Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0428

Kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden

Kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 428/2009 – EU:s regelverk för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs ett gemensamt EU-system för att kontrollera export, överföring, förmedling och transitering (underleverantörers verksamhet för försäljning och köp) av produkter med dubbla användningsområden*. Detta system syftar till att säkerställa att EU uppfyller sina internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning (dvs. förhindra spridningen av kärnvapen).
 • Den innehåller en gemensam kontrollförteckning för EU samt bestämmelser för hur förteckningen ska genomföras. Ett exporttillstånd krävs för att exportera en produkt med dubbla användningsområden ut ur EU till ett land utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

 • Produkter med dubbla användningsområden och teknik för civil och militär användning, inklusive produkter som på något sätt kan bidra till tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.
 • Handel med produkter med dubbla användningsområden har ökat stadigt under årens lopp och är i dag en stor del av EU:s utrikeshandel. År 2013 stod de kontrollerade exporterna av produkter med dubbla användningsområden från EU för 85 miljarder euro.

EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden

 • Bilaga I innehåller en lista med de produkter med dubbla användningsområden för vilka det krävs tillstånd. Bilaga I uppdateras varje år för att anpassa den till internationella regler och förpliktelser som företas av:
 • Produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen: Det kan krävas tillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden även om de inte står med i bilaga I, nämligen om det finns anledning till att tro att de ska användas i samband med ett biologiskt eller kemiskt program, kärnvapenprogram eller program med anknytning till ballistiska missiler, eller för militär användning i länder som är föremål för ett vapenembargo.
 • I undantagsfall får EU-länder utföra ytterligare kontroller av produkter som inte är förtecknade. Detta kan göras med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till de mänskliga rättigheterna.
 • EU-länderna tillämpar även restriktioner för förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden, samt för transitering av sådana produkter genom EU.
 • Fri rörlighet inom EU för produkter med dubbla användningsområden: förutom vissa känsliga produkter som förtecknas i bilaga IV i förordningen (som t.ex. elektriskt initierade sprängkapslar) får man inom EU handla fritt med produkter med dubbla användningsområden.

Exporttillstånd

Det finns fyra olika typer av exporttillstånd, såsom anges nedan:

 • 1.

  EU:s generella exporttillstånd som möjliggör export av vissa produkter med dubbla användningsområden till vissa länder och på vissa villkor (se bilaga II i förordningen). Dessa innefattar till exempel:

  • export av vissa produkter med dubbla användningsområden till länder som Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA,
  • export av vissa produkter med dubbla användningsområden efter reparation/ersättning,
  • tillfällig export av vissa produkter med dubbla användningsområden för utställningar/mässor,
  • export av vissa produkter för telekommunikation och kemikalier till vissa destinationer.
 • 2.

  Nationella generella exporttillstånd får utfärdas av EU-länderna om de är förenliga med EU:s befintliga generella tillstånd och inte gäller produkter som listas i bilaga II i förordningen (t.ex. uran eller human- eller djurpatogener som vissa virus, inklusive Ebola).

 • 3.

  Globala tillstånd utfärdas av nationella myndigheter till en exportör och kan omfatta flera olika produkter till flera olika länder eller slutanvändare.

 • 4.

  Individuella tillstånd utfärdas av nationella myndigheter till en exportör och omfattar export av en eller flera produkter med dubbla användningsområden till en slutanvändare eller mottagare i ett land utanför EU.

Myndighetsnätverk för kontroll av export:

Genom förordningen inrättas ett nätverk med behöriga myndigheter för kontroll av export, som koordineras av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden, vilken utbyter information om exportkontroller och utvecklar verktyg till stöd för dess genomförande.

Översyn av politiken för exportkontroll

 • I förordningen krävs att EU-kommissionen ser över EU:s politik för exportkontroll. I oktober 2013 lade kommissionen fram en rapport med en bedömning av genomförandet och konsekvenserna till rådet och Europaparlamentet. I rapporten drar kommissionen slutsatsen att den nuvarande ordningen för kontroll bör, även om den ger stabila rättsliga och institutionella grunder, uppgraderas så att den kan generera den moderna kontrollkapacitet som EU behöver i framtiden.
 • I april 2014 antogs ett meddelande i vilket man redogjorde för en långsiktig vision för EU:s strategiska exportkontroller och identifierade konkreta politiska alternativ för hur exportkontrollsystemet skulle moderniseras. Under 2015 genomförde kommissionen en konsekvensbedömning och lade fram ett lagstiftningsförslag för modernisering av EU:s exportkontroller i september 2016.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 27 augusti 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Produkter med dubbla användningsområden: produkter som kan användas för både civila och militära ändamål, såsom uran som kan användas både i effektgenerering och kärnvapen.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1–269).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 428/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld (COM(2014) 244 final, 24.4.2014).

Senast ändrat 13.02.2017

Upp