Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0531

Ekonomiskt EU-stöd till Rumänien

Sammanfattningen har arkiverats och uppdateras inte längre, eftersom det sammanfattade dokumentet inte längre gäller eller speglar den aktuella situationen.

Ekonomiskt EU-stöd till Rumänien

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2009/459/EG – medelfristigt ekonomiskt EU-stöd till Rumänien

Beslut 2011/288/EU – förebyggande medelfristigt finansiellt EU-stöd till Rumänien

Beslut 2013/531/EU – förebyggande medelfristigt ekonomiskt unionsstöd till Rumänien

VILKET SYFTE HAR BESLUTEN?

 • Besluten syftar till att ge ekonomiskt stöd till Rumänien.
 • Europeiska unionen (EU) och Internationella valutafonden (IMF) gav med stöd från andra internationella organisationer ekonomiskt stöd till Rumänien mellan 2009 och 2015.
 • Grunden till EU:s insats är förordning (EG) nr 332/2002, som gör att EU kan ge medelfristigt ekonomiskt stöd till EU-länder utanför euroområdet som har svårigheter beträffande sin betalningsbalans.

VIKTIGA PUNKTER

 • Under 2009 beslutade EU att Rumänien skulle motta upp till 20 miljarder euro i finansiellt stöd för 2009–2011. I enlighet med förordning (EG) nr 332/2002 kopplades stödet till Rumäniens antagande av ekonomipolitiska åtgärder utformade för att återupprätta hållbar betalningsbalans.
 • Stödet tillhandahölls av
 • Under 2011 beslutade EU att ge Rumänien ett förebyggande finansiellt stöd på upp till 1,4 miljarder euro för 2011–2013. I beslutet konstaterades att
  • Rumänien inte skulle begära betalning av någon del av medlen såvida landet inte hamnade i svårigheter beträffande sin bytesbalans eller kapitalrörelser,
  • Europeiska kommissionen skulle överväga en begäran om att motta hela eller delar av lånet mot bakgrund av regeringens genomförande av sitt ekonomiska reformprogram,
  • stödet var en gemensam insats med IMF, som gav cirka 3,6 miljarder euro enligt ett förebyggande standby-avtal,
  • Världsbanken lovade ytterligare ekonomiskt stöd.
 • Under 2013 beslutade EU om ett nytt förebyggande betalningsbalansprogram för Rumänien för 2013–2015. EU utlovade 2 miljarder euro och IMF ett liknande belopp. Detta var utformad för att stödja landet att
  • konsolidera makroekonomisk, finanspolitisk och finansiell stabilitet,
  • stärka ekonomins motståndskraft och tillväxtpotential,
  • öka den administrativa kapaciteten,
  • reformera skatteförvaltningen, förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna och omstrukturera statsägda företag.
 • Det ekonomiska stödet inom ramen för programmen för 2011–2013 och 2013–2015 utnyttjades aldrig.
 • Efter det tredje ekonomiska programmets slut den 30 september 2015 inledde EU sin övervakning efter avslutat program den 1 oktober 2015. Denna övervakning
  • fokuserar på betalningsbalansprogrammet för 2009–2011, enligt vilket 3,5 miljarder euro av de lån på 5 miljarder euro som betalats ut förblir utestående,
  • inbegriper regelbundna besök till Rumänien för att bedöma landets ekonomiska, finanspolitiska och finansiella situation,
  • kommer sannolikt att pågå fram till maj 2018, då 70 % av det ursprungliga lånet förväntas ha återbetalats.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTEN FÖR?

 • Rådets beslut 2009/459 började gälla den 11 maj 2009.
 • Rådets beslut 2011/288/EU började gälla den 13 maj 2011.
 • Rådets beslut 2013/531/EU började gälla den 25 oktober 2013.

BAKGRUND

 • I februari 2002 gav Europeiska unionens råd EU befogenhet att bevilja lån till EU-länder som hamnat, eller hotas att hamna i svårigheter beträffande sin betalningsbalans eller kapitalrörelser.
 • Detta ekonomiska stöd är bara tillgänglig för länder som inte använder euron.
 • Rumänien ansökte först om stödet under 2009, efter det att dess valuta hade minskat med 30 % i förhållande till euron under de föregående 15 månaderna och dess underskott i budget- och bytesbalansen snabbt hade ökat på grund av den finansiella krisen.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2009/459/EG av den 6 maj 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien (EUT L 150, 13.6.2009, s. 8–10).

Fortlöpande ändringar av beslut 2009/459/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rådets beslut 2011/288/EU av den 12 maj 2011 om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt finansiellt EU-stöd till Rumänien (EUT L 132, 19.5.2011, s. 15–17).

Rådets beslut 2013/531/EU av den 22 oktober 2013 om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt ekonomiskt unionsstöd till Rumänien (EUT L 286, 29.10.2013, s. 1–3).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1–3).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 30.01.2017

Upp