EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014SC0270

European Commission
Type of file:
Rapport
EuroVoc thesaurus:
lagöverträdelse; bekämpning av grov brottslighet; genomförande av EU-rätten
Directory code:
19.30.00.00 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa / Polissamarbete, straffrättsligt samarbete och tullsamarbete
Leading person:
Cecilia MALMSTRÖM
Leading service:
Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Type of file:
Rapport
Documents:
COM/2014/554/FINAL
CSST/2014/13040
CELEX number of the main document:
52014DC0554