

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Inna Mykolajivna HUZIEJEVA)

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 20.5.1971

Födelseort: Krim, Ukraina

Vice ordförande i Krims valkommission. I denna egenskap deltog hon i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018, regional- och lokalvalen den 8 september 2019 och valet till statsduman i september 2021 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO (Natalja Ivanovna BEZRUTJENKO)

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Natalija Ivanivna BEZRUTJENKO)

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 22.8.1979

Födelseort: Simferopol, Krim, Ukraina

Sekreterare i Krims valkommission. I denna egenskap deltog hon i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018, regional- och lokalvalen den 8 september 2019 och valet till statsduman i september 2021 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

▼M42

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Aleksandr Jurjevitj PETUCHOV)

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Oleksandr Jurijovytj PJETUCHOV)

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 17.7.1970

Födelseort: Ryazan (Rjazan), Ryska federationen

F.d. ordförande i Sevastopols valkommission. Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Federal kommissarie i Moskvaregionen.

Sedan den 6 april 2021 assistent till den befullmäktigade företrädaren för Ryska federationens president i Centrala federala distriktet.

14.5.2018

▼M39

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV (Miroslav Aleksandrovitj POGORELOV)

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV (Myroslav Oleksandrovytj POHORJELOV)

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 7.6.1968

Födelseort: Novorossiysk (Novorossijsk), Ryska federationen

F.d. vice ordförande i Sevastopols valkommission (till och med maj 2019). Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

▼B

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA (Anastasija Nikolajevna KAPRANOVA)

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA (Anastasija Mykolajivna KAPRANOVA)

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 1964 (eventuellt den 21 april)

F.d sekreterare i Sevastopols valkommission (t.o.m. maj 2019). Deltog, i denna egenskap, i anordnandet av det ryska presidentvalet den 18 mars 2018 i det olagligt annekterade Krim och Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

14.5.2018

▼M54

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA (Olga Valerjevna POZDNJAKOVA)

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA (Olga Valerijivna POZDNJAKOVA)

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 30.3.1982

Födelseort: Shakhty (Sjachty), Rostov Oblast (länet Rostov), Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. ”ordförande” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. I denna egenskap deltog hon i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och stödde därigenom aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

F.d. chef för direktoratet för inrikespolitik vid administrationen för den s.k. ”ledaren för Folkrepubliken Donetsk”.

10.12.2018

▼B

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO (Jelena Valerjevna KRAVTJENKO)

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO (Olena Valerijivna KRAVTJENKO)

(Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 22.2.1983

Födelseort: Sverdlovsk (Ekaterinburg (Jekaterinburg)), Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

”Ordförande” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. I denna egenskap deltog hon i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” och stödde därigenom aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK (Leonid Ivanovitj PASETJNIK)

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK (Leonid Ivanovytj PASITJNYK)

(Леонід Іванович ПАСІЧНИК)

Kön: man

Födelsedatum: 15.3.1970

Födelseort: Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), Luhansk, länet Vorosjilovgrad, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

”Vald ledare” för den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap stödde han aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA (Vladimir Anatoljevitj BIDJOVKA)

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA (Volodymyr Anatolijovytj BIDJOVKA

(Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)

Kön: man

Födelsedatum: 7.3.1981

Födelseort: Makeevka (Makijivka), länet Donetsk, Ukraina

”Ordförande” för det s.k. ”folkrådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap stödde han aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO (Denis Nikolajevitj MIROSJNITJENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 8.12.1987

Födelseort: Luhansk, Ukraina

”Ordförande” för det s.k. ”folkrådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap stödde han aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO (Aleksej Aleksejevitj NAJDENKO)

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO (Oleksij Oleksijovytj NAJDENKO)

(Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 2.6.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

”Vice ordförande” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. I denna egenskap deltog han i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och stödde därigenom aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

10.12.2018

▼M39

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ)

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI (Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ

(Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)

Kön: man

Födelsedatum: 7.4.1985

Födelseort: byn Lekarstvennoe, autonoma ”Republiken Krim”, Ukraina

F.d. ”sekreterare” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. I denna egenskap deltog han i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och stödde därigenom aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Tillförordnad chef för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO (Maksim Aleksandrovitj SVIDTJENKO)

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO (Maksym Oleksandrovytj SVIDTJENKO)

(Максим Олександрович СВІДЧЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 6.4.1978

Födelseort: Luhansk, Ukraina

”Vice ordförande” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. I denna egenskap deltog han i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” och stödde därigenom aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO (Jekaterina Vasiljevna TERESJTJENKO)

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO (Kateryna Vasylivna TERESJTJENKO)

(Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 31.5.1986

Födelseort: Luhansk, Ukraina

”Sekreterare” för ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk”. I denna egenskap deltog hon i anordnandet av det s.k. ”valet” den 11 november 2018 i den s.k. ”Folkrepubliken Luhansk” och stödde därigenom aktivt och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

10.12.2018

▼B

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH (Sergej Nikolajevitj STANKEVITJ)

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Kön: man

Födelsedatum: 27.1.1963

Födelseort: Kaliningrad, Ryska federationen

Chef för direktoratet för gränsfrågor vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst för ”Republiken Krim och staden Sevastopol”, konteramiral. I denna egenskap var han ansvarig för den ryska kustflottans aktioner mot Ukraina den 25 november 2018, som förhindrade att fartyg från Ukraina fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och därmed undergrävde Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN (Andrej Borisovitj SJEIN)

(Андрей Борисович ШЕИН)

Kön: man

Födelsedatum: 10.6.1971

Födelseort: länet Ivanovskaja, Ryska federationen

Biträdande chef för direktoratet för gränsfrågor – chef för kustbevakningsenheten vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) för ”Republiken Krim och staden Sevastopol”. I denna egenskap deltog han i operationerna mot ukrainska fartyg och deras besättning vid Ryska federationens aktioner mot Ukraina den 25 november 2018 som förhindrade att fartyg från Ukraina fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och därmed undergrävde Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

