Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0167

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 1 oktober 2002.
Verein für Konsumenteninformation mot Karl Heinz Henkel.
Begäran om förhandsavgörande: Oberster Gerichtshof - Österrike.
Brysselkonventionen - Artikel 5.3 - Behörighet i frågor om skadestånd utanför avtalsförhållanden - Gemensam talan som väckts i förebyggande syfte - Konsumentskyddsorganisation som yrkar att en näringsidkare skall förbjudas att använda oskäliga villkor i konsumentavtal.
Mål C-167/00.

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Konvention om domstols behörighet och verkställighet av domar - Särskilda behörighetsregler - Behörighet i frågor om skadestånd utanför avtalsförhållanden - Begrepp - Gemensam talan som väckts i förebyggande syfte av en konsumentskyddsorganisation och som avser att en näringsidkare skall förbjudas att använda oskäliga villkor i konsumentavtal - Omfattas

(Brysselkonventionen av den 27 september 1968, artikel 5.3)

Sammanfattning

$$Behörighetsreglerna i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde, enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde, enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde och enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde skall tolkas på så sätt att en talan som en konsumentskyddsorganisation väcker vid domstol i förebyggande syfte, som innebär att en näringsidkare skall förbjudas att, i avtal med enskilda, använda sig av villkor som har konstaterats vara oskäliga avser skadestånd utanför avtalsförhållanden i den mening som avses i artikel 5.3 i nämnda konvention.

( se punkt 50 samt domslutet )

Top