EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1642

European Commission
European Parliament
Economic and Social Committee
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 11997E133 ; 11997E251 ; 11997E095 ; 11997E037 ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB)
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förordning
Förslag till förordning
EuroVoc thesaurus:
livsmedelstillsyn; tillnärmning av lagstiftning; budgetförordning
Directory code:
15.20.30.00 Miljö, konsument- och hälsoskydd / Konsumentpolitik / Hälsoskydd och säkerhet
Decision:
Godkännande utan ändringsförslag
Decision mode:
Förfarande utan betänkande
Documents:
BULLETIN/2003/7/-8/1.7.10
JO C E/2004/74/43
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2513
Subject:
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Documents:
CS/2003/8240
PRES/2003/149
C5/2003/275
BULLETIN/2003/6/1.7.6
JO C E/2003/219/5
CELEX number of the main document:
52003AG0043
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Gianfranco DELL'ALBA
Documents:
A5/2002/331
JO C E/2003/300/70
TA/2002/473/P5
BULLETIN/2002/10/1.7.4
CELEX number of the main document:
52002AP0473
Leading person:
Michaele SCHREYER
Leading service:
Generaldirektoratet för budget
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska regionkommittén
Addressee for optional consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europeiska revisionsrätten
Legal basis:
11997E133 ; 11997E251 ; 11997E095 ; 11997E037 ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB)
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till förordning
Documents:
COM/2002/406/FINAL
C5/2002/372
BULLETIN/2002/7/-8/1.7.8
JO C E/2002/331/79
CELEX number of the main document:
52002PC0406(13)

Activities of the institutions