EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

European Commission
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: Traité/CE/art 80 par 2, art 300 par 2 al 1
Type of file:
Beslut
Förslag till beslut
EuroVoc thesaurus:
undertecknande av avtal; Europeiska unionens förbindelser; lufttransport
Directory code:
11.40.10.40 Yttre förbindelser / Bilaterala avtal med tredjeland / Europeiska länder / Andra europeiska länder
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2688
Subject:
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Type of file:
Beslut
Documents:
CS/2005/11631
CS/2005/13819
PRES/2005/277
BULLETIN/2005/11/1.4.53
JO L/2009/265/24
CELEX number of the main document:
32009D0741
Leading person:
Jacques BARROT
Leading service:
Generaldirektoratet för energi och transport
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee:
Europaparlamentet
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Legal basis:
Traité/CE/art 80 par 2, art 300 par 2 al 1
Type of file:
Förslag till beslut
Documents:
COM/2005/60/FINAL
CS/2005/6965
BULLETIN/2005/1/2/1.4.61
JO C/2005/125/11
CELEX number of the main document:
52005PC0060(01) ; 52005XC0524(04)