EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51991PC0292

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: 11957E100

Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Direktiv
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
informering av arbetstagare; samråd med arbetstagare; kollektiv uppsägning
Directory code:
05.20.30.20 Fri rörlighet för arbetstagare och socialpolitik / Socialpolitik / Sysselsättning och arbetslöshet / Skydd av arbetstagare
Decision mode:
Enhällighet
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1593
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Direktiv
Documents:
JO L/1992/245/3
CELEX number of the main document:
31992L0056
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Publikationsbyrån

Uppföljning av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Documents:
COM/1992/127/FINAL
CS/1992/5258/92/SOC103
JO C/1992/117/10
CELEX number of the main document:
51992PC0127
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
PANDOLFI
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
José Manuel TORRES COUTO
Documents:
JO C/1992/94/157
CELEX number of the main document:
51992AP0093
Rapporteur:
MOTTOLA
Author of opinion:
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Rapporteur:
José Manuel TORRES COUTO
Author of report:
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
Documents:
A3/1992/93
PE/154201/SOC/FIN
Rapporteur:
Astrid LULLING
Author of opinion:
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Associated service:
Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ; Generaldirektoratet för utveckling och förbindelser med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; GD II – Ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; Generaldirektoratet för konkurrens ; GD VII – Transport ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD III – Näringsliv ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11957E100
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1991/292/FINAL
CS/1991/8377/91/SOC238
C3/1991/439
JO C/1991/310/5
CELEX number of the main document:
51991PC0292

Activities of the institutions