Help Export PDF Print this page 

Document 52012PC0010

Procedure 2012/0010/COD

COM (2012) 10: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter

Adopted acts: 32016L0680

European Commission
The European Data Protection Supervisor
European Committee of the Regions
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 16 par 2
;
TFEU/art 294 par 6

European Parliament:
TFEU/art 294 par 6

Council of the European Union:
TFEU/art 294 par 6
;
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file: Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus: +bekämpning av grov brottslighet; privatlivets helgd; brottsbekämpning; datasäkerhet; datakommunikation; straffrättsligt samarbete inom EU; polissamarbete i EU; personuppgifter
Directory code: 19.30.00.00 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa / Polissamarbete, straffrättsligt samarbete och tullsamarbete
European Commission 25/01/2012 : Antagande av kommissionen
Show procedure title
Leading person: Viviane REDING
Leading service: Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Decision mode: Muntligt förfarande
Addressee for formal act: Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Addressee for optional consultation: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europeiska regionkommittén ; Europeiska datatillsynsmannen
Legal basis: TFUE/art 16 par 2
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Type of file: Förslag till direktiv
Documents: COM/2012/10/FINAL
CSST/2012/5833
JO C/2012/102/24
CELEX number of the main document: 52012XC0405(05) ; 52012PC0010
European Commission 25/01/2012 : Tillägg
Show procedure title
Documents: SEC/2012/72/FINAL
CELEX number of the main document: 52012SC0072
European Commission 25/01/2012 : Tillägg
Show procedure title
Documents: SEC/2012/73/FINAL
CELEX number of the main document: 52012SC0073
European Commission 27/01/2012 : Översändande till rådet
Show procedure title
European Commission 27/01/2012 : Översändande till Europaparlamentet
Show procedure title
The European Data Protection Supervisor 07/03/2012 : Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen
Show procedure title
Documents: JO C/2012/192/7
CELEX number of the main document: 52012XX0630(01)
European Committee of the Regions 10/10/2012 : Yttrande från Regionkommittén
Show procedure title
Decision mode: Majoritet
Rapporteur: MANNLE
Documents: JO C/2012/391/127
CELEX number of the main document: 52012AR0625
European Parliament 12/03/2014 : Europaparlamentets yttrande vid 1:a behandlingen
Show procedure title
Decision: Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur: Dimitrios DROUTSAS
Documents: A7/2013/403
JO C/2017/378/496
TA/2014/219/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0219
Council of the European Union 06/06/2014 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
European Commission 10/06/2014 : Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
Show procedure title
Decision: Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Council of the European Union 04/12/2014 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Council of the European Union 09/10/2015 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: CS-PRES/2015/12793
The European Data Protection Supervisor 19/11/2015 : Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen
Show procedure title
Documents: JO C/2016/67/13
CELEX number of the main document: 52016XX0220(01)
Council of the European Union 10/12/2015 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents: ST 13523 2015 ADD 1
Council of the European Union 28/01/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 5463 2016 INIT
Council of the European Union 29/01/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Council of the European Union 18/03/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 5418 2016 ADD 1
Council of the European Union 31/03/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Council of the European Union 05/04/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 7529 2016 INIT
Council of the European Union 06/04/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 5418 2016 INIT
Council of the European Union 08/04/2016 : Rådets ståndpunkt vid första behandlingen och redogörelse för skälen
Show procedure title
European Commission 11/04/2016 : Antagande av kommissionens meddelande om rådets ståndpunkt vid 1:a behandlingen
Show procedure title
Leading person: Vĕra JOUROVÁ
Leading service: Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Addressee for formal act: Europeiska unionens råd ; Europaparlamentet
Addressee for information: Europeiska regionkommittén ; Europeiska datatillsynsmannen ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Addressee for mandatory consultation: Nationella parlament
Legal basis: TFEU/art 294 par 6
Procedure: Medbeslutandeförfarandet (COD)
Documents: COM/2016/213/FINAL
CELEX number of the main document: 52016PC0213
Council of the European Union 11/04/2016 : Rådets ståndpunkt vid första behandlingen och redogörelse för skälen
Show procedure title
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents: ST 5418 2016 COR 1
ST 5418 2016 REV 1
European Parliament 11/04/2016 : Europaparlamentets mottagande av rådets ståndpunkt vid 1:a behandlingen
Show procedure title
Council of the European Union 12/04/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents: ST 7807 2016 INIT
European Parliament 14/04/2016 : Europaparlamentets yttrande vid 2:a behandlingen
Show procedure title
Decision: Godkännande utan ändringsförslag
Rapporteur: Marju LAURISTIN
Documents: A8/2016/138
TA/2016/126/P8
JO C/2018/58/253
CELEX number of the main document: 52016AP0126
European Parliament Council of the European Union 14/04/2016 : Undertecknande av Europaparlamentets ordförande och rådets ordförande
Show procedure title
Legal basis: TFEU/art 294 par 6
Procedure: Ordinarie lagstiftningsförfarande (COD)
Documents: PE 16 2016 INIT
CELEX number of the main document: 32016L0680
Council of the European Union 15/04/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 7985 2016 INIT
Council of the European Union 08/09/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Council of the European Union 07/11/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 7921 2016 REV 1
Council of the European Union 11/11/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 14208 2016 INIT
Council of the European Union 20/12/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 15697 2016 INIT
Council of the European Union 22/12/2016 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 15791 2016 INIT
Council of the European Union 06/12/2017 : Diskussioner i rådet
Show procedure title
Documents: ST 11965 2016 ADD 1

Activities of the institutions