EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1587

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1587 av den 24 september 2019 om förbud mot införsel till unionen av exemplar av vissa arter av vilda djur och växter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av vilda växter genom kontroll av handeln med dem

C/2019/6750

OJ L 248, 27.9.2019, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1587/oj

27.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1587

av den 24 september 2019

om förbud mot införsel till unionen av exemplar av vissa arter av vilda djur och växter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av vilda växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 4.6 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med förordning (EG) nr 338/97 är att skydda arter av vilda djur och växter och garantera att de bevaras genom att reglera handeln med de djurarter och växtarter som finns förtecknade i förordningens bilagor. Kommissionen får genomföra den förordningen genom att införa restriktioner för införsel av exemplar av vissa arter till unionen.

(2)

Den nu gällande förteckningen över arter för vilka införsel till unionen är förbjuden fastställdes i oktober 2017 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1915 (2).

(3)

Med beaktande av relevanta rekommendationer som lämnades av Cites ständiga kommitté vid dess 69:e och 70:e möten (3), och på grundval av rapporter som utarbetats för EU:s grupp för vetenskapliga undersökningar (4), har gruppen kommit fram till att bevarandestatusen för ytterligare vissa arter som är förtecknade i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 skulle äventyras allvarligt om införsel av dessa till unionen från vissa ursprungsländer inte förbjuds (5). Införsel av exemplar av följande arter till unionen bör därför förbjudas:

Pericopsis elata från Elfenbenskusten.

Prunus africana från Ekvatorialguinea.

(4)

Vidare, med beaktande av Sydsudans utbrytning från Sudan den 9 juli 2011 och landets erkännande som en ny medlemsstat av FN:s generalförsamling den 14 juli 2011 och för att bibehålla de bestämmelser som gällde för den tidigare staten, bör även införsel av exemplar av följande art till unionen vara förbjuden:

Torgos tracheliotus från Sydsudan.

(5)

Med beaktande av ytterligare rekommendationer som lämnades av Cites ständiga kommitté vid dess 69:e och 70:e möten, och även på grundval av rapporter som utarbetats för gruppen för vetenskapliga undersökningar (6), har gruppen dessutom kommit fram till att förbudet mot införsel till unionen inte längre behövs för exemplar av följande arter:

Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. och Zamiaceae spp. från Moçambique.

Balearica regulorum och Agapornis fischeri från Tanzania.

Poicephalus fuscicollis från Mali.

Phelsuma breviceps och Phelsuma standingi från Madagaskar.

Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis, Cuora galbinifrons, Heosemys annandalii och Heosemys grandis från Laos.

Stigmochelys pardalis från Demokratiska republiken Kongo.

Hippocampus kuda från Vietnam.

Pandinus roeseli (7) från Benin, Ghana och Togo.

Acanthastrea hemprichii, Favites halicora och Platygyra sinensis från Tonga.

(6)

Gruppen för vetenskapliga undersökningar har dessutom på grundval av senaste tillgängliga information om nomenklatur kommit fram till att namnet på underarten Ovis vignei bochariensis bör ändras till Ovis aries cycloceros. Denna ändring av nomenklaturen påverkar inte räckvidden för det upphävande som redan är i kraft.

(7)

Gruppen för vetenskapliga undersökningar har slutligen, på grundval av senaste tillgängliga information, kommit fram till att förbudet mot införsel till unionen av exemplar av familjen Cycadaceae från Moçambique bör ändras så att det endast gäller exemplar av arten Cycas taouarsii i den familjen.

(8)

Med hänsyn till slutsatserna från gruppen för vetenskapliga undersökningar och – när det gäller de kombinationer av arter/länder som avses i skäl 3 – efter samråd med berörda ursprungsländer inom ramen för Cites ständiga kommitté, bör förteckningen över arter för vilka införsel till unionen är förbjuden uppdateras och genomförandeförordning (EU) 2017/1915 bör av tydlighetsskäl ersättas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter, inrättad enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förbjuds införsel till unionen av exemplar av de arter av vilda djur och växter som anges i bilagan till denna förordning från de ursprungsländer som anges i denna.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2017/1915 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda genomförandeförordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1915 av den 19 oktober 2017 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 271, 20.10.2017, s. 7).

