EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0053

Sammanfattning av domen

Domstolens dom den 23 mars 1982.
D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie.
Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna.
Uppehållsrätt.
Mål 53/81.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Fri rörlighet för personer - arbetstagare - avlönad verksamhet - begrepp - restriktiv tolkning - otillåtlighet

(artikel 48 i EEG-fördraget)

2. Fri rörlighet för personer - arbetstagare - begrepp - utförande av ett faktiskt och verkligt avlönat arbete - inkomst under den lagliga minimilönen - saknar betydelse

(artikel 48 i EEG-fördraget)

3. Fri rörlighet för personer - arbetstagare - skälen för att söka arbete i en annan medlemsstat - saknar betydelse för rätten till inresa och uppehåll

(artikel 48 i EEG-fördraget)

Sammanfattning

1. Begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" fastställer tillämpningsområdet för en av de grundläggande friheter som garanteras genom fördraget och kan därför inte tolkas restriktivt.

2. Bestämmelserna i gemenskapsrätten om fri rörlighet för arbetstagare omfattar även en medborgare från en medlemsstat som inom en annan medlemsstats territorium utför arbete för en lön som är lägre än det belopp som bedöms som existensminimum i den sistnämnda staten. Under förutsättning att denna person utför ett faktiskt och verkligt arbete så saknar det betydelse om han kompletterar inkomsten från sitt förvärvsarbete med andra inkomster för att uppnå existensminimum eller om han nöjer sig med existensmedel som underskrider detta minimum.

3. De skäl som får en arbetstagare från en medlemsstat att söka arbete i en annan medlemsstat saknar betydelse för dennes rätt att resa in till och att uppehålla sig på den senare statens territorium, förutsatt att han där utför eller önskar utföra ett faktiskt och verkligt arbete.

Top