Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0463

Stanley International Betting och Stanleybet Malta

Domstolens dom (tredje avdelningen) den 22 januari 2015.
Stanley International Betting Ltd och Stanleybet Malta Ltd mot Ministero dell'Economia e delle Finanze och Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.
Begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato.
Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF – Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Hasardspel – Nationella bestämmelser – Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum – Nytt upphandlingsförfarande – Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats – Inskränkningar – Tvingande skäl av allmänintresse – Proportionalitet.
Mål C-463/13.

Mål C‑463/13

Stanley International Betting Ltd

och

Stanleybet Malta Ltd

mot

Ministero dell’Economia e delle Finanze

och

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato)

”Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 januari 2015

 1. Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till sakprövning – Krav på att den nationella domstolen klargör den faktiska och rättsliga bakgrunden

  (Artikel 267 FEUF)

 2. Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Hasardspel – Nationella bestämmelser enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum – Motivering som är hänförlig till allmänintresset – Proportionalitet – Tillåtet

  (Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF)

 1.  Se domen.

  (se punkterna 26 och 27)

 2.  Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, liksom principen om likabehandling och effektivitetsprincipen, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum.

  Även om dessa nationella bestämmelser således utgör ett hinder för de friheter som garanteras i artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, kan den ovannämnda omorganiseringen av systemet med koncessioner nämligen bidra till att det legitima syftet att minska antalet speltillfällen och att bekämpa den brottslighet som sammanhänger med sådana spel. Denna omorganisation kan även uppfylla de erfordrade kraven på proportionalitet.

  Om det visar sig att de nationella myndigheterna i framtiden önskar minska antalet tilldelade koncessioner eller utöva en strängare tillsyn över verksamheten på hasardspelsområdet, underlättas dessa åtgärder om samtliga koncessioner har tilldelats för lika lång tid och löper ut vid samma tillfälle.

  (se punkterna 46 och 53–55 samt domslutet)

Top

Mål C‑463/13

Stanley International Betting Ltd

och

Stanleybet Malta Ltd

mot

Ministero dell’Economia e delle Finanze

och

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato)

”Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Nationella bestämmelser — Omorganisering av systemet med koncessioner medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Nytt upphandlingsförfarande — Koncessioner som ges en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats — Inskränkningar — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 januari 2015

 1. Begäran om förhandsavgörande — Upptagande till sakprövning — Krav på att den nationella domstolen klargör den faktiska och rättsliga bakgrunden

  (Artikel 267 FEUF)

 2. Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Restriktioner — Hasardspel — Nationella bestämmelser enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum — Motivering som är hänförlig till allmänintresset — Proportionalitet — Tillåtet

  (Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF)

 1.  Se domen.

  (se punkterna 26 och 27)

 2.  Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, liksom principen om likabehandling och effektivitetsprincipen, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum.

  Även om dessa nationella bestämmelser således utgör ett hinder för de friheter som garanteras i artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, kan den ovannämnda omorganiseringen av systemet med koncessioner nämligen bidra till att det legitima syftet att minska antalet speltillfällen och att bekämpa den brottslighet som sammanhänger med sådana spel. Denna omorganisation kan även uppfylla de erfordrade kraven på proportionalitet.

  Om det visar sig att de nationella myndigheterna i framtiden önskar minska antalet tilldelade koncessioner eller utöva en strängare tillsyn över verksamheten på hasardspelsområdet, underlättas dessa åtgärder om samtliga koncessioner har tilldelats för lika lång tid och löper ut vid samma tillfälle.

  (se punkterna 46 och 53–55 samt domslutet)

Top