EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0267

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (andra avdelningen) den 6 oktober 2009.
SPÖ Landesorganisation Kärnten mot Finanzamt Klagenfurt.
Begäran om förhandsavgörande: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt - Österrike.
Mervärdesskatt - Rätt till avdrag för ingående skatt - Begreppet ekonomisk verksamhet - Regional organisation inom ett politiskt parti - Marknadsföringsåtgärder till förmån för ett partis lokala organisationer - Utgifterna för dessa åtgärder överstiger inkomsterna.
Mål C-267/08.

Mål C-267/08

SPÖ Landesorganisation Kärnten

mot

Finanzamt Klagenfurt

(begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt)

”Mervärdesskatt — Rätt till avdrag för ingående skatt — Begreppet ekonomisk verksamhet — Regional organisation inom ett politiskt parti — Marknadsföringsåtgärder till förmån för ett partis lokala organisationer — Utgifterna för dessa åtgärder överstiger inkomsterna”

Förslag till avgörande av generaladvokat M. Poiares Maduro föredraget den 9 juli 2009   I ‐ 9783

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2009   I ‐ 9792

Sammanfattning av domen

Bestämmelser om skatter och avgifter – Harmonisering av lagstiftning – Omsättningsskatt – Gemensamt system för mervärdesskatt – Ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4.1 och 4.2 i sjätte direktivet

(Rådets direktiv 77/388, artikel 4.1 och 4.2)

Artikel 4.1 och 4.2 i sjätte direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter ska tolkas så, att extern marknadsföringsverksamhet som en avdelning inom ett politiskt parti i en medlemsstat bedriver inte ska anses utgöra ekonomisk verksamhet. Sådan verksamhet ger nämligen inte möjlighet att fortlöpande vinna intäkter. De enda intäkter som är fortlöpande härrör från statliga bidrag och medlemsavgifter. Dessa intäkter täcker bland annat det underskott som uppkommer genom den verksamhet som består av extern marknadsföring. Genom denna marknadsföringsverksamhet bedriver ett politiskt parti kommunikationsverksamhet, vilken ingår i partiets verksamhet för att uppnå sina politiska målsättningar. Kommunikationsverksamheten syftar till att sprida dess idéer som politisk organisation. När detta politiska parti bedriver denna verksamhet är organisationen emellertid inte verksam på någon marknad.

(se punkterna 21, 23 och 24 samt domslutet)

Top