Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) Text av betydelse för EES

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 216/32


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 216/12

1.

Kommissionen mottog den 14 juli 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Ashland Inc (Ashland, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget International Specialty Products Inc (ISP, Förenta staterna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Ashland: Tillverkning och leverans av kompositpolymerer, bindemedel, behandlingar för process- och bruksvatten, cellulosaetrar, smörjmedel samt kemikalier för motorfordon,

ISP: Tillverkning och leverans av specialkemikalier för konsumenter och för marknader inom industrin inklusive produkter för egenvård, läkemedel och näring, drycker, hemvård, beläggningar och lim, energi, jordbruk, plast och däck.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


Top