Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:017:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 17, 22 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 17
42 årgången
22 januari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 128/1999/EG av den 14 december 1998 om samordnat införande av ett system för mobil och trådlös telekommunikation (UMTS) av tredje generationen inom gemenskapen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 129/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 130/1999 av den 21 januari 1999 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 1999 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern kan godkännas 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 131/1999 av den 21 januari 1999 om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2249/98 rörande införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 132/1999 av den 21 januari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2630/97 beträffande miniminivån på de kontroller som skall utföras inom systemet för identifiering och registrering av nötkreatur (1) 20
Kommissionens förordning (EG) nr 133/1999 av den 21 januari 1999 om utfärdande av exportlicens för vin 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 134/1999 av den 21 januari 1999 om ändring av förordningarna (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött och (EEG) nr 139/81 om villkoren för hänförande av vissa typer av fryst nötkött till undernummer 0202 30 50 i Kombinerade nomenklaturen 22
Kommissionens förordning (EG) nr 135/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 1999 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1374/98 24
Kommissionens förordning (EG) nr 136/1999 av den 21 januari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 26
Kommissionens förordning (EG) nr 137/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 28
Kommissionens förordning (EG) nr 138/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 30
Kommissionens förordning (EG) nr 139/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av den sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 32
Kommissionens förordning (EG) nr 140/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2849/98 33
Kommissionens förordning (EG) nr 141/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2852/98 34
Kommissionens förordning (EG) nr 142/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 35
Kommissionens förordning (EG) nr 143/1999 av den 21 januari 1999 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 36
Kommissionens förordning (EG) nr 144/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 37
Kommissionens förordning (EG) nr 145/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 38
Kommissionens förordning (EG) nr 146/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 39
Kommissionens förordning (EG) nr 147/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 40
Kommissionens förordning (EG) nr 148/1999 av den 21 januari 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 42

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/51/EC
*Rådets beslut av den 21 december 1998 om främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning 45
Kommissionen
1999/52/EC
*Kommissionens beslut av den 8 januari 1999 om ändring av beslut 97/252/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion [delgivet med nr K(1998) 4540] (1) 51
1999/53/EC
*Kommissionens beslut av den 8 januari 1999 om ändring av beslut 98/587/EG om finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet [delgivet med nr K(1998) 4544] 54
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top