EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Tribunalens dom (första avdelningen) av den 15 december 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) mot Europeiska kommissionen.
Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet – Beslut om särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av en överträdelse av artikel 86.1 EG, jämförd med artikel 82 EG – Artikel 86.3 EG – Motiveringsskyldighet – Proportionalitet – Avtalsfrihet.
Mål T-421/09 RENV.

Court Reports – General Court - 'Information on unpublished decisions' section)

Tribunalens dom (första avdelningen) av den 15 december 2016 – DEI mot kommissionen

(mål T‑421/09 RENV)

”Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet – Beslut om särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av en överträdelse av artikel 86.1 EG, jämförd med artikel 82 EG – Artikel 86.3 EG – Motiveringsskyldighet – Proportionalitet – Avtalsfrihet”

1. 

Institutionernas rättsakter–Motivering–Skyldighet–Räckvidd–Beslut om tillämpning av konkurrensreglerna

(Artikel 253 EG)

(se punkterna 109 och 110)

2. 

Talan om ogiltigförklaring–Grunder–Avsaknad av, eller otillräcklig, motivering–Grund som är fristående från frågan huruvida en rättsakt är lagenlig i materiellt hänseende

(Artiklarna 230 EG och 253 EG)

(se punkt 111)

3. 

Unionsrätt–Principer–Grundläggande rättigheter–Avtalsfrihet–Restriktioner–Tillåtet–Villkor–Begränsningar som införts med tillämpning av konkurrensreglerna

(Artikel 6.3 FEU; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 16; artikel 86.3 EG)

(se punkterna 130–144)

4. 

Konkurrens–Offentliga företag och företag som medlemsstaterna beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter–Kommissionens befogenheter till följd av dess övervakningsskyldighet–Beslut om särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av en överträdelse av konkurrensreglerna–Åsidosättande av proportionalitetsprincipen–Föreligger inte

(Artikel 86.3 EG)

(se punkterna 147–162)

Saken

Talan grundad på artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om införande av särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av den överträdelse som konstaterats i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 angående Republiken Greklands beviljande och bibehållande av särskilda rättigheter till förmån för DEI för brytning av brunkol.

Domslut

1) 

Talan ogillas.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

3) 

Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader.

Top