EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0148_01

Council of the European Union
European Parliament
European Commission
Legal basis:


Commission: 12006E063 ; 12006E300
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Beslut
Förslag till beslut
EuroVoc thesaurus:
återflyttning; samarbete mellan rättsinstanser; ratificering av avtal
Directory code:
11.40.10.30 Yttre förbindelser / Bilaterala avtal med tredjeland / Europeiska länder / Länder med en ekonomi i omvandling
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2832
Subject:
KONKURRENSKRAFT
Type of file:
Beslut
Documents:
CS/2007/13765
CS/2007/15392
PRES/2007/259
BULLETIN/2007/11/1.20.13
JO L/2007/334/148
CELEX number of the main document:
32007D0826
Decision:
Godkännande utan ändringsförslag
Rapporteur:
Marian-Jean MARINESCU
Documents:
A6/2007/427
TA/2007/496/P6
BULLETIN/2007/11/1.20.13
JO C E/2008/282/94
CELEX number of the main document:
52007AP0496
Type of file:
Förslag till beslut
Leading person:
Franco FRATTINI
Leading service:
Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet
Joint leading person:
Benita FERRERO-WALDNER
Joint leading service:
Generaldirektoratet för yttre förbindelser
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet
Legal basis:
12006E063 ; 12006E300
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förslag till beslut
Documents:
COM/2007/504/FINAL
CS/2007/12634
BULLETIN/2007/9/1.34.8
JO C/2008/4/6
CELEX number of the main document:
52007PC0504(02)

Activities of the institutions