▼M39

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV (Aleksej Michajlovitj SALJAEV)

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV (Aleksej Michajlovitj SALJAJEV)

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Kön: man

Födelsedatum: 22.8.1978 eller 4.12.1975

Befälhavare för gränspatrullbåten ”Don” (fartygsnummer 353) tillhörande gränsbevakningstjänsten vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst. Han utövade befäl över det fartyg som aktivt deltog i Ryska federationens aktioner mot ukrainska fartyg och deras besättning den 25 november 2018 och ledde ramningen av den ukrainska flottans flodbogserbåt ”Jany Kapu”. Dessa aktioner förhindrade att ukrainska fartyg fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN (Andrej Olegovitj SJIPITSIN)

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Kön: man

Födelsedatum: 25.12.1969

Födelseort: Astrakhan (Astrachan), Ryska federationen

Befälhavare för gränspatrullbåten ”Izumrud” tillhörande gränsbevakningstjänsten vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst. Han utövade befäl över det fartyg som aktivt deltog i Ryska federationens aktioner mot ukrainska far tyg och deras besättning den 25 november 2018 som förhindrade att ukrainska fartyg fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN (Aleksej Vladimirovitj SHATOKHIN)

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Kön: man

Födelsedatum: 26.1.1971

Chef för den avdelning som ansvarar för Kertjkontrollstationen för ”Republiken Krim och staden Sevastopol” vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst. Han deltog i operationer mot ukrainska fartyg under de ryska styrkornas aktioner mot ukrainska fartyg och deras besättning den 25 november 2018 som förhindrade att ukrainska fartyg fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

▼M38

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN (Ruslan Alexandrovitj ROMASJKIN)

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 15.6.1976

Födelseort: Ruzaevka (Ruzajevka), Mordvinien (Ryska federationen)

Chef för den avdelning som ansvarar för kontrollstationen i ”Republiken Krim och staden Sevastopol” vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst. I denna kapacitet var han ansvarig för samordningen av de ryska styrkornas aktioner mot ukrainska fartyg och deras besättning den 25 november 2018 som förhindrade att fartyg från Ukraina fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och därmed undergrävde Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

▼M39

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV (Sergej Aleksejevitj SJTJERBAKOV, Serhij Oleksijovytj SJTJERBAKOV)

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 2.11.1986

Han förde befäl över ubåtsbekämpningsfartyget ”Suzdalets” från Ryska federationens Svartahavsflotta som deltog i Ryska federationens aktioner mot ukrainska fartyg och deras besättning den 25 november 2018 och deltog aktivt i blockaden mot bogserbåten ”Jany Kapu” och övertagandet av kanonbåten ”Nikopol”. Dessa aktioner förhindrade att ukrainska fartyg fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa aktioner bidrog även till att befästa Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

15.3.2019

▼M54

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (Aleksandr Vladimirovitj DVORNIKOV)

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Kön: man Födelsedatum: 22.8.1961

Födelseort: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Ryska federationen

Befälhavare för den ryska försvarsmaktens södra militärdistrikt, general i armén och ansvarig för de militära styrkorna i regionen, inbegripet olagligt annekterade Krim och Sevastopol. I denna kapacitet var han ansvarig för aktioner av Ryska federationens Svartahavsflotta och andra militära styrkor mot Ukraina den 25 november 2018 som förhindrade att fartyg från Ukraina fick tillgång till landets kust vid Azovska sjön, och därmed undergrävde Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt undergrävde Ukrainas säkerhet genom att störa ukrainska militära fartyg i deras förflyttningar och hindra deras möjlighet att operera.

Dessa åtgärder stödde även befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Sergej Andrejevitj DANILENKO)

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Kön: man

Födelsedatum: 14.3.1960

Födelseort: Krasnodar, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

F.d. chef för Sevastopols valkommission. Han deltog, i denna egenskap, i anordnandet av lokalvalen den 8 september 2019 i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Lidija Aleksandrovna Basova)

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Lydyja Oleksandrivna Basova)

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 1972

F.d. ställföreträdande chef för Sevastopols valkommission. Hon deltog, i denna egenskap, i anordnandet av lokalvalen den 8 september 2019 i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

▼M39

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардівна ПИРКОВА) (Jekaterina Eduardovna Pyrkova/Kateryna Eduardivna Pyrkova)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 22.8.1967

Födelseort: Sevastopol, Sovjetunionen (numera Ukraina)

Sekreterare i Sevastopols valkommission. Hon deltog, i denna egenskap, i anordnandet av lokalvalen den 8 september 2019 i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Därigenom stödde hon aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисівна АЛТАБАЄВА) (Jekaterina Borisovna Altabajeva/Kateryna Borysivna Altabajeva)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 27.5.1956

Födelseort: Uglich, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Ledamot av Ryska federationens federationsråd för den olagligt annekterade staden Sevastopol. Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade hon för ytterligare integrering av den olagligt annekterade staden Sevastopol i Ryska federationen. Därigenom stödde hon aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрій Михайлович ГОЦАНЮК) (Jurij Michailovitj Gotsanjuk/Jurij Michailovitj Gotsaniuk/Jurij Mychailovytj Hotsaniuk)

Kön: man

Födelsedatum: 18.7.1966

Födelseort: Novaja Derevnja/Nove Selo, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Premiärminister i den s.k. ”Republiken Krim”. Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade han för ytterligare integrering av den s.k. ”Republiken Krim” i Ryska federationen. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ) (Vladimir Vladimirovitj Nemtsev/Volodymyr Volodymyrovytj Nemtsev)

Kön: man

Födelsedatum: 15.11.1971

Födelseort: Sevastopol, Sovjetunionen (numera Ukraina)

Ordförande i den s.k. ”lagstiftande församlingen” i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade han för ytterligare integrering av den olagligt annekterade staden Sevastopol i Ryska federationen. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

▼M41

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Kön: man

Födelsedatum: 30.12.1980

Födelseort: Krasnoyarsk (Krasnojarsk), Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

S.k. ”guvernör” i den olagligt annekterade staden Sevastopol. Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade han för ytterligare integrering av den olagligt annekterade staden Sevastopol i Ryska federationen. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.1.2020

▼M40

191.

