Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:245:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 245, 26 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 245

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
26 september 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 245/01

Eurons växelkurs

1

2008/C 245/02

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på sjöfartstjänster (1)

2

2008/C 245/03

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 augusti 2008(Offentliggörande i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 )

15

2008/C 245/04

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 augusti 2008(Beslut fattade i enlighet med artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG )

21


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 245/05

Inbjudan till intresseanmälan för uppdrag som ledamot i de vetenskapliga kommittéerna i den rådgivande strukturen för vetenskaplig riskbedömning och upptagning i en databas över experter

23

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 245/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5251 – System Capital Management-Energies/Metinvest) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

26

2008/C 245/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5178 – OEP/Pfleiderer – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

27


 

Rättelser

2008/C 245/08

Rättelse till meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Italiens ändring av bestämmelserna om allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik på sträckan Pantelleria–Trapani (EUT C 230, 9.9.2008)

28


 

2008/C 245/09

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top