EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0124

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (första avdelningen) den 6 april 2006.
Federatie Nederlandse Vakbeweging mot Staat der Nederlanden.
Begäran om förhandsavgörande: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Nederländerna.
Socialpolitik - Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa - Direktiv 93/104/EG - Rätt till årlig betald semester - Kontant ersättning för årlig betald minimisemester som inte tagits ut.
Mål C-124/05.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Socialpolitik – Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa – Direktiv 93/104 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

(Rådets direktiv 93/104, artikel 7)

Sammanfattning

Artikel 7 i rådets direktiv 93/104 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, i dess lydelse enligt direktiv 2000/34, skall tolkas så, att den utgör hinder för att det enligt en nationell bestämmelse är möjligt att under ett anställningsavtals varaktighet byta ut de semesterdagar som utgör en del av den årliga semestern i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet och som inte tagits ut under ett visst år mot en kontant ersättning ett senare år.

Arbetstagarens rätt till en årlig betald semester måste nämligen betraktas som en princip av särskild betydelse i den gemenskapsrättsliga arbetsrätten. Undantag från denna princip får därmed inte göras och de behöriga nationella myndigheterna får endast verkställa principen inom de gränser som uttryckligen uppställs i direktivet. Regeln att arbetstagare normalt sett skall få åtnjuta faktisk semester stadfästs i detta direktiv i syfte att säkerställa ett effektivt skydd av arbetstagares säkerhet och hälsa, eftersom det endast är i fall då anställningsförhållandet avslutas som det enligt artikel 7.2 i direktivet är tillåtet att utbyta rätten till årlig betald semester mot kontant ersättning.

(se punkterna 28, 29 och 35 samt domslutet)

Top