Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0010

European Commission
The European Data Protection Supervisor
European Committee of the Regions
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: TFUE/art 16 par 2; TFEU/art 294 par 6
European Parliament: TFEU/art 294 par 6
Council of the European Union: TFEU/art 294 par 6;
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
bekämpning av grov brottslighet; privatlivets helgd; brottsbekämpning
Directory code:
19.30.00.00 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa / Polissamarbete, straffrättsligt samarbete och tullsamarbete
Leading person:
Viviane REDING
Leading service:
Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Addressee for optional consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europeiska regionkommittén ; Europeiska datatillsynsmannen
Legal basis:
TFUE/art 16 par 2
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
COM/2012/10/FINAL
CSST/2012/5833
JO C/2012/102/24
CELEX number of the main document:
52012XC0405(05) ; 52012PC0010
Documents:
SEC/2012/72/FINAL
CELEX number of the main document:
52012SC0072
Documents:
SEC/2012/73/FINAL
CELEX number of the main document:
52012SC0073
Decision mode:
Majoritet
Rapporteur:
MANNLE
Documents:
JO C/2012/391/127
CELEX number of the main document:
52012AR0625
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Dimitrios DROUTSAS
Documents:
A7/2013/403
JO C/2017/378/496
TA/2014/219/P7
CELEX number of the main document:
52014AP0219
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents:
ST 13523 2015 ADD 1
Leading person:
Vĕra JOUROVÁ
Leading service:
Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd ; Europaparlamentet
Addressee for information:
Europeiska regionkommittén ; Europeiska datatillsynsmannen ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Addressee for mandatory consultation:
Nationella parlament
Legal basis:
TFEU/art 294 par 6
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Documents:
COM/2016/213/FINAL
CELEX number of the main document:
52016PC0213
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents:
ST 7807 2016 INIT
Decision:
Godkännande utan ändringsförslag
Rapporteur:
Marju LAURISTIN
Documents:
A8/2016/138
TA/2016/126/P8
JO C/2018/58/253
CELEX number of the main document:
52016AP0126
Legal basis:
TFEU/art 294 par 6
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents:
PE 16 2016 INIT
Procedure:
Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents:
ST 11964 2016 INIT
ST 11965 2016 INIT

Activities of the institutions