EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0314

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E100A


Type of file:
Direktiv
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
frihet att tillhandahålla tjänster; avtal; tillnärmning av lagstiftning
Directory code:
06.20.20.50 Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster / Tillämpning inom olika sektorer / Tillhandahållande av tjänster / Fritid
Decision mode:
Enhällighet
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1412
Type of file:
Direktiv
Documents:
JO L/1990/158/59
CELEX number of the main document:
31990L0314
Leading service:
Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor
Associated service:
GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1990/232/FINAL
CS/1990/6852/90/TOUR8
JO C/1990/158/8
CELEX number of the main document:
51990PC0232
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Karel VAN MIERT
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Caroline JACKSON
Documents:
JO C/1990/149/86
CELEX number of the main document:
51990AP0098
Rapporteur:
Caroline JACKSON
Author of report:
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Documents:
PE/140094/CONS/FIN
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1387
Documents:
JO C/1990/66/1
CELEX number of the main document:
51990AG0316(01)
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1382
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Associated service:
GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Publikationsbyrån

Uppföljning av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Documents:
COM/1989/348/FINAL
CS/1989/7996/89/TOUR8
C3/1990/76
JO C/1989/190/10
CELEX number of the main document:
51989PC0348
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Karel VAN MIERT
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Caroline JACKSON
Documents:
JO C/1989/69/95
CELEX number of the main document:
51988AP0368
Rapporteur:
Caroline JACKSON
Author of report:
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Documents:
A2/1988/368
A3/1990/98
PE/126482/CONS/FIN
Draftsman:
BUENO-VICENTE
Author of opinion:
Utskottet för transport och turism
Draftsman:
LAGAKOS
Author of opinion:
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Draftsman:
HOON
Author of opinion:
Utskottet för kultur och utbildning
Draftsman:
Edward H.C. McMILLAN-SCOTT
Author of opinion:
Utskottet för rättsliga frågor
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Joint leading service:
GD VII – Transport
Associated service:
Generaldirektoratet för konkurrens ; Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ; GD II – Ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; Eurostat ; GD X – Information, kommunikation, kultur och audiovisuella media ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD III – Näringsliv ; Särskilda arbetsgruppen för medlemskapsförhandlingar
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europaparlamentet
Legal basis:
11957E100A
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1988/41/FINAL
CS/1988/5382/88/TOUR2
C2/1988/24
JO C/1988/96/5
CELEX number of the main document:
51988PC0041