Alexander Nikolajevitj GANOV

(Александр Николаевич ГАНОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 24.10.1974

Födelseort: Voronezj (Ryska federationen)

Generaldirektör för JSC TC Grand Service Express, som bedriver järnvägstrafik mellan Ryssland och den olagligt annekterade Krimhalvön. Han stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

1.10.2020

▼M54

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN (Leonid Kronidovitj RYZJENKIN)

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Kön: man

Födelsedatum: 10.11.1967

Födelseort: okänd

Passnummer: 722706177 (under 2015)

F.d. biträdande generaldirektör för infrastrukturprojekt vid Strojgazmontazj (SGM) som sedan 2015 har övervakat byggandet av bron över Kertjsundet (inklusive järnvägsdelen av bron) som förbinder Ryssland och den olagligt annekterade Krimhalvön. Han stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

1.10.2020

▼M43

193.

Mikhail Nikolayevich BELOUSOV (Michail Nikolajevitj Belousov)

(Михаил Николаевич Белоусов)

Kön: man

Födelsedatum: 26.11.1964

Födelseort: Ryssland

Nationalitet: Ukrainare, ryss (unionen erkänner inte pass utfärdade av Ryska federationen i Krim)

Adress: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Domare i distriktet Kyivskyj i Simferopol.

Han fattade ett flertal partiska beslut i de politiskt motiverade målen mot motståndare till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV (Andrej Nikolajevitj Dolgopolov)

(Андрей Николаевич Долгополов)

Kön: man

Födelsedatum: 15.2.1959

Födelseort: Kirgizistan

Nationalitet: Ukrainare, ryss (unionen erkänner inte pass utfärdade av Ryska federationen i Krim)

Adress: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Ordförande i domstolen i distriktet Kyivskyj i Simferopol.

Han fattade ett flertal partiska beslut i de politiskt motiverade målen mot motståndare till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

195.

Yevgeny Sergeyevich KOLPIKOV (Jevgenij Sergejevitj Kolpikov)

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 6.5.1974

Födelseort: Beryozovskaya (Berjozovskaja), distriktet Danilovsky (Danilovskij), länet Volgograd, Ryssland

Nationalitet: ryss

Adress: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tfn (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

Åklagare vid militära åklagarmyndigheten för Ryska federationens södra militärdistrikt i Rostov-na-Donu.

Han lagförde de pro-ukrainska aktivister som förtrycks för att de motsätter sig Ryska federationens annektering av Krimhalvön. Han väckte åtal i en domstol i Ryska federationen mot de ukrainska medborgare som tvångsförflyttats från den ockuperade Krimhalvön. Han stödde därigenom aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV (Magomed Farmanovitj Magomedov)

(Магомед Фарманович Магомедов)

Kön: man

Födelsedatum: 5.2.1981

Utredare av särskilda ärenden vid första utredningsavdelningen, huvudutredningsavdelningens direktorat för utredning av särskilt viktiga ärenden, vid Ryska federationens undersökningskommitté för republiken Krim och staden Sevastopol.

Han har varit inblandad i politiskt motiverade brottsutredningar mot de ledare för krimtatarernas rådsförsamling som lagförts för sitt aktiva motstånd mot den olagliga annekteringen av Krimhalvön. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK (Leonid Vladimirovitj Michajljuk)

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Kön: man

Födelsedatum: 1.1.1970 ELLER 8.7.1963

Nationalitet: ryss

Adress (arbete): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Chef för den federala säkerhetstjänsten (FSB) i Krim och Sevastopol och för den regionala kommittén för terrorismbekämpning.

Han ledde FSB-styrkor som har intensifierat förtryckskampanjen mot motståndare till Ryska federationens olagliga ockupation av Krimhalvön. En del av de pro-ukrainska aktivister som frihetsberövats av FSB-enheterna under hans befäl tvångsöverfördes till Krasnodar och Rostov-na-Donu i Ryssland. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Viktor Anatoljevitj Mozjeljanskij) (Виктор Анатольевич Можелянский)

Kön: man

Födelsedatum: 10.5.1964

Födelseort: Kharkiv (Charkiv), Ukraina

Nationalitet: Ukrainare, ryss (unionen erkänner inte pass utfärdade av Ryska federationen i Krim)

Adress: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine eller Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Vice ordförande i domstolen i distriktet Tsentralnyj i Simferopol och f.d. domare i distriktet Kyivskyj i Simferopol.

Han fattade ett flertal partiska beslut i de politiskt motiverade målen mot motståndare till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO (Redko Galina Vladimirovna)

(Галина Владимировна Редько)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 22.3.1974

Födelseort: Romany, länet Poltava, Ukraina

Nationalitet: Ukrainare, ryss (unionen erkänner inte pass utfärdade av Ryska federationen i Krim)

Domare i republiken Krims högsta domstol.

Hon fattade ett flertal partiska beslut i de politiskt motiverade målen mot motståndare till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. Hon har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV (Vladimir Nikolajevitj Terentiev)

(Владимир Николаевич Терентьев)

Kön: man

Födelsedatum: 11.11.1977

Födelseort: Voronezh (Voronezj), Ryssland

Nationalitet: ryss

Passnummer, nationellt ID-nummer, andra nummer på identitetshandlingar: 03 01 118013

Utredare av särskilda ärenden vid huvudutredningsavdelningen vid Ryska federationens undersökningskommitté för republiken Krim och staden Sevastopol.

Han har haft tillsyn över kommitténs verksamhet i de politiskt motiverade målen mot pro-ukrainska aktivister som förtrycks för sina åtgärder avsedda som syftar till motstånd mot den olagliga annekteringen av Krimhalvön och återupprättande av Ukrainas territoriella integritet.