(3)  Implementation of Resolution Conf. 12.8 (Rev. CoP17) on Review of Significant Trade in specimens of Appendix-II species – Recommendations of the Standing Committee, Geneva, 6 May 2019, finns på https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf

(4)  Teknisk rapport nr 79/4/2/1 från maj 2017 om ändringar till yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar: innehåller en översikt över yttranden för arter i bilaga A som tagits i naturen och yttranden för före detta länder/territorier. Teknisk rapport nr 80/4/2/2 från augusti 2017 om översynen av Cites-listade underarter av Ovis Uzbekistan: utvärdering av EU:s importstopp för Ovis vignei bochariensis. Teknisk rapport nr 82/4/2/2 från januari 2018 om jämförelse av EU:s beslut och beslut som utformades vid det 69:e mötet inom Cites ständiga kommitté, inom ramen för översynen av betydande handel. Teknisk rapport nr 85/4/2/3 från november 2018 om jämförelse av EU:s beslut och beslut som utformades vid det 70:e mötet inom Cites ständiga kommitté.

(5)  Sammanfattningar från möten inom gruppen för vetenskapliga undersökningar finns på https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866

(6)  Teknisk rapport nr 82/4/2/2 från januari 2018 om jämförelse av EU:s beslut och beslut som utformades vid det 69:e mötet inom Cites ständiga kommitté, inom ramen för översynen av betydande handel. Teknisk rapport nr 85/4/2/3 från november 2018 om jämförelse av EU:s beslut och beslut som utformades vid det 70:e mötet inom Cites ständiga kommitté.

(7)  Upphävandet gällde ursprungligen Pandinus imperator, från vilken Pandinus roeseli urskildes 2017, efter taxonomiska ändringar som antogs vid det 17:e mötet i partskonferensen för Cites.


BILAGA

(1)   

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som inte får föras in till unionen:

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, led

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Vilda

Jakttroféer

Uzbekistan

a

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Vilda

Jakttroféer

Vitryssland, Mongoliet, Tadzjikistan, Turkiet

a

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Vilda

Jakttroféer

Kanada (British Columbia), Kazakstan

a

Ursus thibetanus

Vilda

Jakttroféer

Ryssland

a

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Vilda

Jakttroféer

Kamerun

a

(2)   

Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som inte får föras in till unionen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, led

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis aries cycloceros

Vilda

Alla

Uzbekistan

b

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Vilda

Alla

Uzbekistan

b

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Vilda

Alla

Ryssland

b

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Vilda

Alla

Etiopien

b

Profelis aurata

Vilda

Alla

Tanzania

b

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Vilda

Alla

Grönland

b

PRIMATES

 

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Macaca fascicularis

Vilda

Alla

Laos

b

Piliocolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilda

Alla

Guinea

b

Pitheciidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Vilda

Alla

Guyana

b

AVES

 

 

 

 

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Vilda

Alla

Tanzania

b

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Vilda

Alla

Guinea

b

Accipiter melanoleucus

Vilda

Alla

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Aquila rapax

Vilda

Alla

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Vilda

Alla

Guinea

b

Gyps africanus

Vilda

Alla

Guinea

b

Gyps bengalensis

Vilda

Alla

Afghanistan, Indien

b

Gyps indicus

Vilda

Alla

Afghanistan, Indien

b

Gyps rueppellii

Vilda

Alla

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Vilda

Alla

Indien

b

Hieraaetus ayresii

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b

Lophaetus occipitalis

Vilda

Alla

Guinea

b

Macheiramphus alcinus

Vilda

Alla

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Tanzania, Togo

b

Spizaetus africanus

Vilda

Alla

Guinea

b

Stephanoaetus coronatus

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea, Tanzania, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Vilda

