Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2147

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2147 av den 7 december 2016 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern

C/2016/7853

OJ L 333, 8.12.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2147/oj

8.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2147

av den 7 december 2016

om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I del I punkt A.3 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs att medlemsstaterna under år med ovanligt ogynnsamma väderförhållanden får begära att gränsvärdena för höjning av alkoholhalten (berikning) i volymprocent i vin får höjas med upp till 0,5 procentenheter.

(2)

Tyskland och Ungern har begärt sådana höjningar av gränsvärdena för berikning för vin som produceras av druvor som skördats under 2016, eftersom väderförhållandena under växtsäsongen har varit ovanligt ogynnsamma. Ungerns begäran avser alla vinodlingsområden i landet. Tysklands begäran avser endast vin som framställs av röda druvsorter i områdena Baden, Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen och Württemberg.

(3)

På grund av de ovanligt ogynnsamma väderförhållandena under 2016 möjliggör inte de gränsvärden för höjning av den naturliga alkoholhalten som föreskrivs i del I punkt A.2 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 produktion av vin med lämplig total alkoholhalt från alla eller vissa av de druvsorter i vissa vinodlingsområden som normalt efterfrågas på marknaden.

(4)

Det är därför lämpligt att tillåta en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av samtliga eller vissa druvsorter som skördats 2016 i vinodlingsområden i Ungern och Tyskland.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I de vinodlingsområden eller delar därav som anges i bilagan till denna förordning och för alla eller vissa druvsorter som anges i den bilagan får, genom undantag från del I punkt A.3 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013, höjningen av den naturliga alkoholhalten i volymprocent i färska druvor skördade under 2016, druvmust, delvis jäst druvmust, och ungt, icke färdigjäst vin och vin som produceras av druvor som skördats 2016 inte överstiga följande gränsvärden:

a)

3,5 volymprocent i vinodlingszon A som avses i tillägg I till bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

2,5 volymprocent i vinodlingszon B som avses i tillägg I till bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

c)

2,0 volymprocent i vinodlingszon C som avses i tillägg I till bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.


BILAGA

Druvsorter och vinodlingsområden eller delar därav där en höjning av gränsvärdena för berikning är tillåten i enlighet med artikel 1

Medlemsstat

Vinodlingsområden eller delar därav (vinodlingszon)

Sort

Tyskland

Vinodlingsområdet i Baden (zon B)

Alla godkända röda druvsorter

Vinodlingsområdet i Ahr (zon A)

Vinodlingsområdet i Mittelrhein (zon A)

Vinodlingsområdet i Mosel (zon A)

Vinodlingsområdet i Nahe (zon A)

Vinodlingsområdet i Pfalz (zon A)

Vinodlingsområdet i Rheinhessen (zon A)

Vinodlingsområdet i Württemberg (zon A)

Ungern

Alla vinodlingsområden (zon C)

Alla godkända druvsorter


Top