EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0508

Rådets beslut 2014/508/Gusp av den 30 juli 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 226, 30.7.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/508/oj

30.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 226/23


RÅDETS BESLUT 2014/508/GUSP

av den 30 juli 2014

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Ukraina anser rådet att ytterligare personer och enheter bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(3)

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Född den 31.5.1960; i Zagorsk (Sergiev Posad)

Som förste biträdande chef för presidentkansliet är han ansvarig för att ha instruerat ryska mediekällor att inta en gynnsam inställning till separatisterna i Ukraina och annekteringen av Krim och därigenom stödja destabiliseringen av östra Ukraina och annekteringen av Krim.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Talesperson för den så kallade ”regeringen” i den så kallade ”Folkrepubliken Lugansk” som har gjort uttalanden som bl.a. berättigat nedskjutningen av ett ukrainskt militärplan, gisslantagande, stridande verksamhet som genomförs av olagliga väpnade grupper som har undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Sedan den 22 juli ordförande för det så kallade ”Högsta rådet” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk” som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga folkomröstningen som ledde till utropandet av den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk” som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Född den 27.11. 1967

Genom att samtycka till att utnämnas till så kallad ”inrikesminister i Republiken Krim” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som så kallad ”inrikesminister” har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Född den 15.12.1951 i Leningrad (Sankt Petersburg)

Rotenberg känner sedan länge president Putin och var tidigare hans judosparringpartner.

Han har byggt upp sin förmögenhet under president Putins ämbetstid. Han har gynnats av ryska beslutsfattare genom tilldelning av viktiga kontrakt från ryska staten eller från statsägda företag. Framför allt tilldelades hans företag flera mycket lukrativa kontrakt för förberedelserna inför de olympiska spelen i Sotji.

Han är en viktig aktieägare i Giprotransmost, ett företag som har mottagit ett offentligt upphandlingskontrakt från ett ryskt statsägt företag för att göra en genomförbarhetsunderökning av byggandet av en bro från Ryssland till den olagligt annekterade autonoma republiken Krim, och därigenom befästa dess integrering med Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Född den 3.7.1974 i Puschino

Malofeev har nära kopplingar till ukrainska separatister i östra Ukraina och Krim. Han är f.d. anställd hos Borodai, så kallad premiärminister i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk” och hade möten med Aksionov, så kallad premiärminister i den så kallade ”Republiken Krim” under perioden för annekteringen av Krim. Den ukrainska regeringen har inlett en brottsutredning av hans påstådda materiella och finansiella stöd till separatister.

Dessutom gjorde han ett antal offentliga uttalanden till stöd för annekteringen av Krim och införlivandet av Ukraina i Ryssland och sade framför allt i juni 2014: ”Det går inte att införliva hela Ukraina i Ryssland, kanske den östra delen (av Ukraina)”.

Malofeev agerar därmed till stöd för destabiliseringen av östra Ukraina.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Född den 25.7.1951 i Leningrad (Sankt Petersburg)

Kovalchuk känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare av det så kallade Ozero Dacha, en kooperativ förening som sammanför en inflytelserik grupp personer runt president Putin.

Han gynnas av sina kopplingar till ryska beslutsfattare. Han är ordförande för och största aktieägare i Bank Rossiya, som han ägde cirka 38 % av 2013, och som betraktas som Ryska federationens högre ämbetsmäns personliga bank. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossiya öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Vidare har Bank Rossiya viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tvstationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Född den 24.1.1950

Shamalov känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare av det så kallade Ozero Dacha, en kooperativ förening som sammanför en inflytelserik grupp personer runt president Putin.

Han gynnas av sina kopplingar till ryska beslutsfattare. Han är den näst största aktieägaren i Bank Rossiya, som han ägde cirka 10 % av 2013, och som betraktas som Ryska federationens högre ämbetsmäns personliga bank. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossiya öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Vidare har Bank Rossiya viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tvstationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014


Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (a.k.a. ALMAZ-ANTEY CORP; a.k.a. ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; a.k.a. ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland;

Webbplats: almaz-antey.ru;

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antei därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

2.

DOBROLET aka DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskva

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Webbplats: www.dobrolet.com

Dobrolet är ett dotterbolag till ett ryskt statsägt flygbolag. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Dobrolet hittills uteslutande genomfört flygningar mellan Moskva och Simferopol. Bolaget underlättar därigenom integreringen av den olagligt annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen och undergräver Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Licens från ryska centralbanken nr. 1354

Ryska federationen, 127 030 Moskva, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Efter den olagliga annekteringen av Krim kom Russian National Commercial Bank (RNCB) att fullt ut ägas av den så kallade ”Republiken Krim”. Banken har blivit den dominerande aktören på marknaden trots att den inte hade någon närvaro i Krim före annekteringen. Genom att köpa eller ta över filialer från banker med verksamhet i Krim som håller på att dra sig därifrån gav RNCB materiellt och finansiellt stöd till den ryska regeringens åtgärder för att integera Krim med Ryska federationen och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet.

30.7.2014


Top