EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:049:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 49, 28 februari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 49
trettionionde årgången
28 februari 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 344/96 av den 26 februari 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 345/96 av den 27 februari 1996 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1808/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter för vissa jordbruks-, industri- och fiskeprodukter och om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 346/96 av den 27 februari 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1502/95 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåret 1995/96 för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importpålagorna inom spannmålssektorn

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 347/96 av den 27 februari 1996 om upprättandet av ett system för snabb rapportering vid övergång till fri omsättning av lax inom Europeiska gemenskapen (1)

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 348/96 av den 27 februari 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/96 av den 27 februari 1996 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker med förutfastställelse av exportbidraget

11

 

*

Kommissionens direktiv 96/4/EG av den 16 februari 1996 om ändring av direktiv 91/321/EEG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1)

12

 

*

Kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (1)

17

 

*

Kommissionens direktiv 96/6/EG av den 16 februari 1996 om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1)

29

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare

  

96/172/EG:

 
 

*

Beslut nr 160 av den 28 november 1995 om tillämpningsområdet för artikel 71.1 b ii i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 beträffande rätten till förmåner vid arbetslöshet för andra arbetstagare än gränsarbetare vilka under sin senaste anställning var bosatta inom en annan medlemsstats territorium än den behöriga statens

31

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Rådets förordning (EG) nr 3060/95 av den 22 december 1995 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

34

 

*

Rättelse#Rådets förordning (EG) nr 3061/95 av den 22 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 992/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapens tullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge

34

 

*

Rättelse#96/138/EKSG: Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 29 januari 1996 om vissa bestämmelser tillämpliga på Kazakstan vad gäller handeln med vissa stålprodukter som omfattas av EKSG-fördragen

35

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top