EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61974CJ0008

Sammanfattning av domen

Domstolens dom den 11 juli 1974.
Procureur du Roi mot Benoît et Gustave Dassonville.
Begäran om förhandsavgörande: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgien.
Mål 8-74.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Kvantitativa restriktioner - avskaffande - åtgärder med motsvarande verkan - innebörd

(artikel 30 i EEG-fördraget)

2. Kvantitativa restriktioner - avskaffande - åtgärder med motsvarande verkan - en produkts ursprungsbeteckning - skyddsåtgärder - tillåtlighet - villkor

(artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget)

3. Konkurrens - avtal om konkurrensbegränsande samverkan - ensamåterförsäljaravtal - förbud - tillämpning - kriterier

(artikel 85 i EEG-fördraget)

4. Konkurrens - avtal om konkurrensbegränsande samverkan - ensamåterförsäljaravtal - förbud - tillämpning - ekonomiskt och rättsligt sammanhang

(artikel 85 i EEG-fördraget)

Sammanfattning

1. Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.

2. I avsaknad av en gemenskapsordning som ger konsumenterna garanti för att en produkts ursprungsbeteckning är äkta, får medlemsstaterna vidta åtgärder för att hindra illojala förfaranden i detta avseende, förutsatt att åtgärderna är rimliga och inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Följaktligen är ett krav från en medlemsstat på ett äkthetsintyg som är svårare att anskaffa för den som importerar en produkt från en annan medlemsstat, där produkten enligt gällande regler har satts i fri omsättning, än för den som importerar samma produkt direkt från ursprungslandet, en åtgärd med motsvarande verkan som en med fördraget oförenlig kvantitativ restriktion.

3. Ett ensamåterförsäljaravtal omfattas av förbudet i artikel 85 om det rättsligt eller i praktiken hindrar andra än importören med ensamrätt från att importera produkterna i fråga från andra medlemsstater till det skyddade området.

4. Ett ensamåterförsäljaravtal kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och leda till att konkurrensen hämmas, om ensamåterförsäljaren kan hindra parallellimport från andra medlemsstater till det område som täcks av ensamåterförsäljaravtalet tack vare avtalet i förening med en nationell lagstiftning som föreskriver att endast ett visst tillvägagångssätt är tillämpligt för att bevisa äktheten.

För att bedöma om så är fallet, måste man beakta inte bara de rättigheter och skyldigheter som följer av bestämmelserna i avtalet, utan också avtalets rättsliga och ekonomiska sammanhang, särskilt om det finns liknande avtal mellan samma producent och ensamåterförsäljare som är etablerade i andra medlemsstater. Konstaterade prisskillnader mellan medlemsstaterna är något som skall beaktas.

Top