Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0014

European Commission
European Parliament
European Committee of the Regions
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992M/APS/02 ; Accord/Politique sociale/art2/par2; 11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E251;


Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Direktiv
EuroVoc thesaurus:
informering av arbetstagare; samråd med arbetstagare; anställningstrygghet
Directory code:
05.20.30.20 Fri rörlighet för arbetstagare och socialpolitik / Socialpolitik / Sysselsättning och arbetslöshet / Skydd av arbetstagare
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Associated service:
Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ; ; Generaldirektoratet för konkurrens ; Generalsekretariatet ; GD II – Ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD III – Näringsliv ; GD VII – Transport
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska regionkommittén ; Europaparlamentet ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11992M/APS/02 ; Accord/Politique sociale/art2/par2
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1998/612/FINAL
C4/1998/706
BULLETIN/1998/11/1.2.22
JO C E/2001/240/133
JO C/1999/2/3
CELEX number of the main document:
51998PC0612
Draftsman:
Christine Margaret ODDY
Author of opinion:
Utskottet för rättsliga frågor
Rapporteur:
Fiorella GHILARDOTTI
Author of report:
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
Documents:
A4/1999/186
PE/229566
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Fiorella GHILARDOTTI
Remarks:
Eventuell medling för Europaparlamentet
Documents:
A4/1999/186
JO C/1999/219/223
BULLETIN/1999/4/1.3.16
CELEX number of the main document:
51999AP0186
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska regionkommittén
Legal basis:
11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E137-P2 ; 11997E251
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
SEC/1999/581/FINAL
BULLETIN/1999/4/2.2.1
Decision mode:
Enhällighet
Rapporteur:
Cllr Keith BROWN
Documents:
CDR/2000/376
BULLETIN/2000/12/1.3.12
JO C/2001/144/58
CELEX number of the main document:
C2001/144/17
Decision mode:
Delegering
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande
Documents:
COM/2001/296/FINAL
CS/2001/9305
C5/2001/211
BULLETIN/2001/5/1.3.16
JO C E/2001/240/133
CELEX number of the main document:
52001PC0296
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2357
Subject:
SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK
Documents:
CS/2001/9855
PRES/2001/225
BULLETIN/2001/6/1.3.19
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2369
Subject:
JORDBRUK
Documents:
CS/2001/9919
PRES/2001/286
BULLETIN/2001/7/-8/1.3.16
JO C/2001/307/16
CELEX number of the main document:
52001AG0033
Leading person:
Anna DIAMANTOPOULOU
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Documents:
SEC/2001/1333/FINAL
CELEX number of the main document:
52001SC1333
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Fiorella GHILARDOTTI
Documents:
A5/2001/325
BULLETIN/2001/10/1.3.24
JO C E/2002/112/119
CELEX number of the main document:
52001AP0325
Decision:
Yttrande med ändringsförslag
Decision mode:
Delegering
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen
Documents:
COM/2001/701/FINAL
C5/2001/603
CELEX number of the main document:
52001PC0701
Decision:
Överenskommelse om samtliga ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Rapporteur:
Fiorella GHILARDOTTI
Documents:
A5/2002/26
TA/2002/28/P5
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.46
JO C E/2002/284/93
CELEX number of the main document:
52002AP0028
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2410
Subject:
JORDBRUK
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Direktiv
Documents:
PRES/2002/31
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.46

Activities of the institutions