Han har lett brottsutredarnas arbete, och därigenom har han aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

11.10.2021

▼M44

201.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN (Dmitrij Valerjevitj UTKIN)

(Дмитрий Валерьевич УТКИН)

Befattning(ar): Grundare och befälhavare för Wagnergruppen (Wagner Group), VD för Concord Management and Consulting

Grad: Överstelöjtnant (rysk militär)

Anropssignal: Vagner/Wagner

Födelsedatum: 1.6.1970 eller 11.6.1970

Wagnergrupps-ID: M-0209

Födelseort: Asbest, länet Sverdlovsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Adress: Pskov, Ryska federationen

Kön: man

Dmitrij Utkin, före detta tjänsteman i den ryska militära underrättelsetjänsten (GRU), är grundare av Wagnergruppen och ansvarig för samordning och planering av insatser för utplacering av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina.

I sin ställning som befälhavare inom Wagnergruppen var han personligen närvarande på slagfältet i Ukraina för att samordna och planera Wagnergruppens medlemmars verksamhet.

Med tanke på hans ställning som befälhavare är han således ansvarig för och har aktivt genomfört åtgärder som har undergrävt och hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

13.12.2021

202.

Denis Yurievich KHARITONOV (Denis Jurjevitj KHARITONOV)

(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)

Befattning(ar): Biträdande regional ledare för Astrachan-sektionen av ”förbundet för frivilliga i Donbass”, ledamot av duman i länet Astrachan, legosoldat i Wagnergruppen (Wagner Group)

Födelsedatum: 16.3.1980

Födelseort: länet Astrachan, Ryska SFSR

Nationalitet: rysk

Pass: 76 2759110

Utfärdat av MVD 30001 (det forna Sovjetunionens inrikesministerium)

Sista giltighetsdag: 10.3.2030

Adress: Byn Ilyinka, länet Astrachan, Ryska federationen

Kön: man

Denis Kharitonov är biträdande regional ledare för Astrachan-sektionen av ”förbundet för frivilliga i Donbass”, ledamot i duman i länet Astrachan och legosoldat i Wagnergruppen.

Han stred i Donbass i separatistbataljonen Steppe, där han förde befäl över en pluton för bärbara luftvärnsrobotkomplex. Han medgav att han personligen sköt ned en ukrainsk helikopter och två Su-25-flygplan medan han befann sig i Donbass.

Han har förlänats den ryska statsorden ”För förtjänst mot fosterlandet”. Han fick också interna utmärkelser inom Wagnergruppen och utmärkelser från ledaren för ”förbundet för frivilliga i Donbass” och tidigare premiärministern i den s.k. Folkrepubliken Donetsk Alexander Borodaj (föremål för restriktiva åtgärder på grundval av rådets beslut 2014/145/Gusp). Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

13.12.2021

203.

Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV (Sergej Vladimirovitj SJTJERBAKOV)

(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Befattning(ar): Frilansanställd vid ryska GRU och legosoldat i Wagnergruppen (Wagner Group)

Födelsedatum: 21.7.1981

Nationalitet: rysk

Adress: eventuellt: Astrakhan, Kirovskiy rayon, Raskolnikova 11 app. 5, Ryska federationen

Kön: man

Sergej Sjtjerbakov är frilansanställd vid ryska GRU och legosoldat i Wagnergruppen.

Han stred i Donbass för de proryska separatiststyrkorna som medlem i en militärenhet för bärbara luftvärnsrobotkomplex inom den proryska separatistbataljonen Steppe som sköt ned en ukrainsk helikopter och två Su-25-flygplan i Donbass. Han har därigenom aktivt stött åtgärder och genomfört politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

13.12.2021

▼M45

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK (Aleksej Jurjevitj TJERNJAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Kön: man

Födelsedatum: 27.8.1973

Födelseort: Alma-Ata, Kazakiska SSR (numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk

Ledamot av Ryska federationens statsduma sedan den 19 september 2021. Vald från den olagligt annekterade ”Autonoma republiken Krim” i den så kallade ”Simferopols valkrets”.

Medlem i det styrande partiet Enade Ryssland.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade han för ytterligare integrering av den s.k. ”Republiken Krim” i Ryska federationen. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV (Leonid Ivanovitj BABASJOV)

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 31.1.1966

Födelseort: Petrovka, länet Krim, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Ledamot av Ryska federationens statsduma sedan den 19 september 2021. Vald från den olagligt annekterade ”Autonoma republiken Krim” i den så kallade ”Jevpatorijas valkrets”.

Medlem i det styrande partiet Enade Ryssland.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade han för ytterligare integrering av den s.k. ”Republiken Krim” i Ryska federationen. Därigenom stödde han aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH (Tatiana Georgijevna LOBATJ)

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 8.1.1974

Födelseort: Khmelnytskyi (Chmelnytskyj), Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Ledamot av Ryska federationens statsduma sedan den 19 september 2021. Vald från den olagligt annekterade staden Sevastopol i den så kallade ”Sevastopols valkrets”.

Medlem i det styrande partiet Enade Ryssland.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap verkade hon för ytterligare integrering av den olagligt annekterade staden Sevastopol i Ryska federationen. Därigenom stödde hon aktivt åtgärder och genomförde politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

21.2.2022

207.

Nina Sergeevna FAUSTOVA (Nina Sergejevna FAUSTOVA)

(Нина Сергеевна ФАУСТОВА)

Kön: kvinna

Födelsedatum: 11.7.1983

Födelseort: Kyzyl, delrepubliken Tuva, Ryska SFSR (numera Ryska federationen)

Chef för Sevastopols valkommission, som deltog i anordnandet av de så kallade valen i den olagligt annekterade ”Autonoma republiken Krim” och staden Sevastopol i september 2021.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap stödde hon aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

21.2.2022

208.

Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV (Aleksandr Jevgenjevitj TJMYCHALOV)

(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)

Kön: man

Födelsedatum: 13.6.1990

Ställföreträdande chef för Sevastopols valkommission, som deltog i anordnandet av de så kallade valen i den olagligt annekterade ”Autonoma republiken Krim” och staden Sevastopol i september 2021.

