EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0002

European Commission
European Central Bank
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 12002E047-P2FR1 ; 12002E047-P2FR1 ; 12002E047-P2FR3 ; 12002E047-P2FR3 ; 12002E251 ; 12002E095
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Direktiv
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
bekämpning av grov brottslighet; tillhandahållande av tjänster; terrorism
Directory code:
10.40.00.00 Ekonomisk och monetär politik samt fri rörlighet för kapital / Fri rörlighet för kapital
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2677
Subject:
JORDBRUK/FISKE
Type of file:
Direktiv
Documents:
CS/2005/12242
CS/2005/12404/ADD 1
PRES/2005/222
PRES/2005/240
BULLETIN/2005/9/1.3.17
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2666
Subject:
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Documents:
CS/2005/9888
PRES/2005/124
IP/2005/682
BULLETIN/2005/6/1.3.36
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Hartmut NASSAUER
Documents:
A6/2005/137
JO C E/2006/117/140
TA/2005/198/P6
IP/2005/616
CELEX number of the main document:
52005AP0198
Leading person:
Frits BOLKESTEIN
Leading service:
Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd ; Europaparlamentet
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Addressee for optional consultation:
Europeiska centralbanken
Legal basis:
12002E047-P2FR1 ; 12002E047-P2FR1 ; 12002E047-P2FR3 ; 12002E047-P2FR3 ; 12002E251 ; 12002E095
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
COM/2004/448/FINAL
CS/2004/11134
C6/2004/143
IP/2004/832
JO C/2005/24/8
CELEX number of the main document:
52004PC0448 ; 52005XC0129(04)

Activities of the institutions