EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996DC0067

European Commission
European Parliament
Type of file:
Meddelande
EuroVoc thesaurus:
jämställdhet; Europeiska socialfonden; strukturfonder
Directory code:
05.20.05.20 Fri rörlighet för arbetstagare och socialpolitik / Socialpolitik / Allmänna sociala bestämmelser / Jämställdhet
Rapporteur:
Angela KOKKOLA
Documents:
JO C/1997/304/50
CELEX number of the main document:
51997IP0251
Draftsman:
STENIUS-KAUKONEN
Author of opinion:
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
Rapporteur:
Angela KOKKOLA
Author of report:
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Documents:
A4/1997/251
PE/222553
Draftsman:
Outi OJALA
Author of opinion:
Utskottet för regional utveckling
Draftsman:
Maria IZQUIERDO ROJO
Author of opinion:
Utskottet för konstitutionella frågor
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Associated service:
Publikationsbyrån ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Generaldirektoratet för utveckling och förbindelser med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet ; Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för skatter och tullar ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning ; ; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; Generaldirektoratet för konkurrens ; Gemensamma forskningscentrumet ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; Eurostat ; GD IA – Yttre förbindelser: Europa och de nya oberoende staterna, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, yttre representation ; GD II – Ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för personal och säkerhet ; GD XVIII – Kredit och investering ; Generaldirektoratet för miljö ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier ; GD X – Information, kommunikation, kultur och audiovisuella media ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD III – Näringsliv ; GD VII – Transport
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee:
Europeiska regionkommittén ; Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd ; 1020
Type of file:
Meddelande
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1996/67/FINAL
CS/1996/5407/96/SOC53
C4/1996/148
BULLETIN/1996/1//2/1.3.202
CELEX number of the main document:
51996DC0067