Medlem i det styrande partiet Enade Ryssland.

Genom att ta sig an denna uppgift och verka i denna egenskap stödde han aktivt och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

21.2.2022

▼M47

212.

Sergei SHOIGU (Sergej SJOJGU)

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Födelsedatum: 21.5.1955

Födelseort: Chadan (Tjadan), Republiken Tuva, Ryska federationen

Nationalitet: ryss

Befattning: Försvarsminister i Ryska federationen

Kön: man

Sergej Sjojgu är försvarsminister i Ryska federationen. Han har gjort offentliga uttalanden om att Krim är och ska förbli ryskt. Under hans befäl och ledning har ryska trupper genomfört militära övningar i det olagligt annekterade Krim och varit utplacerade vid gränsen. Han är ytterst ansvarig för alla militära åtgärder mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Födelsedatum: 17.2.1972

Födelseort: Tallinn, Estland

Nationalitet: ryss

Befattning: Stabschef vid presidentens verkställande kansli

Kön: man

Anton Vaino är stabschef vid presidentens verkställande kansli. Han spelar en aktiv roll i beslutsprocess i Kreml genom att delta i ryska ”säkerhetsrådet” och genom att utöva påverkan när presidenten fattar beslut när det gäller Rysslands försvar och nationella säkerhet. Anton Vaino deltar vid möten om Krims och Sevastopols socioekonomiska utveckling.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN (Marat CHUSNULLIN)

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Födelsedatum: 9.8.1966

Födelseort: Kazan, Republiken Tatarstan, Ryska federationen

Befattning: Rysslands vice premiärminister för byggnation och regional utveckling.

Nationalitet: ryss

Kön: man

Marat Chusnullin är Rysslands vice premiärminister för byggnation och regional utveckling. I denna egenskap ansvarar han för den ryska regeringens politik för det ockuperade Krim, däribland vattenförsörjningen till Krim och Sevastopol.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO (Dmitrij Jurjevitj GRIGORENKO)

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Födelsedatum: 14.7.1978

Födelseort: Nizhnevartovsk (Nizjnevartovsk), Tyumen Region (länet Tiumen), Ryska federationen

Befattningar: Vice premiärminister i Ryska federationen – chef för Ryska federationens regeringskansli; ordförande i tillsynsnämnden för VTB Bank.

Kön: man

Dmitrij Grigorenko är vice premiärminister i Ryska federationen och chef för Ryska federationens regeringskansli. Han är också ordförande i tillsynsnämnden för den statligt ägda banken VTB Bank, och har samröre med Maksim Resjetnikov, ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank.

I sin tidigare befattning som biträdande direktör för Ryska federationens federala skattemyndighet ansvarade Grigorenko för att införa ny lokal skattelagstiftning för Krimterritoriet efter dess annektering 2014.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Han är också ansvarig för att tillhandahålla finansiellt eller materiellt stöd, och gynnas av, de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV (Maksim Gennadjevitj RESJETNIKOV)

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Födelsedatum: 11.7.1979

Födelseort: Perm, Ryska federationen

Befattning: Ryska federationens minister för ekonomisk utveckling Ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank

Nationalitet: rysk

Kön: man

Maksim Resjetnikov är Ryska federationens minister för ekonomisk utveckling. Han är också ledamot i tillsynsnämnden för den statligt ägda banken VTB Bank, och har samröre med Dmitrij Grigorenko, ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank.

I sin egenskap av minister för ekonomisk utveckling.är Maxim Reshetnikov ansvarig för infrastrukturutvecklingsprogram i Krim och Sevastopol, främst inom ramen för det federala målprogrammet ”för social och ekonomisk utveckling i Republiken Krim och Sevastopol fram till 2022”, som har förlängts till och med 2025. Han har gjort offentliga uttalanden om den ryska regeringens planer och prioriteringar när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Krim och Sevastopol.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Han är också ansvarig för att tillhandahålla finansiellt eller materiellt stöd, och gynnas av, de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV (Nikolaj Anatoljevitj JEVMENOV)

(alias. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Födelsedatum: 2.4.1962

Födelseort: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Befattning: chef för den ryska marinen

Grad: amiral

Nationalitet: rysk

Kön: man

Nikolaj Jevmenov är chef för den ryska flottan. Som sådan är han ansvarig för alla den ryska marinens marina insatser, inbegripet i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV (Vladimir Lvovitj KASATONOV)

(Владимир Львович Касатонов)

Födelsedatum: 17.6.1952

Födelseort: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Kön: man

Vladimir Kasatonov är biträdande chef för den ryska marinen. Som sådan är han ansvarig för marina insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV (Igor Vladimirovitj OSIPOV)

(Игорь Владимирович Осипов)

Födelsedatum: 6.3.1973

Födelseort: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan) (byn Novosjunoje, distriktet Fjodorovskij, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR, numera Kazakstan)

Befattning: chef för Svartahavsflottan

Grad: amiral

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Osipov är chef för Svartahavsflottan. Som sådan är han ansvarig för alla marina insatser i eller mot Ukraina från Svarta havet och för att begränsa friheten till sjöfart i Svarta havet.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV (Oleg Leonidovitj SALJUKOV)

(Олег Леонидович Салюков)

Födelsedatum: 21.5.1955

Födelseort: Saratov, Russian Federation (Saratov, Ryska federationen)

Befattning: chef för de ryska markstyrkorna

Grad: general i armén

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalen i armén Oleg Saljukov är chef för de ryska markstyrkorna. Som sådan är han ansvarig för ryska markinsatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN (Sergej SUROVIKIN)

(сергей суровикин)

Födelsedatum: 11.10.1966

Födelseort: Novosibirsk, Russia (Novosibirsk, Ryssland)

Befattning: general i armén och befälhavare för luft- och rymdstridskrafterna

Grad: general i armén

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalen i armén Sergej Surovikin är överbefälhavare för de ryska luft- och rymdstridskrafterna. Som sådan är han ansvarig för luftburna insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV (Sergej Vladimirovitj DRONOV)

