EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:084:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 84, 26 mars 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 84
fyrtionde årgången
26 mars 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EKSG, EG, EURATOM) nr 542/97 av den 13 mars 1997 om tillämpliga korrigeringskoefficienter från och med den 1 juli 1996 för lön till Europeiska gemenskapens tjänstemän stationerade i tredje land

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 543/97 av den 17 mars 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 544/97 av den 25 mars 1997 om införandet av ursprungsintyg för vitlök som importeras från vissa tredje länder

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 545/97 av den 25 mars 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2368/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 546/97 av den 25 mars 1997 om ändring av förordning (EG) nr 414/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 547/97 av den 25 mars 1997 om ändring av exportbidrag för nötkött

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 548/97 av den 25 mars 1997 om avvisande av ansökningar om exportlicens för produkter inom nötköttssektorn

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 549/97 av den 25 mars 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare

22

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/197/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 mars 1997 om ändring av beslut 94/446/EG om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder (1)

32

  

97/198/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 1997 om fastställande av djurhälsokrav och veterinärintyg för import av bearbetat animaliskt protein från vissa tredje länder som använder alternativa värmebehandlingssystem och om ändring av kommissionens beslut 94/344/EG (1)

36

  

97/199/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 1997 om fastställande av djurhälso-krav och veterinärintyg för import av sällskapsdjurfoder i hermetiskt tillslutna behållare från vissa tredje länder som använder alternativa värmebehandlingssystem och om ändring av kommissionens beslut 94/309/EG (1)

44

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top