Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1393

Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2001 av den 9 juli 2001 om undantag för vissa regioner i Frankrike från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor när det gäller arealuttag

OJ L 187, 10.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1393/oj

32001R1393

Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2001 av den 9 juli 2001 om undantag för vissa regioner i Frankrike från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor när det gäller arealuttag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 10/07/2001 s. 0029 - 0030


Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2001

av den 9 juli 2001

om undantag för vissa regioner i Frankrike från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor när det gäller arealuttag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1038/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1157/2001(4), fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller villkoren för beviljande av arealstöd och särskilt då för arealuttag.

(2) Enligt artikel 19.2 och 19.3 i förordning (EG) nr 2316/1999 måste uttagen mark tas ur bruk under en period som börjar senast den 15 januari och slutar tidigast den 31 augusti och den uttagna arealen får inte, om inte annat föreskrivits, användas för jordbruksproduktion eller i vinstgivande syften. Översvämningarna i vissa regioner av Frankrike under april och maj 2001 påverkade fodertillgången och medförde stora ekonomiska förluster för producenterna, eftersom de tvingades sälja sina besättningar om den gängse foderförsörjningen inte var tryggad. Därför finns det anledning att försöka hitta tillfälliga lösningar genom att tillåta utnyttjande av uttagna arealer av vissa jordbruksgrödor, i fall som kan motiveras i enlighet med objektiva kriterier och på villkor att minst 27 % av de arealer som använts för foderväxter blivit översvämmade, samtidigt som det bör föreskrivas åtgärder för att säkerställa att dessa arealer inte utnyttjas i vinstgivande syfte.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom undantag från artikel 19.2 och 19.3 i förordning (EG) nr 2316/1999 får under regleringsåret 2001/2002 sådana arealer som har deklarerats som uttagsarealer användas för odling av foder, i fall som kan motiveras i enlighet med objektiva kriterier och på villkor att minst 27 % av de arealer som använts för foderväxter vid det berörda jordbruksföretaget har blivit översvämmade.

2. Frankrike skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa arealer inte utnyttjas i vinstgivande syfte och särskilt skall skördarna från de aktuella områdena uteslutas från den stödordning för torkat foder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 603/95(5).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 15 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 16.

(3) EGT L 280, 30.10.1999, s. 43.

(4) EGT L 157, 14.6.2001, s. 8.

(5) EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.

BILAGA

FRANKRIKE

Departementen

Loire-Atlantique

Calvados

Maine-et-Loire

Haute-Saône

Indre

Mayenne

Indre-et-Loire

Côte-d'Or

Aisne

Somme

Pas-de-Calais

Loir-et-Cher

Morbihan

Nord

Cher

Charente-Maritime

Sarthe

Vendée

Eure

Nièvre

Val-d'Oise

Yonne

Seine-Maritime

Rhône

Yvelines

Saône-et-Loire

Oise

Ille-et-Vilaine

Top