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Födelsedatum: 11.8.1962

Födelseort: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine (regionen Vorosjilovgrad, Ukraina)

Befattning: befälhavare för flygvapnet och ställföreträdande överbefälhavare för luft- och rymdstridskrafterna

Militär grad: generallöjtnant

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generallöjtnant Sergej Vladimirovitj Dronov är befälhavare för flygvapnet och ställföreträdande överbefälhavare för luft- och rymdstridskrafterna. Som sådan är han ansvarig för luftburna insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA (Violetta PRIGOZJINA)

(Виолетта Пригожина)

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (Ljubov Valentinovna Prigozjina) (svärdotter)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Violetta Prigozjina är mor till Jevgenij Prigozjin och ägare till Concord Management and Consulting LLC, som tillhör Concordkoncernen, som grundades och till 2019 ägdes av hennes son. Hon äger dessutom andra företag med kopplingar till hennes son. Hon har samröre med Jevgenij Prigozjin, som bär ansvaret för utplaceringen av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina och som har tjänat på stora offentliga kontrakt med Rysslands försvarsministerium efter Rysslands olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

Hon har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA (Ljubov Valentinovna PRIGOZJINA)

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (make); Violetta Prigozhina (Violetta Prigozjina) (svärmor)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Ljubov Valentinovna Prigozjina är maka till Jevgenij Prigozjin och ägare till Agat LLC, ett dotterbolag till Concord Management and Consulting LLC, som tillhör Concordkoncernen, som grundades och till 2019 ägdes av hennes make. Hon har samröre med Jevgenij Prigozjin, som bär ansvaret för utplaceringen av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina och som har tjänat på stora offentliga kontrakt med Rysslands försvarsministerium efter Rysslands olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

Hon har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV (Denis Aleksandrovitj BORTNIKOV)

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Födelsedatum: 19.11.1974

Befattning: Vice ordförande och ordförande för VTB Banks styrelse

Nationalitet: ryss

Associerade personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (Aleksandr Vasiljevitj Bortnikov) (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Denis Bortnikov är son till, och har därmed samröre med, Aleksandr Bortnikov – direktör för den federala säkerhetstjänsten (FSB) och ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd, som deltar i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Han är vice ordförande och ordförande för VTB Banks styrelse, där han arbetar för att legitimera sin fars svarta/olagliga inkomster. Han stöder därmed också ekonomiskt de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN (Andrej Leonidovitj KOSTIN)

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Födelsedatum: 21.9.1956

Födelseort: Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Ordförande för VTB Banks styrelse

Associerade personer: Tamara Mikhailovna Kostina (Tamara Michailovna Kostina) (mor); Leonid Alekseevich Kostin (Leonid Aleksejevitj Kostin) (far)

Nationalitet: ryss

Kön: man

Andrej Leonidovitj Kostin är ordförande för Vneshtorgbank (VTB) – en av de ledande statsägda bankerna i Ryssland – och en ledamot i det politiska partiet ”Enade Rysslands” högsta råd.

Han har gjort offentliga uttalanden i vilka han stöder annekteringen av Krim och uppmuntrar ryska medborgare att semestra på Krim. Han har också samröre med och äger enligt medierapporter en vinanläggning och ett lyxhotell på Krim.

Han stöder därför åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet och gynnas av annekteringen av Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV (Igor SJUVALOV)

(Игорь Иванович Шувалов)

Födelsedatum: 4.1.1967

Födelseort: Bilibino, Ryska federationen

Kön: man

Igor Ivanovitj Sjuvalov är ordförande för State Development Corporation VEB.RF och ledamot i Eurasiska ekonomiska kommissionens råd. Han var tidigare Rysslands förste vice premiärminister. I denna egenskap gjorde han uttalanden om att Ryssland skulle ändra budgetreglerna för att återspegla ytterligare två miljoner invånare efter Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

Han stöder därför åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN (Margarita SIMONJAN)

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Födelsedatum: 6.4.1980

Födelseort: Krasnodar, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Chefredaktör för det engelskspråkiga nyhetsbolaget RT (Russia Today)

Associerade personer: Dmitry Konstantinovich KISELYOV (Dmitrij Konstantinovitj KISELJOV)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Margarita Simonjan är en central person inom regeringens propagandaverksamhet. Hon är även chefredaktör för det engelskspråkiga nyhetsbolaget RT (Russia Today) I sin befattning har hon främjat en positiv inställning till annekteringen av Krim och separatisternas handlingar i Donbass.

Hon har därför stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA (Maria ZACHAROVA)

(Мария Владимировна Захарова)

Födelsedatum: 24.12.1975

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Direktör för informations- och pressavdelningen vid Ryska federationens utrikesministerium.

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Maria Zacharova är direktör för informations- och pressavdelningen vid Ryska federationens utrikesministerium. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet har hon aktivt stött utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Hon har därför stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Vladimir Rudolfovitj SOLOVJOV)

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Födelsedatum: 20.10.1963

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Propagandist och tv-/radiojournalist

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Solovjov är en propagandist och presentatör vid kanalerna Russia-1 och Rossia 24. Han har fått medalj (Aleksandr Nevskij-orden) för ”hög grad av professionalism och objektivitet vid rapporteringen av händelserna i Republiken Krim”.

Solovjov är känd för sin extremt fientliga hållning till Ukraina och sitt lovprisande av Rysslands regering.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Födelsedatum: 1989 (eventuellt)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Konstantin Knyrik är en prorysk aktivist som driver MediaGroup News Front Ltd, vilket är en nyhetswebbplats som är registrerad på den olagligen annekterade Krimhalvön. Han är chef för Krimavdelningen inom Rodinapartiet, som är ett regeringsvänligt parti i Ryssland.

Konstantin Knyrik har fått medalj ”för Krims återbördande”.

