EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0367

Sammanfattning av domen

Mål C-367/11

Déborah Prete

mot

Office national de l’emploi

[begäran om förhandsavgörande från la Cour de cassation (Belgien)]

”Fri rörlighet för personer — Artikel 39 EG — Medborgare i en medlemsstat som söker arbete i en annan medlemsstat — Likabehandling — Särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete — Sökanden måste ha fullgjort minst sex års studier i värdmedlemsstaten för att beviljas ersättningen”

Sammanfattning – Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 oktober 2012

 1. Fri rörlighet för personer – Arbetstagare – Likabehandling – Förbud mot diskriminering grundad på nationalitet – Artikel 39.2 EG – Tillämpning av denna bestämmelse på personer som söker arbete

  (Artiklarna 12 EG och 39 EG)

 2. Fri rörlighet för personer – Arbetstagare – Likabehandling – Särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete – Sökanden måste ha fullgjort minst sex års studier i värdmedlemsstaten för att beviljas ersättningen – Otillåtet – Rättfärdigande – Föreligger inte

  (Artiklarna 18 EG och 39 EG)

 1.  Se domen.

  (se punkterna 21–28)

 2.  Artikel 39 EG utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken det för beviljande av särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete krävs att sökanden har fullgjort minst sex års studier vid en skolinrättning i värdmedlemsstaten, i den mån som detta krav utgör hinder för beaktandet av andra representativa omständigheter som kan visa att det föreligger en faktisk anknytning mellan sökanden och den aktuella geografiska arbetsmarknaden och därigenom går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det mål som eftersträvas med nämnda bestämmelse, vilket är att säkerställa förekomsten av en sådan anknytning.

  En sådan lagstiftning uppställer nämligen ett villkor för beviljande av ersättningen som är ägnat att lättare uppfyllas av värdmedlemsstatens medborgare och riskerar följaktligen att i huvudsak missgynna medborgare från andra medlemsstater.

  Denna lagstiftning kan endast rättfärdigas om den nationella lagstiftaren genom detta villkor vill säkerställa att det finns en faktisk anknytning mellan den person som begär ersättningen i fråga och den aktuella geografiska arbetsmarknaden.

  Så är inte fallet när det gäller en lagstiftning som inte gör det möjligt att, vid bedömningen av huruvida det föreligger en sådan anknytning, ta hänsyn till omständigheterna att sökanden utnyttjat den rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare tillerkänns enligt artikel 18 EG, när hon – efter det att hon hade gift sig med en medborgare i värdmedlemsstaten – flyttade till den medlemsstaten för att bosätta sig där med sin make och att hon bott där en viss tid samt omständigheten att hon sedan en viss tid tillbaka är inskriven som arbetssökande vid en arbetsförmedling i värdmedlemsstaten och enligt uppgift aktivt söker arbete där. Dessa olika omständigheter är nämligen ägnade att visa att det föreligger en sådan anknytning.

  (se punkterna 31, 33, 40, 46–48, 50 och 52 samt domslutet)

Top

Mål C-367/11

Déborah Prete

mot

Office national de l’emploi

[begäran om förhandsavgörande från la Cour de cassation (Belgien)]

”Fri rörlighet för personer — Artikel 39 EG — Medborgare i en medlemsstat som söker arbete i en annan medlemsstat — Likabehandling — Särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete — Sökanden måste ha fullgjort minst sex års studier i värdmedlemsstaten för att beviljas ersättningen”

Sammanfattning – Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 oktober 2012

 1. Fri rörlighet för personer — Arbetstagare — Likabehandling — Förbud mot diskriminering grundad på nationalitet — Artikel 39.2 EG — Tillämpning av denna bestämmelse på personer som söker arbete

  (Artiklarna 12 EG och 39 EG)

 2. Fri rörlighet för personer — Arbetstagare — Likabehandling — Särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete — Sökanden måste ha fullgjort minst sex års studier i värdmedlemsstaten för att beviljas ersättningen — Otillåtet — Rättfärdigande — Föreligger inte

  (Artiklarna 18 EG och 39 EG)

 1.  Se domen.

  (se punkterna 21–28)

 2.  Artikel 39 EG utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken det för beviljande av särskild arbetslöshetsersättning för unga som söker sitt första arbete krävs att sökanden har fullgjort minst sex års studier vid en skolinrättning i värdmedlemsstaten, i den mån som detta krav utgör hinder för beaktandet av andra representativa omständigheter som kan visa att det föreligger en faktisk anknytning mellan sökanden och den aktuella geografiska arbetsmarknaden och därigenom går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det mål som eftersträvas med nämnda bestämmelse, vilket är att säkerställa förekomsten av en sådan anknytning.

  En sådan lagstiftning uppställer nämligen ett villkor för beviljande av ersättningen som är ägnat att lättare uppfyllas av värdmedlemsstatens medborgare och riskerar följaktligen att i huvudsak missgynna medborgare från andra medlemsstater.

  Denna lagstiftning kan endast rättfärdigas om den nationella lagstiftaren genom detta villkor vill säkerställa att det finns en faktisk anknytning mellan den person som begär ersättningen i fråga och den aktuella geografiska arbetsmarknaden.

  Så är inte fallet när det gäller en lagstiftning som inte gör det möjligt att, vid bedömningen av huruvida det föreligger en sådan anknytning, ta hänsyn till omständigheterna att sökanden utnyttjat den rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare tillerkänns enligt artikel 18 EG, när hon – efter det att hon hade gift sig med en medborgare i värdmedlemsstaten – flyttade till den medlemsstaten för att bosätta sig där med sin make och att hon bott där en viss tid samt omständigheten att hon sedan en viss tid tillbaka är inskriven som arbetssökande vid en arbetsförmedling i värdmedlemsstaten och enligt uppgift aktivt söker arbete där. Dessa olika omständigheter är nämligen ägnade att visa att det föreligger en sådan anknytning.

  (se punkterna 31, 33, 40, 46–48, 50 och 52 samt domslutet)

Top