Alla

Tanzania

b

Torgos tracheliotus

Vilda

Alla

Kamerun, Sydsudan, Sudan, Tanzania

b

Trigonoceps occipitalis

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Vilda

Alla

Guinea

b

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Tanzania, Togo

b

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Vilda

Alla

Guinea, Mali, Sydsudan, Sudan

b

Balearica regulorum

Vilda

Alla

Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Vilda

Alla

Tanzania

b

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis pullarius

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Mali, Togo

b

Coracopsis vasa

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Deroptyus accipitrinus

Vilda

Alla

Surinam

b

Poicephalus fuscicollis

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Togo

b

Poicephalus gulielmi

Vilda

Alla

Kamerun, Kongo, Guinea

b

Pyrrhura caeruleiceps

Vilda

Alla

Colombia

b

Pyrrhura pfrimeri

Vilda

Alla

Brasilien

b

Pyrrhura subandina

Vilda

Alla

Colombia

b

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo lacteus

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo poensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Glaucidium capense

Vilda

Alla

Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea

b

Ptilopsis leucotis

Vilda

Alla

Guinea

b

Scotopelia bouvieri

Vilda

Alla

Kamerun

b

Scotopelia peli

Vilda

Alla

Guinea

b

REPTILIA

 

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Vilda

Alla

Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Vilda

Alla

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Chamaeleo africanus

Vilda

Alla

Niger

b

Chamaeleo gracilis

Vilda

Alla

Benin, Ghana

b

 

Uppfödda

Alla

Benin

b

Chamaeleo senegalensis

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b

 

Uppfödda

Längd från nos till kloak över 6 cm

Benin, Togo

b

Furcifer labordi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Kinyongia fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Kinyongia tavetana

Vilda

Alla

Tanzania

b

Trioceros camerunensis

Vilda

Alla

Kamerun

b

Trioceros deremensis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Trioceros feae

Vilda

Alla

Ekvatorialguinea

b

Trioceros fuelleborni

Vilda

Alla

Tanzania

b

Trioceros montium

Vilda

Alla

Kamerun

b

Trioceros perreti

Vilda

Alla

Kamerun

b

Trioceros quadricornis

Vilda

Alla

Kamerun

b

Trioceros serratus

Vilda

Alla

Kamerun

b

Trioceros werneri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Trioceros wiedersheimi

Vilda

Alla

Kamerun

b

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus rhodesianus

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus tropidosternum

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus vittifer

Vilda

Alla

Moçambique

b

Smaug mossambicus

Vilda

Alla

Moçambique

b

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma borai

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma gouldi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma hoeschi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma ravenalla

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Varanus beccarii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus dumerilii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b

 

Uppfödda

Över 35 cm totallängd

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b

 

Uppfödda

Över 35 cm totallängd

Benin

b

 

Uppfödda

Alla

Togo

b

Varanus ornatus

Vilda

Alla

Togo

b

 

Uppfödda

Alla

Togo

b

Varanus salvadorii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus spinulosus

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Calabaria reinhardtii

Vilda

Alla

Togo

b

 

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Candoia carinata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Morelia boeleni

Vilda

Alla

Indonesien

b

Python bivittatus

Vilda

Alla

Kina

b

Python molurus

Vilda

Alla

Kina

b

Python regius

Vilda

Alla

Benin, Guinea

b

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Alla

Levande

Alla

d

Geoemydidae

 

 

 

 

Cuora amboinensis

Vilda

Alla

Indonesien, Malaysia

b

Cuora bourreti

Vilda

Alla

Laos

b

Cuora galbinifrons

Vilda

Alla

Kina

b

Heosemys spinosa

Vilda

Alla

Indonesien

b

Leucocephalon yuwonoi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Malayemys subtrijuga

Vilda

Alla

Indonesien

b

Notochelys platynota

Vilda

Alla

Indonesien

b

Siebenrockiella crassicollis

Vilda

Alla

Indonesien

b

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Vilda

Alla

Guyana

b

Podocnemis unifilis

Vilda

Alla

Surinam

b

Testudinidae

 

 

 

 

Centrochelys sulcata

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Indotestudo forstenii

Vilda

Alla

Alla

b

Indotestudo travancorica

Vilda

Alla

Alla

b

Kinixys erosa

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Togo

b

Kinixys homeana

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b

 