Han har därför aktivt stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Aleksej Konstantinovitj PUSJKOV)

(Алексей Константинович Пушков)

Födelsedatum: 10.8.1954

Födelseort: Beijing (Peking), Kina

Nationalitet: ryss

Tfn och fax: 8 (495) 697-58-69

Adress till receptionskontoret i Ryska federationen: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Tfn och fax till receptionskontoret i Ryska federationen: (342) 253-66-01

Kön: man

Aleksej Konstantinovitj Pusjkov är senator från territoriet Perm, ledamot av det styrande politiska partiet Enade Ryssland och ordförande för kommissionen för informationspolitik. Han har gjort flera uttalanden till stöd för annekteringen av Krimhalvön och framställt den som fait accompli.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY (Pjotr TOLSTOJ)

(alias Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Födelsedatum: 20.6.1969

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Rysk journalist, producent, presentatör och politiker. Vice ordförande för statsduman sedan 2016 och biträdande ordförande för Europarådets parlamentariska församling sedan den 28 januari 2020.

Nationalitet: ryss

Kön: man

Pjotr Tolstoj är ledamot av statsduman och chef för den ryska delegationen vid Europarådets parlamentariska församling. Han är även tv-värd för ”Vremja Pokazjet”. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet tar han ofta ställning för annekteringen av Krim.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

▼M48

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Födelsedatum: 26.6.1944

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Födelsedatum: 22.3.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Födelsedatum: 10.8.1948

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Födelsedatum: 12.9.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Födelsedatum: 30.10.1948

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Födelsedatum: 1.9.1956

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Födelsedatum: 12.5.1980

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Födelsedatum: 1.1.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Födelsedatum: 26.9.1947

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Födelsedatum: 12.2.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Födelsedatum: 18.1.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Födelsedatum: 28.12.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Födelsedatum: 19.11.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Födelsedatum: 1.6.1955

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Födelsedatum: 7.1.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Födelsedatum: 11.3.1949

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Födelsedatum: 31.1.1956

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Födelsedatum: 8.8.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Födelsedatum: 2.11.1953

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Födelsedatum: 31.12.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Födelsedatum: 21.3.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Födelsedatum: 2.9.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Födelsedatum: 8.12.1957

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Födelsedatum: 22.7.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Födelsedatum: 27.1.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Födelsedatum: 17.1.1957

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Födelsedatum: 7.5.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

262.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Födelsedatum: 25.2.1987

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Födelsedatum: 24.12.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Födelsedatum: 10.11.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Födelsedatum: 4.7.1951

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Födelsedatum: 5.1.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Födelsedatum: 28.3.1958

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Födelsedatum: 28.2.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Födelsedatum: 23.2.1950

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Födelsedatum 6.3.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Födelsedatum: 26.12.1955

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Födelsedatum: 26.11.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Födelsedatum: 8.5.1956

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Födelsedatum: 5.10.1958

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Födelsedatum: 22.9.1987

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Födelsedatum: 9.2.1959

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Födelsedatum: 22.9.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Födelsedatum: 9.10.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Födelsedatum: 12.10.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Födelsedatum: 13.5.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Födelsedatum: 4.9.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Födelsedatum: 10.2.1952

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Födelsedatum: 20.9.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Födelsedatum: 5.9.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Födelsedatum: 20.3.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Födelsedatum: 19.2.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Födelsedatum: 27.6.1995

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Födelsedatum: 25.6.1991

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Födelsedatum: 19.9.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Födelsedatum: 22.5.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Födelsedatum: 5.9.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Födelsedatum: 4.9.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Födelsedatum: 28.4.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Födelsedatum: 4.10.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Födelsedatum: 1.10.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Födelsedatum: 14.2.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Födelsedatum: 8.11.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Födelsedatum: 10.6.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Födelsedatum: 26.3.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Födelsedatum: 17.4.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Födelsedatum: 30.3.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Födelsedatum: 30.6.1962

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Födelsedatum: 9.5.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Födelsedatum: 23.3.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Födelsedatum: 1.1.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Födelsedatum: 30.6.1955

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Födelsedatum: 24.9.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Födelsedatum: 6.9.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Födelsedatum: 2.10.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Födelsedatum: 23.7.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Födelsedatum: 7.4.1962

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Födelsedatum: 29.5.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Födelsedatum: 4.9.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Födelsedatum: 18.3.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Födelsedatum: 8.5.1962

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Födelsedatum: 3.8.1946

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Födelsedatum: 28.11.1957

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Födelsedatum: 8.3.1986

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Födelsedatum: 9.12.1952

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Födelsedatum: 12.11.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Födelsedatum: 20.9.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Födelsedatum: 5.3.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Födelsedatum: 14.12.1988

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Födelsedatum: 26.6.1947

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Födelsedatum: 23.8.1943

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Födelsedatum: 3.7.1962

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Födelsedatum: 7.5.1985

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Födelsedatum: 4.4.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Födelsedatum: 12.5.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Födelsedatum: 16.3.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Födelsedatum: 6.6.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Födelsedatum: 17.2.1958

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Födelsedatum: 20.12.1955

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Födelsedatum: 12.5.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Födelsedatum: 21.8.1987

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Födelsedatum: 24.5.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Födelsedatum: 16.3.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Födelsedatum: 27.8.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Födelsedatum: 30.1.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Födelsedatum: 28.7.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Födelsedatum: 13.1.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Födelsedatum: 6.1.1959

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Födelsedatum: 10.12.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Födelsedatum: 11.8.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Födelsedatum: 24.5.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Födelsedatum: 2.11.1959

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Födelsedatum: 26.4.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Födelsedatum: 20.4.1958

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Födelsedatum: 31.7.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Födelsedatum: 11.5.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Födelsedatum: 17.2.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Födelsedatum: 3.7.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Födelsedatum: 3.1.1952

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Födelsedatum: 18.10.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Födelsedatum: 1.3.1984

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Födelsedatum: 1.5.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

