EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 31, 07 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 31

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
7 februari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 031/01

Meddelande från kommissionen om bedömningskriterier för statligt stöd i kommissionens meddelande om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (filmmeddelandet) av den 26 september 2001 (1)

1

2009/C 031/02

Inledning av förfarande (Ärende COMP/M.5262 – Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

2

2009/C 031/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5168 – EADS/SSTL) (1)

3

2009/C 031/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5420 – Kyocera Mita/Triumph-Adler) (1)

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 031/05

Eurons växelkurs

4

2009/C 031/06

Ny nationell sida på euromynt som ska sättas i omlopp

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 031/07

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

6

2009/C 031/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

10

2009/C 031/09

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (1)

14


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2009/C 031/10

Inbjudan att lämna in förslag 2009 – Förberedande åtgärd MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 – Utveckling, distribution, marknadsföring och yrkesutbildning – Inbjudan att lämna förslag – EACEA/36/08 – Stöd till nätverk och rörlighet bland studenter och lärare i Europa

17

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 031/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5475 – Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

19

2009/C 031/13

Meddelande från ministeriet för ekonomiska frågor i Konungariket Nederländerna avseende artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

20


 

2009/C 031/14

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top