Uppfödda

Alla

Benin

b

 

Uppfödda

Över 8 cm rak ryggsköldslängd

Togo

b

Kinixys nogueyi

Vilda

Alla

Benin, Ghana

b

 

Uppfödda

Över 5 cm rak ryggsköldslängd

Benin

b

Kinixys spekii

Vilda

Alla

Moçambique

b

Kinixys zombensis

Vilda

Alla

Moçambique

b

Manouria emys

Vilda

Alla

Indonesien

b

Manouria impressa

Vilda

Alla

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Vilda

Alla

Uganda

b

Testudo horsfieldii

Vilda

Alla

Kazakstan

b

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Vilda

Alla

Indonesien

b

Pelochelys cantorii

Vilda

Alla

Indonesien

b

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Vilda

Alla

Kamerun

b

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Vilda

Alla

Peru

b

Ranitomeya variabilis

Vilda

Alla

Peru

b

Ranitomeya ventrimaculata

Vilda

Alla

Peru

b

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

ACTINOPTERI

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Vilda

Alla

Indonesien

b

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus algiricus

Vilda

Alla

Guinea, Senegal

b

Hippocampus barbouri

Vilda

Alla

Indonesien

b

Hippocampus comes

Vilda

Alla

Indonesien

b

Hippocampus erectus

Vilda

Alla

Brasilien

b

Hippocampus histrix

Vilda

Alla

Indonesien

b

Hippocampus kelloggi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Hippocampus kuda

Vilda

Alla

Kina, Indonesien

b

Hippocampus spinosissimus

Vilda

Alla

Indonesien

b

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b

 

Uppfödda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b

Insecta

 

 

 

 

Lepidoptera

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera priamus

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

 

Uppfödda

Alla

Salomonöarna

b

Ornithoptera victoriae

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

 

Uppfödda

Alla

Salomonöarna

b

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Vilda

Alla

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Vilda

Alla

Fiji, Palau, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Vilda

Alla

Marshallöarna, Salomonöarna, Tonga, Vietnam

b

Tridacna maxima

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Marshallöarna, Mikronesien, Moçambique, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna noae

Vilda

Alla

Fiji, Mikronesien, Salomonöarna, Vanuatu

b

Tridacna rosewateri

Vilda

Alla

Moçambique

b

Tridacna squamosa

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Moçambique, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Vilda

Alla

Tonga

b

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Vilda

Alla

Grenada, Haiti

b

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Vilda

Alla

Ghana

b

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Vilda

Alla

Haiti

b

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Euphyllia divisa

Vilda

Levande korall utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia fimbriata

Vilda

Levande korall utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia paraancora

Vilda

Levande korall utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia paradivisa

Vilda

Levande korall utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia yaeyamaensis

Vilda

Levande korall utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Plerogyra discus

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Mussidae

 

 

 

 

Blastomussa merleti

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Scolymia spp.

Vilda

Alla

Tonga

b

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Vilda

Alla

Fiji

b

FLORA

 

 

 

 

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycas thouarsii

Vilda

Alla

Moçambique

b

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia fianarantsoae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodioides

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-marnierae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Leguminosae

 

 

 

 

Pericopsis elata

Vilda

Alla

Elfenbenskusten

b

Orchidaceae

 

 

 

 

Cypripedium japonicum

Vilda

Alla

Kina, Sydkorea

b

Cypripedium macranthos

Vilda

Alla

Sydkorea

b

Cypripedium micranthum

Vilda

Alla

Kina

b

Dendrobium bellatulum

Vilda

Alla

Vietnam

b

Dendrobium nobile

Vilda

Alla

Laos

b

Dendrobium wardianum

Vilda

Alla

Vietnam

b

Myrmecophila tibicinis

Vilda

Alla

Belize

b

Phalaenopsis parishii

Vilda

Alla

Vietnam

b

Rosaceae

 

 

 

 

Prunus africana

Vilda

Alla

Ekvatorialguinea

b


Top