Födelsedatum: 20.11.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

Födelsedatum: 20.12.1979

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

Födelsedatum: 14.5.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

Födelsedatum: 25.8.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

Födelsedatum: 11.1.1980

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

Födelsedatum: 21.11.1947

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

Födelsedatum: 20.7.1979

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

Födelsedatum: 4.5.1985

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

Födelsedatum: 12.12.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

Födelsedatum: 3.1.1989

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

Födelsedatum: 1.5.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

Födelsedatum: 17.12.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

Födelsedatum: 9.9.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

Födelsedatum: 20.6.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

Födelsedatum: 30.1.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

Födelsedatum: 17.5.1952

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

Födelsedatum: 21.11.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

Födelsedatum: 19.6.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

Födelsedatum: 26.7.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

Födelsedatum: 19.7.1949

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

Födelsedatum: 17.9.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

Födelsedatum: 2.8.1954

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

Födelsedatum: 22.2.1988

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

Födelsedatum: 21.10.1988

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

Födelsedatum: 5.11.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

Födelsedatum: 13.3.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

Födelsedatum: 20.9.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

Födelsedatum: 14.9.1979

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

Födelsedatum: 25.10.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

Födelsedatum: 25.5.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

Födelsedatum: 28.6.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

Födelsedatum: 29.3.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

Födelsedatum: 16.8.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

Födelsedatum: 19.8.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

Födelsedatum: 29.11.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

Födelsedatum: 23.2.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

Födelsedatum: 14.5.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

Födelsedatum: 5.9.1990

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

Födelsedatum: 16.12.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

Födelsedatum: 28.2.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

Födelsedatum: 10.12.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

Födelsedatum: 18.08.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

Födelsedatum: 13.12.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

Födelsedatum: 3.3.1985

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

Födelsedatum: 13.8.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

Födelsedatum: 31.1.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

Födelsedatum: 25.1.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

Födelsedatum: 30.6.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

Födelsedatum: 1.8.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

Födelsedatum: 9.7.1987

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

Födelsedatum: 1.1.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

Födelsedatum: 12.8.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

Födelsedatum: 16.6.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

Födelsedatum: 16.8.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

Födelsedatum: 7.12.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Födelsedatum: 9.7.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

Födelsedatum: 18.8.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

Födelsedatum: 4.4.1990

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

Födelsedatum: 9.9.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

Födelsedatum: 10.6.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

Födelsedatum: 17.8.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

Födelsedatum: 25.7.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

Födelsedatum: 8.5.1945

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

Födelsedatum: 24.1.1980

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

Födelsedatum: 25.11.1959

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

Födelsedatum: 24.3.1974

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

Födelsedatum: 20.3.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

Födelsedatum: 26.5.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

Födelsedatum: 18.8.1981

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

Födelsedatum: 10.11.1988

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

Födelsedatum: 8.5.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

Födelsedatum: 7.4.1950

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

Födelsedatum: 14.9.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

Födelsedatum: 21.8.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

Födelsedatum: 13.2.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

Födelsedatum: 9.1.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

Födelsedatum: 26.9.1955

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

Födelsedatum: 25.11.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

Födelsedatum: 8.6.1981

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

Födelsedatum: 24.7.1985

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

Födelsedatum: 28.12.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

Födelsedatum: 8.6.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

Födelsedatum: 13.2.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

Födelsedatum: 31.7.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

Födelsedatum: 29.8.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

Födelsedatum: 26.12.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

Födelsedatum: 5.8.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

Födelsedatum: 12.2.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

Födelsedatum: 26.9.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

Födelsedatum: 29.4.1980

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

Födelsedatum: 10.8.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

Födelsedatum: 3.9.1962

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

Födelsedatum: 19.7.1979

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

Födelsedatum: 16.2.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

Födelsedatum: 26.5.1983

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

Födelsedatum: 21.10.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

Födelsedatum: 13.1.1984

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

Födelsedatum: 22.12.1982

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

Födelsedatum: 13.1.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

Födelsedatum: 16.10.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

Födelsedatum: 13.8.1954

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

Födelsedatum: 27.9.1960

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

Födelsedatum: 11.5.1954

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

Födelsedatum: 10.8.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

Födelsedatum: 8.3.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

Födelsedatum: 18.8.1965

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

Födelsedatum: 10.6.1952

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

Födelsedatum: 10.3.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

Födelsedatum: 1.3.1990

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

Födelsedatum: 1.11.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

Födelsedatum: 22.4.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

Födelsedatum: 7.8.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

Födelsedatum: 10.2.1948

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

Födelsedatum: 4.4.1940

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

Födelsedatum: 31.3.1973

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

Födelsedatum: 20.2.1961

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

Födelsedatum: 5.6.1966

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

Födelsedatum: 10.2.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

Födelsedatum: 24.11.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

Födelsedatum: 23.5.1987

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

Födelsedatum: 22.7.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

Födelsedatum: 1.5.1953

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

Födelsedatum: 15.10.1968

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

Födelsedatum: 11.12.1970

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

Födelsedatum: 20.5.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

Födelsedatum: 9.10.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

Födelsedatum: 1.10.1964

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

Födelsedatum: 5.12.1977

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

Födelsedatum: 3.5.1972

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

Födelsedatum: 4.4.1949

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

Födelsedatum: 2.1.1958

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

Födelsedatum: 30.9.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

Födelsedatum: 4.1.1971

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

Födelsedatum: 23.5.1951

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

Födelsedatum: 9.11.1963

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

Födelsedatum: 6.12.1976

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

Födelsedatum: 4.10.1951

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

Födelsedatum: 4.5.1967

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

Födelsedatum: 9.7.1956

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

Födelsedatum: 31.3.1978

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

Födelsedatum: 18.11.1975

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

Födelsedatum: 26.2.1969

Ledamot av statsduman som röstade för resolution nr 58243-8 ”Om Ryska federationens federala församlings statsdumas framställan ’Till Ryska federationens president V.V. Putin om behovet att erkänna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk’” och därigenom stödde och genomförde åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.