Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0096

European Commission
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
European Parliament
Council of the European Union
Conciliation Committee
Legal basis:
Commission: 11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E251;


Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Direktiv
EuroVoc thesaurus:
återvinning av avfall; industriavfall; farligt ämne
Directory code:
15.10.30.30 Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Fysisk planering, miljö och naturresurser / Avfallshantering och ren teknik
Leading person:
Margot WALLSTRÖM
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Associated service:
Generaldirektoratet för handel ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för konkurrens ; Generalsekretariatet ; Generaldirektoratet för skatter och tullar ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för näringsliv ; Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster ; Generaldirektoratet för energi och transport ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europeiska regionkommittén
Legal basis:
11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E251
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
COM/2000/347/FINAL
CS/2000/10802
IP/2000/602
BULLETIN/2000/6/1.4.30
JO C E/2000/365/184
CELEX number of the main document:
52000PC0347(01)
Decision mode:
Majoritet
Rapporteur:
Tony MCKENNA
Documents:
CDR/2000/269
BULLETIN/2001/1/-2/1.4.33
JO C/2001/148/1
CELEX number of the main document:
52000AR0269(01) ; 52000AR0269(02)
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Documents:
A5/2001/148
JO C E/2002/34/136
BULLETIN/2001/5/1.4.35
CELEX number of the main document:
52001AP0148
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2355
Subject:
MILJÖ
Documents:
PRES/2001/201
BULLETIN/2001/6/1.4.28
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2393
Subject:
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Documents:
CS/2001/11304
PRES/2001/446
C5/2001/636
BULLETIN/2001/12/1.4.36
JO C E/2002/110/1
CELEX number of the main document:
52002AG0020
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Documents:
SEC/2001/2021/FINAL
CELEX number of the main document:
52001SC2021
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Documents:
A5/2002/100
BULLETIN/2002/4/1.4.40
JO C E/2003/127/490
CELEX number of the main document:
52002AP0160
Decision:
Yttrande med ändringsförslag
Decision mode:
Delegering
Documents:
COM/2002/353/FINAL
CS/2002/10730
C5/2002/298
BULLETIN/2002/6/1.4.35
CELEX number of the main document:
52002PC0353
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2476
Subject:
JORDBRUK/FISKE
Type of file:
Direktiv
Documents:
CS/2002/15664/14
PRES/2002/399
BULLETIN/2002/12/1.4.44
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Rapporteur:
Karl-Heinz FLORENZ
Documents:
A5/2002/438
BULLETIN/2002/12/1.4.44
JO C E/2004/31/178
CELEX number of the main document:
52002AP0620

Activities of the institutions